Visai bieži masu medijos redzama un dzirdama informācija par kimbi

Ikviens, kam pieejams internets un atbilstošas tehnoloģijas var kļūt par sociālo mediju lietotāju un veidotāju. Faktiski šobrīd tiek strādāts pie profesionālu audžuģimeņu institūta izveides, kam pilnībā būtu jāaizstāj bērnunamu sistēma. Tajā pašā laikā liela daļa mediju ietver sevī pēc iespējas vairākus veidus ievietot informāciju, apvienojot cilvēkus ar dažādām interesēm. Kamēr lielākā daļa mediju koncentrējas uz kādu konkrētu produktu vai uzņēmumu, sociālie mediji paši rada savu sabiedrību ar savām funkcijām. Juvenālā justīcija nav vienkārša tēma: ģimenes drāmas un traģēdijas ne vienmēr iekļaujas likuma rāmjos un vienmēr milzīga loma ir cilvēciskajam faktoram… RĪGA.LV stāsta par to, kā galvaspilsētā tiek apzinātas nelabvēlīgās ģimenes un īstenota to uzraudzība. Forumi un diskusiju grupas ir piemērota vide, lai tajos ievietotu atsauces, gan publicējot jaunu informāciju, gan arī izsakot komentārus. Vienmēr vīrieši, jo diemžēl darbs mēdz būt bīstams: piedzēries tēvs var arī nepriecāties par negaidīto viesu ierašanos… Šai mobilajai brigādei ir nestandarta darbalaiks: no plkst. gadu, kad tika izgudrots telegrāfs – ierīce lai pārraidītu un uztvertu ziņas no liela attāluma. Tie iesaista lietotājus piedalīties, komentēt, veidot saturu, un komunicēt ar citiem lietotājiem un pārējo auditoriju. Tiek plānoti mājās veicamie darbi, audzinātāju pienākumos ietilpst sadzīves iemaņu veidošana bērnos, ieskaitot budžeta plānošanu. Audzinātāji kopā ar bērniem apmeklē tuvākos lielveikalus, iepērkas, plāno ēdienkarti nedēļai. Respektīvi, tiek parādīts cik lietotāji informāciju skatījušies konkrētajā mājas lapā un cik lietotāji ir uz konkrēto lapu nonākuši sekojot saitei. Piemēram, nav īpašu prasību politisko reklāmu apzīmēšanai. Valsts regulējumu šajā jomā attaisno vēlētāju tiesības būt informētiem par politiskajām alternatīvām un izdarīt kompetentu izvēli, taču vienlaikus valsts iejaukšanās nedrīkst būt nesamērīga. Izgulējis dzērumu, tēvs skraida pa pilsētu, meklējot bērnu, un beigās ierodas arī krīzes centrā. gada krīze daļā iedzīvotāju radījusi graujošas sekas – cilvēki zaudēja darbu, nonāca nabadzībā, kas nelabvēlīgi ietekmēja arī attiecības ģimenē. Kā norāda Kaspars Jasinkevičs, šajā jomā paveras plašs darba lauks: vēlēšanās pieņemt audžubērnu ir daudziem, taču šāda vecāku informēšanas, psiholoģiskās sagatavošanas un apmācības sistēma nav pārāk efektīva. Tāpat no likumu teksta neizriet mediju pienākums piemērot vienlīdzīgus reklāmas izcenojumus visiem politiskajiem spēkiem. Valsts iestādes ar sociālo mediju palīdzību iemanto uzticību no nevalstiskajiem informācijas kanāliem, uzlabo operatīvu sabiedrības atsaucību un iniciatīvu. Tas ir vienlīdz noderīgi gan lietotājiem, gan atbildīgajiem par komunikāciju un oficiālām amatpersonām. Un ja sociālos medijus lieto pilnvērtīgi, izmantojot visas to piedāvātās iespējas rezultāti ir garantēti, neatkarīgi no tā vai sociālā medija lietotājs ir informācijas sniedzējs vai saņēmējs. Sociāli mediji atvieglo un uzlabo informācijas izplatīšanās ātrumu un apjomu. Tā vienmēr ir labāk bērnam. Piemēram, sociālā platforma ir gan Draugiem.lv, gan Facebook.com, jo tur iespējams sazināties ar citiem lietotājiem, dalīties informācijā, publicēt teksta, attēlu un video materiālus, vienlaikus