Mājas lapas lietošanas noteikumi

Visu strīdu risināšana, kuri izriet no Mājas lapas Lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā. BalticLiveCam ir veicis visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visus saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. BalticLiveCam ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. BalticLiveCam izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai tīmekļa vietnē un ievāktu statistikas datus. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu Mājas lapas daļām, kur nepieciešama parole. By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at “Webcam | Online HD World” or “Webcam Online – BalticLiveCam” unless otherwise defined in this Privacy Policy. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu ierīces cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. Jūs nedrīkstat mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu Mājas lapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu Mājas lapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu Mājas lapu. BalticLiveCam neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services. This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app. We may update our Privacy Policy from time to time. BalticLiveCam nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu. Lai gan bieži abus minētos finansēšanas veidus jauc un. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Teksta datne satur informāciju, un tā tiek izmantota, lai sekmētu attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanu tīmekļa vietnes apmeklētājam. BalticLiveCam vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Mājas lapu vai tās saturu. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. – the “Webcam | Online HD World” app for Android operation system – the “Webcam Online – BalticLiveCam” app for iOS operation system as a Free apps.

AS "PrivatBank" mājas lapas lietošanas noteikumi - PrivatBank

. Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Lai lietotu BalticLiveCam interneta pakalpojumus, Jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu izmantošanai. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. Note that these external sites are not operated by us.. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose. This SERVICE is provided by SIA BalticLiveCam at no cost and is intended for use as is. These changes are effective immediately after they are posted on this page. BalticLiveCam Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Jūsu dati, kurus Jūs ievadāt/nododat, izmantojot BalticLiveCam Mājas lapu, vai kurus Jūs nododiet BalticLiveCam citādā veidā, netiek izpausti trešām personām. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, SIA BalticLiveCam cannot accept responsibility. BalticLiveCam negarantē, ka Mājas lapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga. For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. Jums jāsaprot, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Par mājas lapā publicēto materiālu izmantošanu rakstiet uz e-pastu [email protected]Mājas lapas uzturēšanas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Pārziņa darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but SIA BalticLiveCam cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left. Jūs nedrīkstat veikt uzbrukumus mūsu Mājas lapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina Mājas lapas normālu darbību. SIA BalticLiveCam is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Informācija Mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. SIA BalticLiveCam does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android & iOS version that you have installed on your device. BalticLiveCam izmanto sesijas sīkdatnes, lai Jūs varētu pilnvērtīgi izmantot Mājas lapu, un tās tiks izdzēstas, tiklīdz Jūs beigsiet darbu BalticLiveCam Mājas lapā vai arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu. The app does use third party services that may collect information used to identify you. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt Mājas lapā vai ar Mājas lapas starpniecību norādītos pakalpojumus vai produktus. We may update our Terms and Conditions from time to time. We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. You should be aware that there are certain things that SIA BalticLiveCam will not take responsibility for. Apmeklējot BalticLiveCam Mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus. This Service does not use these “cookies” explicitly. Mēs ziņosim par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. BalticLiveCam ir veikusi atbilstošas darbības, lai Mājas lapa, tajā norādītā informācija un pakalpojumi darbotos nekļūdīgi un bez pārtraukumiem. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas Jums būs neiespējama pilnvērtīga un pilnīga BalticLiveCam Mājas lapas izmantošana. Šīs Mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Ja Jūs vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Papildus iepriekšminētajam Jūsu dati var tikt izmantoti, lai BalticLiveCam varētu sazināties ar Jums, tai skaitā lai nosūtītu komerciāla rakstura informāciju. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory. Mājas lapas lietošanas noteikumi. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page. Strīda risināšanai tiks piemērotas Latvijas Republikā saistošās materiālo un procesuālo tiesību normas. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. Tomēr BalticLiveCam ir tiesības patstāvīgi izvērtēt to, vai ieteiktie uzlabojumi ir nepieciešami un kā tos īstenot, lai Mājas lapas padarītu labāku. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas nekādi neietekmēs šīs Mājas lapas funkcionalitāti. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Mājas lapas lietošanas noteikumi. Kimbi.lv atsauksmes internetā. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. At some point, we may wish to update the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. The “Webcam | Online HD World” app and “Webcam Online – BalticLiveCam” app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide our Service. BalticLiveCam neapliecina un negarantē to, ka šī Mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. SIA BalticLiveCam accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app. Ja BalticLiveCam norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par BalticLiveCam sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšana. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr Jūs atrodaties tīmekļa vietnē. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un BalticLiveCam neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the “Webcam | Online HD World” app or “Webcam Online – BalticLiveCam” app won’t work properly or at all. BalticLiveCam patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī BalticLiveCam ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus Mājas lapā.

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI -

. This Service may contain links to other sites. Vivus - Ātrais Kredīts līdz 1500€ 5 minūtēs. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti. We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Mājas lapā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas. Along the same lines, SIA BalticLiveCam cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. Ja Jūs nevēlaties saņemt komerciāla rakstura informāciju, Jūs vienmēr varat mums par to paziņot, nosūtot e-pastu. Kad taupīšana patiesībā izmaksā vairāk?.

If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service. Bez Pārziņa rakstveida piekrišanas ir aizliegta mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy. We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons: To provide the Service on our behalf; To perform Service-related services; or To assist us in analyzing how our Service is used. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo Mājas lapu. If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to SIA BalticLiveCam. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu Mājas lapu tiks nekavējoties pārtrauktas. Šīs Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu ierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu. BalticLiveCam ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā datni Jūsu ierīces cietajā diskā noteiktu laika periodu. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. Uzsākot Mājas lapas lietošanu, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus

Komentāri