Tā kā parāds par jums nerūpējas, parāds nav nācis no vienām miesām ar jums, un ar parādu jums nav kopīgu bērnības atmiņu, var secināt - parāds nav brālis, un

Ir jaarisina paraadu lietas, jo vinnas nekur neizgaisiis nekad. Tas ir atkarīgs no Jums, Jūsu klienta, pārdotās preces vai sniegtā pakalpojuma un no līgumā atrunātiem piegādes nosacījumiem. Kreditori ir uzņēmuma pasīva sastāvdaļa. Bet atšķirībā no debitora parādiem Jums ir izdevīgāk palielināt apmaksas termiņu, tādējādi nodrošinot nepieciešamos apgrozāmos naudas līdzekļus uzņēmuma rīcībā pēc iespējas ilgāk, ievērojot protams līguma ar piegādātāju nosacījumus un termiņus. Tāpat nav nozīmes Jūsu brāļa rakstītajai izziņai, jo tā ir jūsu abu savstarpēja vienošanās, kas nekādi neattiecas uz mājas pārvaldnieku. Es šajā dzīvoklī nedzīvoju un neesmu deklarējusies. Lai veiktu šo darījumu, īpašums ir jānostiprina zemesgrāmatā, kā arī Jums nāksies samaksāt pārvaldniekam savu parāda daļu. Debitoru parādus var pielīdzināt īstermiņa aizņēmumiem, kurus Jūs izsniedzat saviem klientiem. Toties katra preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana iekļauj sevī noteiktās tiešās izmaksas, kuras savukārt noved pie naudas līdzekļu "aiziešanas". “Tiesai un apsaimniekotājam neinteresēs, kādas ir abu mantinieku savstarpējās attiecības, kurš dzīvoklī mitinās un kurš ne,” skaidro Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš. Tie ir Jums likumīgi piederošie naudas līdzekļi par jau sniegtiem pakalpojumiem vai pārdoto preci, bet tā nav skaidra nauda vai nauda bankas kontā, ko Jūs varētu pārvaldīt.

Latvijas Juristu biedrība - Juridiskais forums - Parāds.

. Tiesiskās aizsardzības process ir periods, kura laikā pret uzņēmumu nevar uzsākt maksātnespējas procesu un kura laikā uzņēmumam ir jāatjauno pilnīga maksātspēja. ir juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir kaut kādas līgumattiecības ar Jūsu uzņēmumu vai organizāciju. Jāņem vērā, ka Jūs jau iepriekš esat noseguši savu izdevumu daļu, lai sniegtu šo pakalpojumu vai nopirktu preci, kuru Jūs esat pārdevuši savam klientam. Jo ilgāks ir apmaksas termiņš, jo vairāk aizņēmumus Jūs izsniedzat saviem klientiem. Kreditoru parāds ir paredzama naudas līdzekļu "aiziešana" un tādējādi tas arī tiešā veidā ietekmē uzņēmuma naudas plūsmu.

Nodokļa parāds – Forums – VGK

.

Interneta sludinājumos sola apmānīt VID un nodokļu parādus.

. Ja parādi netiks nokārtoti, tad pēc pārvaldnieka prasības var sekot tiesas lēmums par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.

