Patērētāju kreditēšana

Bankas ļoti rūpīgi izvērtē potenciālos kredītņēmējus, tādēļ katram klientam individuāli tiek piemērota procentu likme Izsniedzot patēriņa kredītu, banka piemēro fiksēto procentu likmi, kas tiek noteikta uz visu kredīta līguma termiņu. Patērētāju kreditēšana ir kreditēšanas veids, kurā tiek izsniegti kredīti patērētājiem viņu ikmēneša tēriņu nosegšanai kā arī dažādu patēriņa preču iegādei. Parasti par šiem patērētāju kreditēšanas veidiem uzskata gan patēriņa kredītus. Vadoties pēc aprēķiniem autors iesaka izvēlēties patēriņa kredītu izmantojot SEB Bankas piedāvāto Aktīvo karti, pie nosacījuma ja persona nav nevienas bankas klients un jebkura banka piemērotu jauna klienta procentu likmi. Referāts: Patērētāju kreditēšana. Secinājumi un priekšlikumi Par debitoru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir spējīga apmierināt kreditora. Atsevišķas atsauces nekvalitatīvas.

Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju.

. Fiksētās procentu likmes gadījumā procentus rēķina no atlikušās kredītu summas, un grafiku ir iespējams sastādīt visam termiņam. Uzmanies no nelicencētiem kreditoriem.

Patērētāju kreditēšana.

Patērētāju kreditēšana |

. Šī studiju darba pētījuma objekts ir Latvijas kredītu tirgus, respektīvi, tiek apskatītas piecas Latvijas bankas, kuras piedāvā patēriņa kredītu.

Komentāri