Lv, ja vēl neesi klients?

Lai to izdarītu, nepieciešams klienta iesniegums par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu uz laiku. Tu vari arī izvēlēties saņemt apvienotu rēķinu par elektrības un telekomunikāciju pakalpojumiem. Jāņem vērā, ka līguma laušanas maksa pie visiem tirgotājiem samazinās ar katru līguma periodā pavadīto mēnesi. To vajadzētu redzēt esošajā līgumā. Līdzšinējais tirgotājs attiecīgi aicinās mēneša beigās nodot pēdējo skaitītāja rādījumu, pēc kura tiks sastādīts pēdējais rēķins. Tet piedāvā divus biržas produktus tet Dinamiskais un tet drošais. Tet gadījumā līguma laušanas maksa netiek piemērota, tātad Tev ir iespēja mainīti savu izdarīto izvēli par tirgotāju vai izvēlēto pakalpojumu kaut vai katru mēnesi. Kad tuvosies līguma beigu periods, mēs ar Tevi sazināsimies un vienosimies par tālāko sadarbību, vai nu pagarinot līgumu, vai arī piedāvājot kādu citu tarifu plānu. Ja skaitītāja rādījums netiek nodots, tad patēriņš tiek aprēķināts balstoties uz vidējo lietotāja patēriņu. Informāciju par plānotajiem un avārijas darbiem SMS vai e-pasta formātā klientiem sūta AS "Sadales Tīkls". Nord Pool SPOT cenu prognozes var redzēt šeit Izvēloties biržas tarifu plānus tet Dinamiskais vai tet Drošais, Tev jāņem vērā, ka maksa par elektroenerģiju katru mēnesi var atšķirties. Līguma slēdzējam nav obligāti jābūt objekta īpašniekam. Tev nekas vairāk nebūs jādara! Pie līdzšinējā tirgotāja tev nav jādodas vai jāinformē par līguma izbeigšanu. Šī cena gan nav gala cena, bet vismaz indikatīvi parāda Nord Pool SPOT cenas tendences nākotnē.

tet Dinamiskais: galvenokārt, šis tarifu plāns nozīmē viszemāko maksu par elektroenerģiju un ekonomiju ilgtermiņā. Var būt augstāki un zemāki elektroenerģijas rēķini, tomēr ilgtermiņā šie produkti būs visizdevīgākā izvēle. Esošajiem tirgotājiem ir tarifu plāni gan ar, gan bez līguma laušanas maksas. Veicot šo darbību, mēs Tevi identificēsim kā jauno maksātāju un Tu norādīsi, par kuru objektu vēlies turpmāk uzņemties līguma saistības, kā arī datumu, ar kuru notiks saistību pārņemšana un pārejas skaitītāja rādījumu. Jā, arī juridiskie klienti var izvēlēties Tet pakalpojumus atbilstoši www.tet.lv uzņēmumu sadāļā redzamajai informācijai.

Kā kļūt par Tele2 klientu | Tele2

. Ja esi jau sācis lietot tet elektrības pakalpojumu, tad pakalpojuma maiņu vari pieteikt līdz mēneša pēdējam datumam, un izmaiņas stāsies spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu. Tu vari slēgt līgumu par konkrēto objektu, arī ja esi īrnieks, objektā dzīvo kāds Tavs radinieks vai arī ir kāds cits iemesls, kāpēc vēlies veikt elektroenerģijas maksājumus par šo objektu. Būs dienas, nedēļas vai mēneši, kad cena būs zemāka par tet Fiksēto tarifu plānu, bet var būt arī periodi, kad cena būs augstāka. Sākot izmantot Tet pakalpojumus, Tev pašapkalpošanās portālā Mans Tet tiks automātiski izveidots un piešķirts savs konts - lietotājvārds un parole. Otra iespēja ir norēķināties atbilstoši faktiskajam patēriņam. Šāda pieeja padara ērtāku objektu pārvaldību gan mainot pakalpojuma parametrus, gan mainot izvēlēto tirgotāju. datumam jānolasa un jāpaziņo savs skaitītāja rādījums portālā tet.lv/manskonts, atbilstoši kuram tiks izveidots rēķins. Izlīdzinātais maksājums ir norēķinu veids, kas ļaus Tev par elektroenerģiju ik mēnesi maksāt konkrētu saskaņotu un vienādu summu. Šos parametrus klients var mainīt vienu reizi mēnesī. Abonēšanas maksas piemērošana no citu tirgotāju puses ir veids, kā noslēpt un padarīt klientiem neredzamu un nesaprotamu gala maksu par vienu kWh. grupas invaliditāti vai maksā par daudzbērnu ģimeni, tad šobrīd Tet nevar nodrošināt atbalstu aizsargātajiem lietotājiem. Piegādes pārtraukšana uz laiku ir maksas pakalpojums.