norādot saites uz citām platformām un informācijas avotiem. Protams, šī brīvība ir saistīta ar žurnālistikas ētikas un profesionālo standartu ievērošanu, kā arī efektīviem preses pašregulēšanās mehānismiem. Un ne visi ir spējuši atgūties no šī trieciena – krīzes radītās sekas jūtamas līdz šim brīdim.” Vecākus atskurbina arī pats ārkārtas notikums: mans bērns aizvests uz krīzes centru! Tas bieži liek pārvērtēt savu attieksmi pret dzīvi, bērniem. „Reiz bija tāds gadījums: mamma un meita viena otru ļoti mīl, taču visi saprot, ka kopā dzīvot viņas nedrīkst. Tagad medija lietotāji ir dalībnieki, autori un satura veidotāji. Sociāliem medijiem ir savs pielietojums, mērķis, darba stils un auditorija, katram lietotājam iespējams atrast sev ērtāko un piemērotāko. Atkarībā no savām aktivitātēm, sociālie mediji ļauj vienai personai ieņemt gan medija veidotāja, gan lasītāja lomu. Jāprot novērtēt situāciju, jāatrod īstie vārdi,” stāsta Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra, kura pārziņā ir galvaspilsētas bērnunami, direktors Kaspars Jasinkevičs. „Tādos gadījumos Rīgas bāriņtiesa dara visu, lai bērnam atrastu tā saucamo audžuģimeni. Lai gan šie cipari liecina par samērā attīstītu un daudzveidīgu mediju tirgu, tomēr ir jāņem vērā, ka Latvijā ir ļoti nepilnīgs regulējums mediju īpašnieku atklātības nodrošināšanai un mediju koncentrācijas nepieļaušanai. „Atņemt bērnu bieži vien nozīmē iegrūst vecākus vēl lielākā izmisumā.

Par ko balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās

. Rapport sur la campagne en vue de l'éléction des représentants au Parlemant Européen. Preses izdevumiem ir pienākums norādīt, kas ir priekšvēlēšanu reklāmu apmaksājis, un veikt priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaiti. Vadība baidās, ka tā vietā, lai darbinieki tiešsaistē veiktu darījumus un citas ar darbu saistītas lietas, tie atjauninās informāciju Facebook lapā vai skatīsies jaunāko YouTube video. Savukārt kanāli, kas tiek pārstāvēti no reklāmdevēju puses ir orientēti uz mārketingu. Par korektas informācijas izvietošanu atbilstošā medijā parasti atbildīgs ir galvenais publiskās komunikācijas veidotājs, kas visbiežāk ir no mārketinga nodaļas. Minimālie standarti demokrātiskai vēlēšanu procesa atspoguļošanai medijos ir formulēti Eiropas Padomes ietvaros. Ja komunicējot ar pārējiem lietotājiem, kāds vēlas tiem kaut kādā veidā pārdot preci vai pakalpojumu, lietotājs drīz vien tiek izslēgts no konkrētās vides. Taču tētis piedzēries un aizmirsis par savu mazo dēlēnu. Jebkurš ziņojums, izmantojot sociālo mediju ir potenciāls, lai iesāktu sarunu. Turklāt komunikācija, pateicoties sociāliem medijiem ir kļuvusi plašāka, jo iespējams vienlaikus sazināties ar vairākiem cilvēkiem. Taču, protams, arī šādos gadījumos ģimene nonāk atbildīgo iestāžu uzmanības lokā un turpmāk tā tiek novērota – par incidentu noteikti tiek informēta Rīgas bāriņtiesa un Rīgas Sociālais dienests. Tie var būt teksta, video, fotogrāfijas, audio, PDF un PowerPoint formāti. Kā arī sociālie mediji ļauj samazināt valsts pārvaldes atkarību no tradicionālajiem medijiem un neprecizitātēm tajos, vienlaikus ļaujot saviem lietotājam komunicēt ar kādu konkrētu personu, uzdodot tai konkrētus jautājumus bez starpniekiem. Kādu vakaru sieva aizbraukusi pie saviem vecākiem, atstājot bērnu tēva uzraudzībā.

