Visa informācija tiek pārbaudīta

Jaunieši Ēnu dienā Jums lūgs aizpildīt APLIECINĀJUMA ZĪMI - varat to sagatavot jau iepriekš.

"Cita Holivuda 2012" "Multikino" reklāmas uzdevums

. Ja dokuments paliek organizācijas lietā, vizē pirmo dokumenta eksemplāru. Kur aizņemties ātro kredītu 600 eiro?. Lielas skolēnu atsaucības gadījumā ēnu skaits varētu būt lielāks, taču tas nedrīkst pārsniegt četrus skolēnus vienam darbiniekam.

Ja dokumenta oriģināls ir bojāts, dokumenta autors to iznīcina un par to izdod attiecīgu aktu. Ja Ēnotājs saņem noraidījumu, tad viņam atveras iespēja pieteikties uz jaunu vakanci. Lūdzu norādiet Ēnošanas vietas precīzu adresi, tikšanās laiku un arī plānoto Ēnu dienas norisi. klašu skolēni, iesakām uzņemt grupu skolotāja pavadībā, dienas gaitā sadalot bērnus pa grupiņām pie interesējošo amatu ēnu devējiem. atzīme par datu ievadīšanu informācijas sistēmā. Lai arī jaunāko klašu skolēni varētu gūt pieredzi Ēnu dienā, sākumskolas un pamatskolas tiek aicinātās personīgi uzrunāt vietējos uzņēmumus. Skolēniem tie lieti noderēs, daloties pieredzē ar saviem klasesbiedriem un skolotājiem. Ik gadu priecājamies saņemt gan konstruktīvu kritiku par Ēnu dienas norisi, gan uzzināt konkrētus veiksmes stāstus par Ēnu dienas ietekmi uz jauniešu un Jūsu uzņēmuma dzīvi. To noteikuši Ēnu dienas organizatori un tas nav maināms.  Ja pie Jums viesosies vairākas ēnas uz vairākām vakancēm, iesakām izvēlēties koordinatoru, kas būtu atbildīgs par Ēnu dienas pasākumu Jūsu uzņēmumā/organizācijā/iestādē. Ja pieteikumam netiek mainīts statuss, uzsākot jauno pieteikšanās kārtu, pieteikums automātiski noraidās. Šajā gadījumā uz pamatdokumenta raksta norādi "Pievienota saskaņojumu lapa". Aptaujas datus izmantosim Ēnu dienas analīzei, kā arī Ēnu dienas programmas uzlabošanai nākotnē. Nejaušajam Ēnotājam ir tikai viena iespēja pieteikties uz kādu no vakancēm, tāpēc viņa izvēle būs mērķtiecīga. Lai nodrošinātu ēnošanas kvalitāti, vienu speciālistu - vienu vakanci - var ēnot viens līdz četri jaunieši. Izstrādājot elektroniska dokumenta kopiju papīra formā, tos dokumenta rekvizītus, kuri papīra formā nav redzami, atveido dokumenta kopijā uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta virs apliecinājuma uzraksta. Kvalitatīvas Ēnu dienas norisei iesakām vienam darbiniekam uzņemt vienu ēnu. Apliecinājuma uzrakstu izvieto dokumentu atvasinājumu kopuma pēdējās lapas beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta.

Gūtenmorgens Vienciemā - pēdējā filmēšanas diena

.

Lolita Stašāne (Swedbank) par reklāmas rezultātu mērīšanu

. Visa informācija tiek pārbaudīta. Tieši tāpēc vislabākais veids, kā tikt pie naudas, ir aizņemties ātro kredītu internetā. faktus fiksējošie dokumenti. Dienu varat organizēt pēc savām iespējām un darba specifikas. Tas atvieglos sagatavošanas darbu gan skolotājam un skolēniem, gan Jums. Aicinām Ēnu devējus būt aktīviem visu pieteikšanās laiku un regulāri sekot līdzi pieteikumiem. Nepiemērotus pieteikumus aicinām noraidīt uzreiz, lai dotu jaunietim iespēju pieteikties uz citu vakanci. Pie katras no vakancēm ir iespēja izdrukāt vai eksportēt uz MS Excel failu apstiprinātos Ēnotājus. Apkopotā veidā statistikas dati par Ēnu dienu tiks  izplatīti plašsaziņas līdzekļiem

Komentāri