Padomi par ārpustiesas parāda atgūšanas procesu |

. Sakiet, ko gribiet, bet nav labi buut paraados. © E-konsultācijai ir informatīvs raksturs. Var aizmirst par savlaicīgu apmaksu laiku pa laikam, bet ja tas notiek pastāvīgi, tad Jums ir nopietna problēma, kura ilgtermiņā var ietekmēs uzņēmuma reputāciju un padarīt Jūs par neuzticamu biznesa partneri. Ja parāds netiks nokārtots, turpmākā lietu gaita būs tāda, ka pārvaldnieks vērsīsies ar prasības pieteikumu tiesā par parāda piedziņu pret dzīvokļa kopīpašniekiem, un tad nāksies maksāt jau uz tiesas lēmuma pamata, turklāt solidāri abiem īpašniekiem. Ar līgumattiecībām šeit mēs saprotam tādas attiecības, kuras radušas uzņēmuma saimnieciskās darbības ietvaros. Pietiekams apgrozāmo naudas līdzekļu apjoms ir veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums. Tā kā parāds par jums nerūpējas, parāds nav nācis no vienām miesām ar jums, un ar parādu jums nav kopīgu bērnības atmiņu, var secināt - parāds nav brālis, un. Un tieši otrādāk, jo īsāks ir apmaksas termiņš, jo teorētiski ātrāk Jūs saņemat savu naudu. Kad Jūs pārdevāt kaut ko savam klientam un nesaņēmāt par to uzreiz naudu, šajā brīdī klients kļūst par Jūsu debitoru, un viņa parāds nonāk debitoru parādu kategorijā, un tiek atspoguļots atbilstošā grāmatvedības kontā. Tam, ka dzīvoklī nedzīvojat un neesat tur deklarējusi savu dzīvesvietu, nav nozīmes, jo deklarēšana ir paredzēta vienīgi valsts un pašvaldības iestāžu saziņas nodrošināšanai ar iedzīvotājiem un tai nav nekādu civiltiesisku seku. Piemēram, tas varētu būt: pakalpojumu sniegšana vai saņemšana, preču iepirkšana vai piegāde, darba algas aprēķins, finanšu saistības rašanas, naudas līdzekļu saņemšana vai izmaksa utt. Grāmatvedības uzskaitē debitoru parādi ir sava veidā gaidāmie ienākošie naudas līdzekļi. Kreditori - tas ir tie, kuriem parādā esat Jūs, parasti tie ir Jūsu piegādātāji. Ideāliem līguma nosacījumiem un termiņiem ir jābūt līdzsvarā starp uzņēmuma ieguvumu un piedāvājuma konkurētspēju. Faktiski tā ir debitora parādu pretēja puse. Debitoru parādiem varbūt dažādi noteikumi un dažādi apmaksas termiņi. Tā kā savam piegādātājam Jūs esat klients, un attiecīgi Jūsu kreditora parāds Jūsu piegādātājam ir debitora parāds. Grāmatvedības uzskaitē darījumi ar katru partneri tiek uzskaitīti atsevišķi, tāpēc informācijas esamība par partneri grāmatvedības ierakstos- grāmatojumos ir obligāta. Tas ne tikai palīdzēs palielināt apgrozāmos līdzekļus, bet palielinās arī varbūtību, ka klients atgriezīsies pie Jums vēlreiz. Kur tauta te ko cauri redz, nesaprotu. Trūkstošie maksājumi, kā arī daļēji maksājumi var novest pie termiņā neveiktiem maksājumiem, kas savukārt var sekmēt piegādes nosacījumu pasliktināšanos, sodu procentu aprēķinu vai pat piegādātāja zaudējumu.

Jo ilgāk debitoru parādi paliek gaidāmo naudas līdzekļu statusā, jo lielāka kļūst laika plaisa starp "ienākošo" naudu un "izejošo" naudu, jo lielāka kļūst arī varbūtība, ka pieejami apgrozāmie naudas līdzekļi uzņēmuma attīstībai samazināsies. Debitoru parādi ir gaidāmie naudas līdzekļi, kuru reāli uz šo brīdi pagaidām nav. Atkarībā no darījuma veida par partneri var būt Jūsu klients, piegādātājs, darbinieks, banka vai pat valsts vai pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Termiņā nesamaksātam debitora parādam ļoti noderēs automātiskais atgādinājums par apmaksu, kuru sūta klientam periodiski, un protams ar iespēju uzreiz dzēst parādu. Jo ātrāk klienti norēķināsies par saņemtiem pakalpojumiem vai precēm, jo ātrāk debitoru parādi tiks dzēsti t.i. gaidāmie naudas līdzekli kļūst reāli, jo labāk

Komentāri