Masu mediji? - YouTube

. Ja ģimenei ļoti nepieciešama materiālā palīdzība, taču tā nav vērsusies pēc sociālās palīdzības, sociālais darbinieks informē par šādu iespēju. Piemērota un samērīga regulējuma noteikšana mediju darbam priekšvēlēšanu laikā ir likumdevēja atbildība, garantējot gan žurnālistu vārda brīvību, gan arī nodrošinot pilsoņu tiesības saņemt patiesu un vispusīgu informāciju par politiskajiem kandidātiem. Sociālo mediju pakalpojumi un rīki ietver tehnoloģiju kombinācijas, telekomunikācijas un sociālo mijiedarbību. Šādā situācijā, kad tēvs ir atskurbis, bērns viņam tiek atdots, pirms tam veicot stingras audzinošas pārrunas. Noteikt augstus politiskās neitralitātes standartus sabiedriskajām raidorganizācijām, zemākus - komerciālajām raidorganizācijām un presei. Pēc saziņas formas, kas raksturo, kā notiek saziņā konkrētajā medijā. Šeit ar bērnu strādā psihologs, sociālais darbinieks. Diennaktī vidēji ir seši, septiņi izsaukumi. Uzskata, ka ir būtiski jāmaina sabiedrības domāšana attiecībā uz sociālo mediju būtību un pielietojumu ikdienā, lai spētu saskatīt to būtiskās sniegtās priekšrocības un iespējas arī publiskajā komunikācijā. No biznesa viedokļa, tas ietver esošo un potenciālo klientu apzināšanu un komunikāciju ar tiem.

Tai ir sevišķa nozīme, ja preses tirgus nav diferencēts un nepārstāv visu politisko spektru un/vai nav izveidoti efektīvi preses pašregulēšanās mehānismi. Uzskatu, ka sociālie mediji var tikt izmantoti kā mārketinga instruments, tomēr tam nevajadzētu kļūt par vietu, kur tie veikti darījumi. Arī Facebook.com, MySpace.com un Twitter uzskatāmi par sociālajiem tīkliem. „Mūsu nostāja ir viennozīmīga: izņemt bērnu no ģimenes – tas ir pēdējais piespiedu pasākums, kad nekas cits vairs nedarbojas,” uzsver Kaspars Jasinkevičs. Šim nolūkam Padome pirms katrām vēlēšanām izdod raidorganizācijām rekomendācijas par to, kā, piemēram, būtu jāatspoguļo kandidāti, kuri vienlaikus ir valsts amatpersonas. Pat komentējot kāda blogu vai atbildot kādam publiski, cilvēks pats kļūst pat medija veidotāju. Ja salīdzina šo regulējumu ar EP rekomendētajiem minimālajiem standartiem, tad jāatzīst, ka Latvijā rekomendācija ievērota tikai daļēji. Edgars Koroņevskis savā blogā uzsvēris, ka sociāli mediji nav pārdošanas rīks un daudzos blogos un mājas lapās reklāma un spamošana ir aizliegta. Lai nodrošinātu patiesi brīvas, taisnīgas un vienlīdzīgas vēlēšanas, ne vienmēr ir iespējams paļauties tikai uz pašu mediju atbildīgumu, nereti to papildina priekšvēlēšanu periodam īpaši veidots tiesisks regulējums. Sociālo mediju izmantošana ir dramatiski mainījusi saziņas ainu gan veidā, kā sazinās, dalās informācijā, gan arī kā iesaistās un mācās. Esi bez bēdu, jo ir iespējams aizņemties ātro aizdevumu tūlīt pat. To dalībnieki – gan patērētāji, gan uzņēmumi un organizācijas ir arī sabiedrības dalībnieki – kopiena, kas diktē masu mediju formu un saturu. ExtraCredit izsniedz ātro kredītu līdz Ls 350. Proti, presei ir jāievēro vispārīgas likumos noteiktas prasības, kas izvirzītas žurnālistu darbam, taču preses redakcionālā politika priekšvēlēšanu periodā parasti nav reglamentēta un izdevums ir brīvs atbalstīt jebkuru politisku spēku. Sociālo mediju laikmetā ikviens var radīt un izplatīt jaunumus un ikviens var būt žurnālists, saliedēt un apvienot ieinteresētās personas tik pat apjomīgi un efektīvi, kā to dara lielbudžeta ziņu organizācijas. „Esam izvirzījuši sev mērķi visiem iespējamiem līdzekļiem palīdzēt ģimenei izkļūt no