SIA Capital Invest Group – LatKredits

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu es apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. punktā minētajiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai un saņemtu kreditēšanas piedāvājumus. Ja būs nepieciešams nodot personas datus apstrādei uz trešo valsti, par to iepriekš informēs, sniedzot informāciju par atbilstošajām garantijām. gadā, taču tā arī pilnībā nenorēķinājās ar PA. SIA Bioenergy Trade Ltd pārtrauc personalizētu komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts mans pieprasījums. Uzņēmuma īpašniece Marina Ķēniņa toreiz atteicās komentēt nākotnes ieceres pilsētiņā un jau toreiz piebilda: “Tas, ka kāds izsolē ir uzvarējis, vēl nenozīmē, ka īpašums ir nopirkts.” Vakar ar M. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected] Klienta datu aizpildīšanai SIA Bioenergy Trade Ltd un piekļuvei SIA Bioenergy Trade Ltd datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols. Ar Altero SIA datu apstrādes noteikumiem var iepazīties sekojošā saitē: https://www.altero.lv/lv/privacy-policy. Attiecībā uz pieteicēja maksātspēju lēmums var tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektīvāk to izvērtētu. zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. Komunikācijai ar SIA Bioenergy Trade Ltd e-pastu, SMS un zvanu veidā.

CAPITAL INVEST GROUP SIA, 40103334760 - Izziņa CrediWeb®

. Sadarbības partneru saraksts: Mogo AS reģ. Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecību.

Ja es konstatēju, ka manu datu apstrādes laikā manas tiesības ir pārkāptas, man ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA Bioenergy Trade Ltd vai Personas datu operatoram, lai apturētu šādu pārkāpumu. punktā, tiek nodoti šādiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Apstiprinu iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka esmu darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu.

SIA Capital Invest Group – LatKredits -

.

. Lietotāja drošībai transakciju dati tiek šifrēti.

Skrundas “Spoku” pilsētiņa atkal saimnieka gaidās |

. Pilnīga informācijas precizitāte netiek garantēta. SIA Capital Invest Group – LatKredits. Uzņēmuma valdes loceklis Viktors Caplinskis vakar apliecināja, ka ir gatavs teikt “jā” un iemaksāt noteikto summu, taču vispirms viņš vēlas pārbaudīt situāciju uz vietas, jo bija dzirdējis, ka pilsētiņa jau esot izlaupīta. Piesakieskreditam.lv finanšu informāciju var apkopot no klienta internetbankas līdz ar klienta piekrišanu bankas datu apkopošanai, izmantošanai un kopīgošanai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegšanai. Ar šo apliecinu, ka esmu izlasījis sadarbības partneru datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Dotā piekrišana personalizētu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Esmu informēts par datu uzglabāšanas termiņiem. Mani dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Smskredit ātrais kredīts par summu 320 eiro. Manu tiesību pārkāpuma gadījumā man ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu, kā arī par svešu personas datu neatļautu izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Es apstiprinu, ka mana rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt manas lēmuma pieņemšanas spējas. Kāpēc ātros kredītus regulē?. Ja maksātspēja tiek novērtēta kā nepietiekama, kreditēšanas pakalpojums pieteicējam netiks sniegts. Nosūtot e-pastu uz adresi [email protected] Es apliecinu, ka esmu informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Klientu dati tiek profilēti. Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīta papildu informācija. Klients iesniedz sava bankas konta ienākošo un izejošo darījumu informāciju caur savu internetbanku. Informācija par klienta finanšu datiem tiek iegūta tikai no transakciju kontiem, nevis klienta aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecības un citiem kontiem. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Bioenergy Trade Ltd pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Komerciālie paziņojumi tiek sūtīti SMS, e-pastu veidā, kā arī veicot izejošos zvanus. Mana sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros

Komentāri