Parādu piedziņas process

Taču var pienākt brīdis, kad nespējat samaksāt savam kreditoram, tādejādi kļūstot par parādnieku un šajā gadījumā Jūs var uzmeklēt parādu piedzinējs. Ja parāds netiek samaksāts, informāciju par parādnieka parādu glabā parādvēstures datubāzē līdz prasījuma tiesību noilguma izbeigšanās dienai. Ja parādnieks nav sasniedzams, izmantojot šos saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, tad parāda atguvējs ir tiesīgs izmantot kontaktinformāciju, kas ir kļuvusi zināma vai izmantota iepriekšējās saziņā ar parādnieku. Un parāda piedzinēja pienākums ir iepazīties ar parādnieka priekšlikumiem un uz tiem atbildēt. Kredīti uz 24 mēnešiem – aizdevumi līdz 5 gadiem. Tāpat ir aizliegts sazinoties aizskart parādnieka cieņu un godu. Lai veidotu godīgu parāda atgūšanas procesu un veiksmīgu dialogu starp parādnieku un parāda piedzinēju, Latvijā ir pieņemts Parādu ārpustiesas atgūšanas likums.Ir svarīgi, lai parādu piedzinējs rīkojas godīgi un izmanto taisnīgas metodes parāda atgūšanai.

Esi mūsdienīgs - izvēlies. Piedziņas vēršanu uz mantu uzsāk, ja nodokļu administrācijai, novirzot pārmaksas, nosūtot inkasācijas uzdevumu un izņemot skaidro naudu, nav izdevies segt nokavētos nodokļu maksājumus un izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Kas ir budžets?. Tomēr atcerieties, ka parāds Jums ir jāatdod jebkurā gadījumā.Nonākot parādu piedziņas procesā, rodas dažādi jautājumi, kas saistīti ar Jūsu tiesībām un parāda atgūšanas procesu.. Parādu piedziņas process. Parādu piedziņas process

Komentāri