Sociālisms ir sabiedriskā iekārta, politiskā ideoloģija, kuras pamatā ekonomika veicina sociālo attiecību attīstību sabiedrībā un kurā politika ir vērsta uz

Sociālisma piekritēji iestājās par cilvēku vienlīdzību, līdztiesību un kolektīvo solidaritāti ekonomikas un sociālajā jomā. SOCIĀLISMĀ VALDA ALTRUISTI VISU LABĀ Komunisms – sabiedrība, kurā visi ir altruisti un kurā katrs sabiedrības loceklis ir maksimāli attīstījis savas radošās spējas. Produktīvai attīstībai ir nepieciešami altruistiski, iniciatīvas bagāti, par kopējo labumu un interesēm domājoši cilvēki. SMScredit ātrais kredīts EUR 375 no 1 līdz 30 dienām. Labprātīgi „zvērs” citu labā neko nedarīs. Vēsturiski sociālisma virzieni bija sekojoši: Utopiskais sociālisms; Revolucionārais sociālisms; Reformiskais jeb sociāldemokrātiskā virziena sociālisms; Ētiskais sociālisms; Plurālisma sociālisms; Tirgus ekonomikas sociālisms; u.c. Jo vairāk šādu cilvēku un jo lielāka tiem ir teikšana, jo reāli labklājīgāka ir sabiedrība. Sociālisms radās, reaģējot uz industriālās sabiedrības attīstību un problēmām: amatnieku un mazo uzņēmēju izspiešanu no tirgus, ko izraisīja rūpnieciskās ražošanas uzplaukums, strādnieku stāvokļa pasliktināšanos. Patēriņa aizdevums jeb patēriņa kredīts ir īpašs aizdevuma veids, kura saņemšanai nav nepieciešama ķīla vai galvotājs, turklāt tā apmaksu iespējams veikt ar. Civilizāciju radīja cilvēki, nevis „zvēri”, bet „zvēri” to var iznīcināt. FAŠISMA NEGATĪVĀ SPIRĀLE: Egocentrisms, ambiciozitātes un egoisma slavinājums  un no tā izrietošās netaisnības nogalina altruistisko motivāciju. Cilvēki nav „zvēri” !! … bet cilvēki sāk palikt par „zvēriem”, kad notic, ka ir „zvēri” Saimnieciskais privātīpašums demotivē. Sociālisms ļoti trāpīgi un spēcīgi norāda uz mūsdienu sabiedrības visām vājajām pusēm, pat sabiedriskās un valsts iekārtas, kas balstās uz individuālismu, slimībām, bet pati sistēma kaut cik saprātīgu savādāku iekārtu nav varējusi piedāvāt. Cilvēki negrib strādāt alkatīgu neliešu labā. Sociālisms ir sabiedriskā iekārta, politiskā ideoloģija, kuras pamatā ekonomika veicina sociālo attiecību attīstību sabiedrībā un kurā politika ir vērsta uz. gadsimtā ieviest “tīru” sociālismu vairākās valstīs kā to iekārtu, neizdevās, tām pārvēršoties par autoritārām vai totalitārām valsts ekonomikām, kurām ar “sociālismu” kopējs vairs bija tikai nosaukums. Tās darbības pamatā ir vairuma sabiedrības patiesās morāli – tikumiskās izaugsmes intereses, bet pats jēdziens “sociālisms” radies no latīņu valodas vārda “sociare”, kas nozīmē “dalīties”. gadsimta beigās sākotnējo sociālismu viens pēc otra sāka nomainīt citi sociālisma paveidi, pamatā saglabājot sākotnējo marksisma doktrīnu. virzieni, piemēram, demokrātiskais, kristīgais, katedras sociālisms. Tādējādi rodas haoss un vispārēja iznīcība. Tāpēc nepieciešams viens „superzvērs”, kurš nežēlīgi apspiež visus citus „zvērus” un nodrošina kārtību. Tā pirmsākumos valdīja aicinājums un mudinājums tā laika sabiedrību aizstāt ar pilnīgi jaunu sabiedrisko sistēmu, kuras pamatā ir kopīpašums un kopīgs, obligāts darbs. Sociālisms ir sabiedriskā iekārta, politiskā ideoloģija, kuras pamatā ekonomika veicina sociālo attiecību attīstību sabiedrībā un kurā politika ir vērsta uz. Ja ne sociālisms, tad sākumā nežēlīga globāla diktatūra, kurai sekos šīs civilizācijas gals. gadā, angļu sociālista Roberta Ovena žurnālā “The Cooperative Magazine”. Kapitālisms ir pilnveidota verdzība, kura jebkurā brīdī var atgriezties savā sākotnēji tīrajā formā. Galvenās atšķirības uzskatos valdīja starp marksisma, ļeņinisma un sociāldemokrātijas piekritējiem, jo marksisti uzskatīja, ka kapitālisms ir jāgāž, bet sociāldemokrāti uzskatīja, ka pietiek ar esošās sistēmas reformu. Katrs no sociālisma virzieniem piedāvā savu versiju un interpretāciju šīs problēmu situācijas risināšanai. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti. Iesākumā sociālisms, kā jau jebkura jauna un unikālā ideoloģija, bija diezgan utopisks un revolucionārs. Fašisms demotivē altruistus un jo izteiktāks fašisms jo demotivētāki altruisti, jo zemāka produktivitāte, jo spēcīgākas kļūst fašistiskās tendences, kas vēl vairāk samazina altruistisko motivāciju ………utt. Pēc Hobsa: „zvēriem” nedrīkst dot brīvību, jo tad tie, savas zvērīgās egocentriskās dabas vadīti, cīnās viens ar otru uz dzīvību un nāvi par resursiem un privilēģijām, nedomājot par kopēju labumu. gadsimta pirmajā pusē, t.s.. Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz stingrāku regulējumu ātro kredītu izsniegšanai. Cilvēki negrib strādāt privātīpašnieku labā. Ienāc un piesaki ātro aizdevumu no 18 gadiem bez darba vietas, bez maksas un papildus prasībām. Sociālisms ir vienīgā cilvēces nākotnes perspektīva.

Komentāri