Neesi vēl klients?

. Šis tarifu plāns būs vispiemērotākais tiem klientiem, kuri ir gatavi izmēģināt biržas produktu priekšrocības, bet grib sevi apdrošināt pret neparedzamiem riskiem. Ar šo tarifu plānu Tu vari izvēlēties arī izlīdzināto maksājumu, kas nodrošinās vienādus ikmēneša rēķinus kalendārā gada ietvaros. Ja Tev ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, tad rādījumi Tev nav jānodod, bet tos mēs saņemsim automātiski un atbilstoši patēriņam, sagatavosim rēķinu. Ja vēlies maksāt par elektroenerģiju kāda cita klienta vārdā, iesakām Tev veikt lietotāja maiņu konkrētajam objektam. Mājas lapā pie katra no tarifu plāniem ir iespēja nospiest paplašinājuma "zvaigznīti", kura parāda gan pilno cenu, gan arī informāciju, no kādām komponentēm cena veidojās. Jā, Tev ir iespēja iemaksāt avansa summu uz priekšu, un šī summa tiks izmantota kārtējo rēķinu dzēšanai. Lv, ja vēl neesi klients. Pilnā elektrības cena sastāv no vairākām komponentēm: Elektrības cena, kas tiek maksāta tirgotājam. Par nepieciešamību atjaunot elektroenerģijas piegādi konkrētajā objektā pieprasījums jāiesniedz rakstiski vismaz piecas darba dienas iepriekš. Ja izvēlies "Tet", tad "Tet" nokārtos visas līgumattiecības. Šobrīd mēs nenodrošinam pakalpojumus tiem klientiem, kuri nav AS "Sadales Tīkls" klienti. Pēc izvēles izdarīšanas Tet pats sazināsies ar AS "Sadales Tīkls", kā arī nodrošinās to, ka līguma saistības ar iepriekšējo tirgotāju tiek izbeigtas ar Tevis izvēlētā mēneša pirmo datumu. Pakalpojums sastāv no vairākiem parametriem: izvēlētais tarifu plāns, rēķina saņemšanas veids kopā vai atsevišķi ar Tet pakalpojumiem, izlīdzinātais maksājums vai maksa pēc faktiskā patēriņa. Šajā gadījumā rēķins tiks aprēķināts pēc vidējā vēsturiskā patēriņa. Novērtēt gan apkalpošanas līmeni, kā arī ekonomiju izmaksās. Ja laika gaitā Tavs elektrības patēriņš būtiski mainās, mēs to pamanīsim un piedāvāsim veikt izmaiņas uz jaunu izlīdzināto prognozes maksājumu plānu. Ja esi izvēlējies Tet kā elektroenerģijas tirgotāju, tad pirms tirgotāja maiņas veikšanas, noskaidro līguma laušanas maksu pie sava esošā tirgotāja. Ar šo tarifu Tu maksāsi par elektroenerģiju pēc Nord Pool SPOT biržas cenām, kas mainās ik stundu. Šī abonēšanas maksa būs jāmaksā AS "Sadales tīkls" arī periodā, kad elektroenerģija netiek patērēta. Tet nodrošina klientiem iespēju izvēlēties gan apvienoto rēķinu, kurā ir kopā telekomunikācijas un elektroenerģijas pakalpojuma rēķins, kā arī saņemt šos rēķinus atsevišķi. Maksa par pieslēguma nodrošināšanu jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības ar lietotāju, arī, ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta. Bez abonēšanas maksas cena izskatās pievilcīga, bet sadalot abonēšanas maksu uz patērētajām kWh, gala cena vairs nav tik izdevīga. Izvēloties Tet pakalpojumus, abonēšanas maksa nebūs jāmaksā. Svarīgi ir saprast to, ka mainot tirgotāju, Tu maini tikai elektrības cenas komponenti, savukārt sadales un pārvades tarifs, kā arī OIK paliek nemainīgi. Elektroenerģijas piegādes pakalpojumu