Pāreja uz eiro – fiziskā puse

Procentu likmes maiņa notiks nākamajā ieplānotajā procentu likmes pārskata dienā. Saskaņā ar eiro ieviešanas kārtības likumu uz visiem depozīta darījumiem un kredītlīgumiem, kas ar Rietumu Bankas klientiem parakstīti pirms datuma, kad notiks pāreja uz eiro, tiks attiecināts nepārtrauktības princips. Lai laikus nodrošinātu uzņēmumu ar pietiekamu daudzumu eiro monētu un banknošu, banka piedāvā pasūtīt pakalpojumu iepriekšējai skaidras naudas piegādei eiro. Visas maksājumu kartes būs derīgas līdz termiņam, kas norādīts uz kartes, saskaņā ar Klienta un Bankas spēkā esošā līguma noteikumiem.Par karšu darbību pārejas naktī klienti tiks informēti laikus. SIA Nord Auto Līzings – Nord Auto Līzings. Pāreja uz eiro – fiziskā puse. Ātrie kredīti bez darba vietas vai oficiāliem ienākumiem.

Rietumu Banka - Par pāreju uz eiro

.

Exchanging national currency | Eiropas Savienība

.

Naktī uz svētdienu notiks pāreja uz vasaras laiku - būs.

. janvāri tiks automātiski pārveidotas par kartēm ar norēķinu valūtu eiro. Šeit Sohocredit tematika!. Pāreja uz eiro – fiziskā puse. Visi latu maksājumu šabloni tiks automātiski konvertēti uz eiro.Uz pastāvīgajiem maksājumu uzdevumiem tiks attiecināts nepārtrauktības princips. janvāri, kad notiks pāreja uz eiro, visi latos denominētie vērtspapīri tiks slēgti atbilstoši to investīciju vērtībai klienta portfelī un vienlaikus tiks atvērta identiska jauna pozīcija eiro – vērtspapīru veids, skaits un investīciju vērtība paliks nemainīga. Latos esošie līdzekļi, kas atrodas kartes kontā, tiks konvertēti eiro atbilstoši noteiktajam kursam un bez komisijas maksas. janvāri atbilstoši oficiālajam kursam un bez komisijas maksas. oktobrim.Sīkāku informāciju par iepriekšēju skaidras naudas piegādi eiro varat izlasīt šeit.

Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu - Visma

.

Rīkojumi tiks automātiski konvertēti uz eiro, ja banka nesaņems no klienta rīkojumu par to izbeigšanu

Komentāri