Noguldījumi tiek ieskaitīti noguldījumu kontā, un katrai bankai ir

Noguldījumi tiek ieskaitīti noguldījumu kontā, un katrai bankai ir. Termiņnoguldījums uz nenoteiktu laiku ar noguldītāja iepriekšēju pieteikumu par izņemšanu - klientam ir tiesības izņemt savu noguldījumu no bankas iepriekš banku brīdinot. Progresīvā depozīta atpirkšana Jums kā ieguldītājam ir iespēja pieteikt Progresīvā depozīta pārtraukšanu pirms depozīta termiņa beigu datuma. Noguldījuma termiņa automātiskā pagarināšana Noguldījuma termiņš var tikt automātiski pagarināts. Tātad Progresīvā depozīta ieguldījumu risks nav augsts. Ieguldījuma veikšanas brīdī tā nav zināma. Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu. Ja noguldījuma termiņš tiek automātiski pagarināts, noguldījumam tiek piemērota bankas , kas ir spēkā termiņa pagarināšanas dienā.

RIB - Pakalpojumi - Noguldījumi - Noguldījumu garantiju fonds

. Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators.. Progresīvajam depozītam tiek pielietota pakāpenisku ieguldījumu stratēģija: katru mēnesi tiek sagatavoti jauni ieguldījumu piedāvājumi, no kuriem Jūs varat izvēlēties piemērotāko. Progresīvā depozīta individuālās atpirkšanas gadījumā banka Jums izmaksās Progresīvā depozīta pamatsummu, kas tiek samazināta par izstāšanās komisiju, bet palielināta par pirmstermiņa papildu procentiem.

NOGULDĪJUMI | Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

. Ieguldītā kapitāla aizsardzība Ieguldījuma iespējamā peļņa ir saistīta ar finanšu aktīvu cenu izmaiņām tirgos. Aizdevuma pieteikums Kimbi. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus. Finanšu aktīvu tirgus vērtības izmaiņas Ieguldījuma ienesīgums ir atkarīgs no konkrētajā Progresīvā depozīta piedāvājumā noteiktā bāzes aktīva vērtības izmaiņām. Jūs izvēlaties, vai uzkrātie procenti pirms termiņa pagarināšanas tiks ieskaitīti Jūsu norēķinu kontā vai pieskaitīti Jūsu noguldījumam. Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Noguldījumi tiek ieskaitīti noguldījumu kontā, un katrai bankai ir. Riska prēmija, ja tāda ir maksāta, netiek izmaksāta. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu.

Procentu aprēķināšana Procentu likme ir nemainīga visu noguldījuma termiņu. Noguldīto naudu uz noteiktu termiņu klients nevarēs izņemt ātrāk kā mēnesi no noguldījuma veikšanas. Noguldījuma un procentu izmaksa Noguldījuma summu un uzkrātos procentus Jūs saņemsiet termiņa beigās. Katram ir savi iemesli, kāpēc vēlēties. Kredit 24 ātrais kredīts tiek izsniegts no 14 dienām līdz 24 mēnešiem. Minimālā noguldījuma summa un procentu likme tiek noteikta katram darījumam atsevišķi. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c

Komentāri