Latvijā, neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja, nodrošina AS "Sadales tīkls". Ja Tev ir viedais skaitītājs, tad skaitītāja rādījumi Tev nav jānodod. Šo iesakām izmantot, lai izvairītos no maksājumu kavējumiem Tava atvaļinājuma vai prombūtnes laikā. Cena Tet gadījumā ir atkarīga no izvēlētā pakalpojuma. Lai nodrošinātu ērtu rēķinu saņemšanu un apmaksu, visi šie maksājumi tiek apvienoti vienā rēķinā. Šo izvēli Tu vari izdarīt līguma slēgšanas brīdī, kā arī mainīt savu izvēli ne biežāk kā reizi mēnesī par nākošo norēķinu periodu. Lai aprēķinātu abonēšanas maksas ietekmi uz tarifu, var veikt vienkāršu matemātisku darbību. Tet Tev piedāvā izvēlēties kādu no trīs tarifu plāniem tet Dinamiskais: galvenokārt, šis tarifu plāns nozīmē viszemāko maksu par elektroenerģiju un ekonomiju ilgtermiņā. Maksa par kWh līguma laikā nemainās un to neietekmēs biržas cenas kāpumi un kritumi. Tet nav jāiesniedz nekas vairāk, kā tikai jāaizpilda pieteikuma forma mājas lapā, aizpildot atbilstošos laukus. Katru mēnesi no savā e-pasta pastkastītē Tu saņemsi paziņojumu par jauna rēķina izveidošanu pašapkalpošanās vidē, līdz ar to nevarēsi aizmirst par rēķina samaksu. Pirms sarunas vēlams atrast kādu no esošajiem rēķiniem, lai saruna ritētu ātrāk un aprēķins būtu precīzs. Tas paredz katru mēnesi maksāt nemainīgu summu, kas aprēķināta atbilstoši Tavam vidējam patēriņam. Mēs neuzskatām, ka tikai ar līguma laušanas maksu mēs Tevi kā klientu noturēsim, bet esam droši, ka mūsu serviss, cenas un apkalpošanas kvalitāte būs tas, kas nodrošinās mūsu veiksmīgu sadarbību ilgtermiņā. Ir tirgotāji, kuri savos līgumos ir paredzējuši līguma laušanas maksu, tāpēc pirms tirgotāja maiņas, pārbaudi, cik liela ir šī maksa, kāda ir maksas atlikusī vērtība un kad līguma termiņš beidzas, lai maiņu varētu veikt bez laušanas maksas. Slēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un izvēloties šo norēķinu veidu, Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta atbilstoši Tavam prognozētajam patēriņam mēnesī vai Tavam vidējam vēsturiskajam patēriņam. Periodā, kad elektroenerģija netiek lietota, par to nav jāmaksā. Gadījumā, ja Tavs patēriņš mainās, izlīdzinātā maksājuma summa tiek pārrēķināta. Mēs Tev piedāvājam divas norēķinu iespējas: Izlīdzinātais maksājums. Kā izskatās un kādas pozīcijas ir attēlotas rēķinā par elektroenerģiju skaties šeit. Ja elektroenerģijas uzskaite tiek veikta no apsaimniekotāja puses un elektroenerģijas skaitītāji nav AS "Sadale Tīkls" pārvaldībā, tad LTC pakalpojumus nebūs iespējams saņemt. Biržas cenām var sekot līdzi šeit tet Drošais: šis tarifu plāns ir ļoti līdzīgs tet Dinamiskajam, bet ar vienu būtisku atšķirību. Lai pieteiktu pakalpojumu, Tu vari sazināties ar savu elektroenerģijas tirgotāju vai aizpildīt iesniegumu "Pieteikums elektroenerģijas pārtraukšanai uz laiku” sadaļā “Iesniegumi” AS "Sadales tīkls" reģistrēto klientu portālā www.e-st.lv. Sadales un pārvades tīkla tarifs, kas ir pieejami AS "Sadales Tīkls" mājas lapā šeit. datumam, tad arī apvienoto rēķinu saņemsi