Šis jautājums vienmēr bijis aktuāls, it sevišķi šobrīd, kad daudzi, atceroties 2011

Ļoti bieži konsultējos ar autoriem, kurus atdzejoju, – Jānu Kaplinski, Haso Krullu vai Contru, patlaban veidojam viņa grāmatu latviešu valodā. To var uztvert kā milzīga apjoma poēmu, kas gan sižetiski, gan uzbūves ziņā savīta, balstoties uz tautasdziesmām un pasakām. No tiem veidojas literatūra. Ja uzkristu, piemēram, , nabaga bērns būtu pagalam. Tulkojot centos iejusties bērna valodā, sapratnē, izjūtās. Es sameklēju vārda sinonīmu „bāslis”. Tulkoju ilgi, mēģinot atrast konsekvences, ko varu pieskaņot latviešu valodai. Patīkami, ka nesen Lēlo bija Latvijā, ir parādīta filma. Vēl viņam tika pārmests, ka valoda eposā ir novecojusi.

Satori | Mākslas darba robežu jautājums

. Lēlo konsekventi gājusi šo ceļu: bērns stāsta vēsturi, nevis pieaugušais iejaucas ar saviem secinājumiem. Atdzejojot šādus tekstus, tu esi spiests radīt jaunus vārdus vai vārdformas, paplašināt poētikas arsenālu, stilistiku un intonāciju. Pirms tam biju lasījis igauņu tautasdziesmas, atklāti sakot, līdz galam nebiju izlasījis. Arī viens no pārliecinošākajiem komentētājiem Augusts Annists norāda atsauces uz igauņu tautasdziesmām. Un tādu vietu tulkojumā ir ļoti daudz. Labi, ja to ir pēc iespējas vairāk. Padomju laikos daudz ko tekstā, protams, cenzēja. Tāpēc man rinda sanāca šāda: „Somu bāslis, vējagrābslis”. Tātad esmu atradis vārdam adekvātu vārdu „bāslis”, kā arī saglabājis skanisko efektu, jo vārds „bāslis” saskaņojas ar vārdu „vējagrābslis”. Piemēram, tiltu, ko taisa uz Somiju, atļāva, bet tiltu, ko būvē uz Peipusa ezera, izņēma ārā, jo tilts eposā ļoti ātri sabrūk. Noteikti gaidīja arī tavu atdzejojumu – īpaši jau abu valstu simtgadēs. Pateicoties tam, ka atdzejoju viņas grāmatu bērniem Daudzpusīgais ronis, varēju iztulkot arī Biedru bērnu. Ir arī saīsinātais , Eno Rauds uzrakstīja skolu vajadzībām. Katra valoda dzīvo ar savu pieredzi, un katrai valodai ir pieredzes pieredze – kā tā attīstās tālāk –, līdz ar to konsultācijas ir ļoti svarīgas. Es gāju citu ceļu – komentāros iekļāvu atdzejojumus no autentiskās folkloras. Prasu atļauju savām idejām. Tātad visa pamatā ir iekšējo atskaņu vai vārdu fonētiskā sabalsošanās. Bet totāls varonis bez novirzēm bija tikai padomju laikā. Šis jautājums vienmēr bijis aktuāls, it sevišķi šobrīd, kad daudzi, atceroties 2011. Tas paradokss ir interesants. Kredits7 ātrais kredīts EUR 200 no 7 līdz 30 dienām. Es gan uzskatu, ka valoda nekad nenoveco, arī senā valoda pēc laika kļūst moderna, laiks to aktualizē. Tajā laikā literārā igauņu valoda tikai veidojās. Ulža Bērziņa atdzejojumos ir daudz vairāk novitāšu un vitalitātes nekā citu dzejnieku oriģināltekstos. Es tomēr gāju igauņu tautasdziesmas uzbūves ceļu… Vienlaikus nezaudēt gan valodas, gan sižetisko attīstību… tuuslar – diezgan maz zināms, šķiet, aizguvums no somu valodas.. Tomēr, ja izdodas atdzejot kādu tekstuāli un poētiski sarežģītu dzejoli, ir tāda pati sajūta kā pēc sava dzejoļa uzrakstīšanas. Man šķiet, tulkotāji Latvijā ļoti ietekmē literatūras procesus un savā ziņā veido arī lasītāju gaumi. SMS kredīts. Un, protams, tā nav tikai autentiskā igauņu folklora.

Galu galā  –  jābūt dzejniekam, lai atdzejotu.

"Vilkaču mantiniece" / "The Heiress of Vilkači" at the Latvian National Opera

. Atdzejoju pirmos trīs vai četrus dziedājumus, bet projektu atcēla, jo sākās citi laiki. Ja ar autoru vairs nevar pakonsultēties, to var darīt ar speciālistiem, kas iedziļinājušies viņu tekstos. Šādiem tekstiem un to tulkojumiem ir jābūt, lai mēs saprastu literatūras attīstību. Atmaksājot ātro kredītu ātrāk – Tu ietaupīsi naudu un atbrīvosies no kredītsaistībām!.