krīzes un saglabāt bērna aizbildnības tiesības. Taču meitenīte savai mātei ļoti pieķērusies. Portāla Inkling veidotāji izdalījuši vairākas pazīmes, kas raksturo sociālos medijus. Media Division Directorate General of Human Rights. Report prepared by the AP-MD. Lietotājiem pastāv dažādu līmeņu iesaistīšanās medijā, atkarībā no tā, vai viņš var radīt, komentēt, lasīt vai visbeidzot izvairīties no sociālajiem tīkliem. Jā, bieži uzskata, ka bērnam bērnunamā būtu labāka dzīve, nekā tādā briesmīgā ģimenē. Tā taču ir mamma,” atceras Kaspars Jasinkevičs. Taču ir arī labi jaunumi: galvaspilsētā vairs nav kazarmu tipa bērnunamu ar milzīgām bezpersoniskām guļamistabām, kur rindās novietots desmitiem gultiņu, ar kolektīvu došanos pusdienot tādās pašās milzīgās ēdamzālēs ar gariem galdiem. Pieaugot informācijas apmaiņas daudzumam, cilvēki ar vien vairāk izmanto meklētājprogrammas un arvien vairāk cilvēku, izmantojot ārējās saites nonāk konkrētajos mēdijos. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra, kas atbild par bērnunamiem galvaspilsētā, kontaktus iespējams atrast šeit. Lietotāji veido medija saturu. Tā nav adopcija, svarīgi ir to nejaukt. Sociālā platforma ir tehnoloģijas rīks, kas nodrošina interneta lietotāju socializēšanos. „Mobilajai brigādei ir visaugstākajā mērā delikāts darbs: iztēlojieties, ka jums vēlā vakara stundā jāzvana pie sveša dzīvokļa durvīm, aiz kurām, piemēram, viens uz otru kliedz vecāki un raud bērni. Tad nu kādā ne visai priecīgā dienā Jūs, vērīgs un apzinīgs pilsonis, saprotat, ka vairs nevarat vienaldzīgi noraudzīties uz to, kas notiek kaimiņos dzīvojošajā ģimenē – vecāki dzer un skandalē, bet bērns ir pilnībā atstāts novārtā un nelaimīgs. Psihologs piedāvā savu palīdzību. Nepieciešams izvēlēties Latvijai piemērotāko risinājumu no trim iespējām – augstu politiskās neitralitātes standartu noteikšanas visiem medijiem, tikai raidorganizācijām vai tikai sabiedriskajiem medijiem. Savukārt raidorganizācijās vēlēšanu kampaņas atspoguļojuma pamatprincips ir vienlīdzība – dažādiem kandidātiem un viņu atbalstītājiem ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas izteikt savu viedokli. Tas izrādījās pareizs lēmums. Rīga no padomju laikiem mantojumā saņēma arī bērnunamus, kas vairāk līdzinājās cietumiem – ar restēm durvju vietā, audzinātājiem - uzraugiem ar rācijām aiz jostām. Mīl viņu tādu, kāda viņa ir. Lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes uz ilgāku laiku pieņem tikai Rīgas bāriņtiesa koleģiāli, ņemot vērā visu savākto informāciju. Atsevišķi izveidoti mediji, kuros publicē konkrēta veida informāciju, piemēram, YouTube, kā video medijs, Flickr kā foto informācijas medijs. Tiek piesaistīta un iegūta sabiedrības/patērētāju uzmanība. Daudzi no medijiem izmanto šādu informācijas plūsmas veidu, lai atvieglotu informācijas pieejamību saviem lasītājiem. Visai bieži masu medijos redzama un dzirdama informācija par kimbi. SEO iesaistīšana sociālo mediju savstarpējā komunikācijā var būtiski palielinot lasītāju skaitu, sasniedzot ne vien konkrētā medija auditoriju, bet arī citu portālu lietotājus. Dati par ģimeni tiek pārbaudīti arī datubāzēs: piemēram, tiek noskaidrots, vai Rīgas Sociālais dienests tai piešķīris maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statusu. Parasti šādos bērnunamos–dzīvokļos kopā dzīvo dažāda vecuma bērni: pirmkārt, tas iemāca rūpēties par jaunākiem bērniem, otrkārt, ne vienmēr vēlams veidot tikai no pusaudžiem sastāvošu kopienu, ņemot vērā