Oktobrī Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA) ziņoja par būtisku kritumu izsniegto kredītu apjomā un daudzumā

Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_K". Kopsummas rindas pozīcijas kods ir "KOPA". Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_BI". Oktobrī Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA) ziņoja par būtisku kritumu izsniegto kredītu apjomā un daudzumā. sadaļai "Korekcijas pretvērtība" – "KPV". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_N". Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmmdd, kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot pārskata nedēļas pirmās dienas datumu. Faila nosaukuma prefikss ir "NTD". Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_V". Par laimi, Latvijā zobārsta pakalpojumi nav tik dārgi kā citās valstīs. Kur aizņemties ātro kredītu 600 eiro?.. Dalībnieks sagatavotos failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/OUT katalogā. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmmdd, kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot izpildes perioda sākuma datumu. sadaļai "Pārējās valūtās" – "JDP_PRV". Darījumu, darījuma veidu, rezidenci un sektoru apzīmē šādi. Pārskats sastāv no rindām. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_E". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_P". Atbildes failus Latvijas Banka ievieto failu apmaiņas servisa STAT/IN katalogā. Rādītāju "Darījuma sākuma norēķinu datums" un "Darījuma beigu norēķinu datums" vērtības norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis. Atbildes failus Latvijas Banka elektroniski neparaksta un nešifrē. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA". ailē "Emitenta reģistrācijas numurs" Latvijā reģistrētajiem komersantiem norāda deviņas reģistrācijas numura zīmes. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_J ". – atšifrēšanas kļūdu teksts. valūtas mijmaiņas darījumiem ar nerezidentiem – "VMN". Latvijas Banka atbildes failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/IN katalogā. Faila nosaukuma prefikss ir "JDP". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_A_K". Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_LIDZD". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_K". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_A_E". Faila nosaukuma prefikss ir "RPA". ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_C". Apzīmējumi Vērtība ir simbolu kombinācija. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_M". Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs Nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikums Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs Nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikums Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_L". nosaukums – saņemtā faila nosaukums. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "KOPA". Faila nosaukuma prefikss ir "JDL". Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmēm. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods aizstāts ar "Kontrolsumma". Oktobrī Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA) ziņoja par būtisku kritumu izsniegto kredītu apjomā un daudzumā. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā izvērsumā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA". Jo gada procentu likme zemāka, jo kredīts ir izdevīgāks. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_D". Faila nosaukuma prefikss ir "JDA". Faila nosaukuma prefikss ir "KMSP". Iemācies salīdzināt kredītus gudri.

Faila nosaukuma prefikss ir "KNVP". Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Kā decimālo atdalītāju pārskatos lieto punktu. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" ar "Query". Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_N". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F". Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_D". Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F_N". Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot pārskata perioda sākuma datumu. Bloku norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu failā ir kļūdaini ziņojumi. Faila nosaukuma prefikss ir "AVP"

Komentāri