Nekad neaizmirsīsim, ka svarīgākais ir jautājums par.

. Kalevdēla pamatā ir folklora – senās tautasdziesmas, pasakas, leģendas, teikas, viss sapīts kopā, mītiskā filozofija. Pamatteksts jau nav radies tikai Kreicvalda galvā, tas nāk no senās igauņu tautasdziesmas, kas ir vērtība, no senās mitoloģijas, motīviem par pasaules radīšanu, Pasaules koku, Zvaigznes līgavu, mirušo valstības mītiem utt. Igauņu valodā ir, bet mums frizētavā nav burta, tāpēc izmantoju mazāk bīstamo burtu. Man kā tulkotājam šāda grāmata sagādā baudu. Kalevdēlā mēs redzam varoni, kas patiesībā ir antivaronis, – dzērājs, kurš izvaro savu pusmāsu, sitas ar velniem, varētu teikt, pilnīgi necienāms. Aizdevumi – atrodi izdevīgāko. Ja iešu tikai vienu ceļu, pazaudēšu otru. Abi darbi Guntaram šķituši tikpat kā netulkojami, tāpēc gandarījums par paveikto ir liels. Liels kaifs bija tulkot padomju laika dziesmas, pilnīgi iegāju azartā. Un, protams, igauņi ironizē tālāk… Redzam [Andrusu] Kivirehku, kas ironizē par mitoloģisko pasauli, kura tikai šķietami ir sakārtota. Tolaik eposs bija moderns žanrs. Jo Kalevdēlu piesaistīja arī padomju ideoloģijai, mēģinot parādīt kā padomju varoni, kas atnesis Igaunijai labāku dzīvi. Viens vārds aliteratīvi vai asonansējot rada otru vārdu. Tāpat notika konsultācijas ar Lēlo Tungalu par dziesmu tekstiem viņas grāmatās vai ko citu. Dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš sarunā atzīstas, ka vienmēr ir tik „slīkstošs” tulkojumos, ka neatliek laika saviem tekstiem. Šo principu Kalevdēla atdzejotāji parasti neievēro, ievērot ir ļoti grūti, jo teksts ir sižetisks. Literatūra vienmēr ir jautājums, arī ir milzīgs jautājums. Jāņem vērā, ka eposa autors [Frīdrihs Reinholds] Kreicvalds igauņu tautasdziesmas pārzināja ļoti labi, bet eposu vairāk veidoja kā mākslas darbu. Igauņu tautasdziesmā galvenais princips ir saskaņa. Pastāsti par eposa avotiem! Kalevalu, igauņi sāka dīdīties, kāpēc viņiem nav eposa. Kalevdēlu un Biedru bērnu –, viņa man atbildēja: tad tu tulko Biedru Kalevdēlu. Protams, nav viegli saglabāt sižetisko, jēdzienisko un sabalsošanās principu. Jā, Kalevdēls ir tups, gudrais eposā ir Ezītis.

Neatbildamais jautājums: vai sievietēm patīk spalvaini.

. Tu bieži vien uzņemies redaktora lomu, tādējādi kļūstot arī par autora skolotāju un padomdevēju. Nesen tavā tulkojumā iznākusi vēl viena igauņiem svarīga grāmata – Lēlo Tungalas Biedrs bērns. Piemēram, Lāčplēsim ir Raiņa interpretācija, pēc tam Māra Zālīte ar savu Lāčplēsi… Tas pats notiek ar , arī. Izmantot šī vārda tulkojumu būtu pārāk primitīvi. Kreicvalda valodu ir sacīts, ka tā ir igauņu valoda, bet ar somu galotnēm. Iedomājies, milzīgais Kalevdēls prasa padomu mazajam Ezītim, kuru varbūt pat nespēj saskatīt. Nereti sapnī vai domās rakstu savu tekstu. Varbūt kādā sapņu izdevniecībā izdošu nepierakstīto dzejoļu krājumu. Brīžam gribas izrauties no tulkojumiem un pašam rakstīt. Protams, tulkojumā bija improvizācija – burtu, izteicienu izvēlē. Eposa valodas un tēmu sarežģītā struktūra – skanējuma specifiskā veidošana, atkārtojumi, cikliskums – ir iemesls, kāpēc tiešs tulkojums nav iespējams. Kādā intervijā teici, ka atdzejoji brīžos, kad bija dzejoļa rakstīšanas noskaņojums. Piemēram, grāmatā meitenei uzkrīt frizētavas burts, bet viņa paliek neskarta zem

Komentāri