tajā pašā datumā. Ja mums radīsies kādi papildus jautājumi, mēs ar Tevi sazināsimies. Tarifu plāni tet Dinamiskais un tet Fiksētais ir beztermiņa tarifu plāni un līgums beigsies tikai tad, kad Tu pats to vēlēsies. Iesniegumu vari aizpildīt AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv vai nosūtīt uz e-pastu [email protected] Mēs vēlamies, lai Tava pievienošanās elektroenerģijas tirgum būtu maksimāli vienkārša. Tu vari iemaksāt avansā jebkādu izvēlēto summu, jebkurā vietā, kur var veikt Tet rēķina apmaksu - internetbankā, banku filiālēs, Tet veikalos, Latvijas Pastā, utt. Biržas cenām var sekot līdzi Šeit tet Drošais: šis tarifu plāns ir ļoti līdzīgs tet Dinamiskajam, bet ar vienu būtisku atšķirību. Vismaz reizi gadā mēs lūgsim AS “Sadales Tīkls” darbiniekiem veikt kontrolapgaitu un atzīmēt Tavu skaitītāja rādījumu. Tet visiem saviem klientiem nodrošina bezmaksas rēķinu saņemšanu elektroniski pašapkalpošanās portālā Mans Tet. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar Tet, Tu vari izvēlēties visus savus objektus, bet par katru no tiem būs atsevišķs līgums. Tev nav jāveic nekādas papildu darbības, tikai jāizvēlas savs tirgotājs, kurš sazināsies ar AS "Sadales tīkls" un informēs par turpmāko elektroenerģijas piegādi. Cenas var tikt mainītas gan uz augstākām, gan zemākām, ņemot vērā cenu līmeņa izmaiņas Nord Pool SPOT biržā, kas atstāj būtisku ietekmi uz gala cenu ilgtermiņā. Tet slēdz līgumus par katru objektu atsevišķi. Vismaz vienu reizi gadā mēs lūgsim AS "Sadales Tīkls" darbiniekiem apsekot Tavu objektu un nolasīt rādījumu, lai veiktu salīdzināšanu. Šo jautājumu nepieciešams izrunāt un vienoties ar esošo tirgotāju. Elektroenerģijas atslēgšana uz laiku ir maksas pakalpojums saskaņā ar AS "Sadales tīkls" cenrādi. Ja Tev ir viedais skaitītājs vai arī esi izvēlējies izlīdzināto maksājumu, tad rādījumu nodošana nav jāveic nemaz. tet Dinamiskais un tet Fiskētais ir beztermiņa tarifu plāni. Šajā gadījumā mēs izrakstīsim kārtējo rēķinu atbilstoši Tavam vidējam elektrības patēriņam konkrētajā adresē, kas var atšķirties no Tava faktiskā patēriņa attiecīgajā mēnesī. Tirgotāja maiņa neietekmēs tīkla, vadu vai pieslēguma kvalitāti. Zvanot uz mūsu kontaktu centru vari nomainīt arī savu tarifu plāna norēķinu veidu un izlīdzinātā maksājuma summu. Ja ir jāveic pārskaitījums, tad jānorāda bankas konta numurs un informācija par konta īpašnieku – vārds, uzvārds un personas kods. Nē, elektroenerģija tiks piegādāta pa vieniem un tiem pašiem vadiem, neatkarīgi no tirgotāja, kuru izvēlēsies. Visā valstī ir vienota pārvades un sadales tīklu sistēma, kas pieejama visiem tirgotājiem vienādā kvalitātes līmenī. Tiem klientiem, kuriem būs uzstādīts viedais skaitītājs, kontrolapgaitas veikšana pārrēķinam nebūs nepieciešama. Atbilstoši tirdzniecības nosacījumiem un godīgai komercpraksei, uzkrātā pārmaksa tirgotājam ir jāatgriež vai jāattiecina uz pēdējā rēķina apmaksu pēc Tevis sagatavotā iesnieguma saņemšanas. Jā, ir pieejams , kurā var izlasīt visus tirdzniecības nosacījumus. Biržas cenu