visu pārejas vecuma problemātiku. „Viennozīmīgi varu apgalvot, ka gadījumā, kad vecāki atrod darbu, lai arī nekvalificētu, maz apmaksātu, situācija uzreiz sāk uzlaboties. Saziņas formas var būt privātas, piemēram, vēstules konkrētam adresātam, publiska – jebkura veida informācijas izplatīšana, kas pieejama trešajai personai, sākot ar komentāriem, beidzot ar informatīvu materiālu publicēšanu. Iespējas, ko piedāvā sociālie mediji ir daudz un dažādas. Piemēram, lai gan tur ir ļoti detalizēti regulēti priekšvēlēšanu reklāmas izvietošanas nosacījumi, tomēr vēl aizvien nav paredzēts pienākums medijiem piemērot vienlīdzīgus reklāmas izcenojumus. Mēdz būt arī tā: kādam nosacītam Jānim dzīvē iestājusies melnā svītra – zaudēts darbs, gadās arī iedzert. gadsimta beigām tiek nomainīti ar medijiem, kuros informācijas apmaiņa notiek divos virzienos. Tas var būt gan teksta, gan audio, video un cita informējoša vai izklaidējoša satura fails, kā arī atslēgas vārdi, skaitļi, saites. Saziņas forma var būt arī ierobežot, piemēram, domubiedru grupās, starp cilvēkiem ar vienotām interesēm. Secinu, ka sociālie mediji kopā veido vidi, kur dažāda veida informācija tiek izplatītas dažādos veidos. Mātei – psihiska slimība, un viņa nav spējīga nodrošināt bērna aprūpi. Audžuģimenē bērns var atrasties tikai noteiktu laiku un tas neizslēdz kontaktu ar bioloģiskajiem vecākiem, kā arī iespējamu atgriešanos bioloģiskajā ģimenē, ja vecāki sakārto savu dzīvi,” skaidro Kaspars Jasinkevičs. Tāpēc Rīgā kazarmas nomainījuši ģimenes tipa bērnunami. Vēlēšanu taisnīga, sabalansēta un neitrāla atspoguļojuma principi uz komerciālajām raidorganizācijām attiecas tikai netieši. Sociālie mediji ļauj mijiedarbībā šķērsot vienu vai vairākas platformas ar sociālās starpniecības, e-pasta un informācijas plūsmas palīdzību. Sociālais tīkls ir tīmekļa vietne, kuras lietotāji reģistrējoties izveido profilu, sazinās ar citiem lietotājiem. „Faktiski tādā veidā bērnam tiek nodrošināti atbilstoši dzīves apstākļi, normālas ģimeniskās attiecības. Saskaņā ar šo likumu visiem masu saziņas līdzekļiem, tajā skaitā arī presei, ir saistoši neitralitātes un vienlīdzības principi, tiesa gan raidorganizācijām tie ir detalizētāki. Galvenais – atgriezt vecākus sociāli aktīvā dzīvē, kas vairumam cilvēku parasti nozīmē darbu. Pats svarīgākais, ka cilvēkā atjaunojas pašcieņa, ticība sev,” uzsver Kaspars Jasinkevičs.. Pārdošanas nolūkam izveidoti atsevišķi iepirkšanās, kolektīvas iepirkšanas un reklāmas portāli, kurus lieto cilvēki ar konkrētu vēlmi kaut ko pārdot vai iegādāties. Bērni, kas dzīvojuši kazarmu tipa bērnunamos, absolūti nebija gatavi patstāvīgai dzīvei. Mobilā brigāde – tie ir divi cilvēki: profesionāls sociālais darbinieks un psihologs. Izmantojot sociālos medijus, cilvēki sazinās ar esošajiem draugiem un atrod jaunus draugus, pamatojoties uz kopīgām interesēm. Sabiedrības tiesības un tām atbilstošie mediju pienākumi ir īpaši svarīgi vēlēšanu laikā. Tiek veikta arī medicīniskā apskate. Tam sekoja deviņpadsmitā gadsimta pēdējā dekādē izgudrotais telefons un radio. Sociālo mediju sabiedrības ikdienā ienākuši ļoti strauji un organiski un, salīdzinot ar tradicionālajiem medijiem, sociālo mediju saturu rada gan tā veidotājs, gan arī lietotājs. Bērns devies pastaigāties, apmaldījies, un Rīgas pašvaldības policija nogādājusi bērnu krīzes centrā. Veidojot sociālo mediju par vietu, kur komunicēt un uzturēt sarunas nedrīkst aizmirsts, ka sociālo mediju vide nav tirgus vide

Komentāri