Mazie uzņēmumi nogrims ar eiro parādīšanos

Pēc diviem ne īpaši veiksmīgiem gadiem arī pārrobežu darījumos ir vērojami augstāki radītāji. eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kā ziņo KfW, vidējā termiņā arī turpmāk var rēķināties ar augstu un iespējams vēl augošu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi. Lursoft dati arī pierāda, ka mikro un mazie uzņēmumi spēj ne tikai uzrādīt vērā ņemamus apgrozījuma rādītājus, bet arī sasniegt apsveicamus peļņas rādītājus. Nenoliedzami, mikro un mazie uzņēmumi ir nozīmīgs spēlētājs darba tirgū, jo ik gadu tiek radītas jaunas darba vietas jaunizveidotajos uzņēmumos, savukārt tirgū jau strādājošie uzņēmumi paplašina savus darbības apjomus, piesaistot aizvien jaunus darba ņēmējus. Arī produktivitāte piedzīvo nelielu kritumu, jo tā negūst labumu no ieņēmumiem.

Uzņēmējdarbības Vide - Ekonomikas Ministrija

. Visbiežāk mazā biznesa pārstāvji izvēlas nodarboties ar mazumtirdzniecību, otrajā vietā ierindojoties operācijām ar nekustamo īpašumu, savukārt trešā populārākā nozare nemainīgi bijusi vairumtirdzniecība. Bet ne visur valda kārtība. Infografika: Mazais bizness Latvijā. Ņemot vērā, ka mazais bizness veido būtisku daļu no kopējā Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaita, mikro un mazo uzņēmumu populārākās darbības jomas arī atspoguļo kopējās tautsaimniecības tendences. Mazie uzņēmumi nogrims ar eiro parādīšanos. Ja izdzirdot vārdu savienojumu „mazais bizness”, ir cilvēki, kuri ieņem skeptisku pozīciju, tad, redzot šī biznesa sektora pienesumu Latvijas kopējā tautsaimniecībā, vairs nerodas jautājumu par tā nozīmīgumu.

Mazie uzņēmumi nogrims ar eiro parādīšanos. Taču kopumā investīcijas tika sadalītas uz mazāku uzņēmumu skaitu. Pirmo kredītu vari saņemt bez maksas. Lursoft aprēķini rāda, ka pēdējos gados mikro un mazā biznesa sektorā ietilpstošie uzņēmumi uzrādījuši stabilu apgrozījumu un strādājuši ar peļņu.

mazie un vidējie - Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu.

. Neskatoties uz kopēju izaugsmi, mazo un vidējo uzņēmumu rentabilitāte praktiski nemainās. Pirmo reizi astoņu gadu laikā procentuāla daļa peļņas no apgrozījuma ir pavisam nedaudz samazinājusies

Komentāri