vēsturi var apskatīt atverot saiti. Ja vēlies redzēt nākotnes cenas, tad iesakām tās meklēt atverot saiti , tālāk izvēlies Market "Electricity Nordic", Types "All", product "Futures". Izvēloties šo tarifu plānu, ikmēneša maksa par elektroenerģiju un rēķins būs atšķirīgs, atkarībā no tirgus situācijas. Nesaņemot rādījumus, Tev tiks izveidots rēķins atbilstoši Tavam vidējam patēriņam. Tet Tev piedāvā izvēlēties kādu no trīs tarifu plāniem Aprēķinu ir iespēja veikt šeit. Vidējās svērtās Nord Pool SPOT cenas, kura ir tiešā maksa par elektroenerģiju un Tet apkalpošanas maksas, kas ir maksa Tet par tarifu plāna nodrošināšanu klientiem. Šo maksu Tu redzēsiet Tet atsūtītajā rēķinā kā atsevisķu maksas komponenti. Sadales un pārvades tīkla tarifs, kas ir pieejami AS "Sadales Tīkls". Tirgotāja maiņas biežumam nav nekādu ierobežojumu, taču, jāievēro elektroenerģijas tirdzniecības līgumā ietvertie nosacījumi par pirmstermiņa līguma laušanu. Tev nekas vairāk nebūs jādara! Līdzšinējais tirgotājs attiecīgi aicinās mēneša beigās nodot pēdējo skaitītāja rādījumu, pēc kura tiks sastādīts pēdējais rēķins, savukārt no šī rādījuma stāsies spēkā līgumattiecības ar Tet. Attiecīgi tiem tarifu plāniem, kuriem līguma laušanas maksa nav, mainot tirgotāju, nekas papildus nebūs jāmaksā, bet ja laušanas maksa ir atrunāta līgumā, tad jānoskaidro, kad līgums beidzas un kāda ir līguma laušanas maksas atlikusī vērtība. Ondo pārskats. Biržas tarifu plāna elektroenerģijas cena sastāv no divām daļām. Lai atgūtu saistību izpildes nodrošinājumu vai avansu, Tev ir jāraksta iesniegums, kurā ir jānorāda veids, kādā vēlies saņemt iemaksāto summu – pārskaitot uz bankas kontu vai pārliekot citam Tet klientam. Papildus jāņem vērā, ka šiem tarifu plāniem nevar izvēlēties izlīdzināto maksājumu. Tirgotāja maiņa no Tavas puses ir ļoti vienkārša. Ja tomēr Tu maksā pēc patēriņa un neesi vēl saņēmis viedo skaitītāju, tad aicinām rādījumu nodot vienu reizi mēnesī, bet nepārdzīvo, ja tas neizdosies. tet Fiksētais: Ja vēlies pilnīgu stabilitāti savos ikmēneša maksājumos un elektroenerģijas cenā, tad šis tarifu plāns būs Tev vispiemērotākais. Tet aicina klientiem atnākt un izmēģināt piedāvātos elektrības tarifu plānu. Ja vēlies summu pārlikt citam Tet klientam, tad iesniegumā ir jānorāda klienta numurs, vārds, uzvārds un personas kods, uz kuru ir jāpārliek attiecīgā summa. Bet, ja tomēr kaut kas kādā brīdī Tevi neapmierinās, līgumu varēsi lauzt bez maksas un brīvi doties pie cita tirgotāja. Ar šo pieeju mēs vēlamies ļaut Tev nākt un izmēģināt. Tet vēlās būt atvērti un caurspīdīgi savu pakalpojumu izcenojumos, lai Tu precīzi zinātu, par ko un cik tiek maksāts. Tālāk no saraksta meklē produktus ar sērijas nosaukumu ENOFUTBL, kur biegās tiek norādīts atbilstošais periods, kurā cena interesē. Biržas tarifu plānu būtība ir tirgot elektroenerģiju tieši pēc biržas izcenojumiem, kas vidēji ir zemāki, nekā cenas fiksētajos produktos, kuros tirgotājs apdrošina savu cenu pret ilgtermiņa riskiem. Datus par Tavu patēriņu mēs saņemsim automātiski.

Komentāri