Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ātro kredītu aizdevējam nosaka 9000 latu lielu sodu

. Mazāk zināms ir tas, ka centrs piedalās arī pārtikas un nepārtikas preču mēra un svara precīza mēra noteikšanā, uzraugot arī pareizu pirkuma samaksas aprēķināšanu.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums -

. Šādā gadījumā nevar prasīt, lai patērētājs maksā līgumsodu vai zaudējuma atlīdzību sakarā ar patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu. Pati galvenā dokumentācija, uz kuras pamata tiek noteikta Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbība, nenoliedzami ir pats Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Šī procesa ietvaros ir nepieciešams organizēt patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbu, arī kā viena no Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenajām funkcijām. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ātro kredītu aizdevējam nosaka 9000 latu lielu sodu. To ļoti rūpīgi pārrauga Ekonomikas ministrijas, kuras viens no uzdevumiem ir īstenot ar patērētāju tiesībām un interešu aizsardzību saistīto politiku valstī. Patērētāja pienākums ir atdot preci pārdevējam vai sniegtā pakalpojuma rezultātā izgatavoto lietu - pakalpojuma sniedzējam. Ja runājam par galvenajām funkcijām tad noteikti jāmin ir visa tirgus uzraudzība un arī kontrole tādās jomās kā: nepārtikas preces, kuras nokļūst tirdzniecībā un dažādu pakalpojumu sniegšanas sfērā. Ja ražotājs vai pārdevējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz ražotāja vai pārdevēja rēķina. Pēc savas darbības un esības pamatprincipa Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes organizācija. Pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja vai kredīta devēja pienākums ir septiņu dienu laikā atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma atcelšanas brīdim. Atlaides SMScredit. Papildus tam centra ikdienas darbību regulē arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra iekšējais nolikums.

Varētu teikt, ka esot Eiropas Savienības sastāvā esam tikuši pie jaunām iespējām dažādākai un piepildītākai starptautiskajai sadarbībai, ne tikai nodrošinot, bet arī ievērojami uzlabojot tobrīd aktuālo pircēju tiesību aizsardzību Latvijā. Pie šī uzdevuma klāt nāk arī tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstības uzraudzīšana, atbilstoši visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ministru kabinets triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina. Centram jārūpējas ne tikai par pašiem pircējiem, bet arī par tiesību ievērošanu visos pircēju un pārdevēju līgumu projektos un pašos līgumos, ko pircēji mēdz slēgt ar pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem vai ražotājiem. Centrs tāpat uzņēmās arī nodrošinot pircējus ar maksimāli daudz nepieciešamās informācijas šajā jomā, papildus palīdzot patērētājiem dažādu ar tirgotājiem radušos konfliktu risināšanas procesā. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums

. Pārdevējs, pakalpojuma sniedzējs vai kredīta devējs nevar prasīt, lai patērētājs maksā līgumsodu vai zaudējuma atlīdzību sakarā ar patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu. Tieši tāpat, kā juridiskas palīdzības sniegšana iespēju robežās patērētājiem viņu tiesību jautājumos. gadā Latvijas Ministru kabinets bija izlēmis izveidot Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kas tika veidots uz toreiz darbībā esošā Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra principu bāzes

Komentāri