Latvijā veikta aptauja pauž sekojošo: lai gan 48% domā, ka uzkrājumi ir jāveido, cerot uz labāko, bet gatavojoties sliktākajam, tomēr tikai ~31% šobrīd uzkrāj

Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekti Pāvilostas novadam Projekts „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”/„Riverways”. Latvijā veikta aptauja pauž sekojošo: lai gan 48% domā, ka uzkrājumi ir jāveido, cerot uz labāko, bet gatavojoties sliktākajam, tomēr tikai ~31% šobrīd uzkrāj. Ja tu sāc deju un saproti, ka esi to nodejojis, tikai tad, kad deja beigusies- tu esi dejojis no sirds. aprīlim, ievērojot Pārtikas drošibas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta  Nr. Līdz skolotāja nonāca pie paziņojuma, ka mūsu kolektīvu sauks „Pasaciņa”. Lielizmēra sadzīves atkritumi patreiz ir fiksēti tikai vienā vietā- tās ir lielas mucas, kas atradās netālu no Karpas upes tilta. Tu esi izbaudījis katru momentu, katru dejas takti. novembrim  ir zivju nārsta laiks, līdz ar to visi upju tīrīšanas darbi tiek pārtraukti. Projekta ietvaros plānots sakārtot- attīrīt no kritalām Tebras un Durbes upes, izveidot trīs labiekārtotas atpūtas vietas, kā arī izstrādāt kartes un informatīvos materiālus laivotājiem.       Baiba Ķestere, ir teikusi :” Deja nav vienkārši dejošana. Projekta ietvaros ir plānots arī atjaunot trošu tiltu pār Tebras upi, kas  atrodas pie minētās upju satekas un savieno vairākus kultūrvēsturiskus objektus: Sakas lejas ev. Projekta ietvaros plānots sakārtot, attīrīt no kritalām un lielizmēra atkritumiem Tebras un Durbes upes, izveidot trīs labiekārtotas atpūtas vietas, kā arī izstrādāt kartes un informatīvos materiālus laivotājiem. Vietām koku aizsprosti ir bijuši trīs metru augstumā. Ja partneris ir vienīgais, ko esi redzējis apkārt, un ja skolotāja pēc dejas pasaka, ka bija skaisti- tad tu esi visu darījis pareizi, jo tu dejoji no sirds. Tagad viņi saprot, ka deja prasa ne mazāk izturības un koncentrēšanās spējas kā sports. Tālākais ceļš līdz Kalnenieku tiltam arī ir gana interesants, īpaši jāatzīmē, ka apstāšanās pie tilta un iespējamā maršruta beigšana te ir ērta gan laivotājiem gan transportam. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta ietvaros  ir pabeigta  upes attīrīšana no kokien un lielizmēra sadzīves atkritumiem. Enerģiju prasa arī partnerattiecības. Noteikti ienāc un izlasi!.   Projekta ietvaros patreiz aktīvi tiek attīrīta un tuvojas nobeigumam upe. luterisko baznīcu un seno Sakas pilskalnu, Sakas viduslaiku pils vietu, veco bijušas ostas noliktavu, Lejasmuižu, jeb bijušo pasta ēku. Līgums tika noslēgts ar "Serviss RJ" IK par abu upju attīrīšanas darbiem. Atpūtas vietu labiekārtojuma elementus izgatavo un uzstāda, kā arī trošu tiltu pār Tebras upi rekonstruē SIA "VARTEH". Pašreiz notiek iepirkuma procedūra  par projektā plānotiem darbiem. trīs atpūtas vietas: divas atpūtas vietas uz Tebras upes un vienu- lielu atpūtas vietu abu upju- Tebras un Durbes upes satekā,  pie Sakaslejas baznīcas.

EST/LAT projekti - Pāvilostas novads

. aprīlī, līdz kuram Tebras upei jābūt pilnībā iztīrītai no koku sanesumiem. Ar Aspazijas dzejoli „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” un ar latviešu pasakainajām pasakām. Dejojot baudi katru mirkli, skatienu un pieskārienu! Dejā tu jūties brīvs un uz mirklīti aizpeldi no realitātes.      Prieks, enerģija, sajūsma, ko rada deja, lielā mērā radniecīga sievišķībai. Durbes upe, pēc darbu veicēju novērtējuma, ir vairāk pilna ar koku sagāzumiem, nekā Tebras upe. Projekta ietvaros ir arī iegādāta glābšanas laiva ar aprīkojumu, kas bāzēsies Pāvilostas ostā un pildīs glābšanas funkcijas. jūnijam, šajā periodā tīrīšanas darbi tiks pārtraukti. Dejošana ir viens no tiem.”      Jā, patiešām, cilvēks dejo, jo tā ir sirdslieta, ko tu piekop un attīsti.       Cilvēki pagātni idealizē, nākotni izpušķo, bet šodienu neprot novērtēt. jūnijam, šajos periodos tīrīšanas darbi tiks pārtraukti. Projekta ietvaros plānots sakārtot- attīrīt no kritalām un lielizmēra atkritumiem Tebras un Durbes upes, izveidot trīs labiekārtotas atpūtas vietas, kā arī izstrādāt kartes un informatīvos materiālus laivotājiem. Iepirkumā par glābšanas laivas ar aprīkojumu piegādi uzvarēja SIA „Regate Takats”. Darbus abās upēs veic "Serviss RJ" IK, kas vinnēja iepirkumā par abu upju tīrīšanām.       Katrs dejotājs sirdī izjūt deju un uz skatuves ir īsts mākslinieks. gada bērni un jaunieši ar lielu mīlestību pret latviešu deju, dejo skolas tautas deju kolektīvā. aprīlī “Pasaciņa” nosvinēja savu jubileju, priecējot visus ar koncertu.

Jaunumi - Rīgas

. Protams, iekļāvām visus nosaukumus, tikai ne „Pasaciņa”. gada sākumā, atkarībā no ledus, laika apstākļiem un ūdens līmeņa upē. Ja partneris pretī ir smaidošs un iecietīgs, arī deja liekas skaists notikums.”      Deja nav atpūta uz skatuves. Latvijā veikta aptauja pauž sekojošo: lai gan 48% domā, ka uzkrājumi ir jāveido, cerot uz labāko, bet gatavojoties sliktākajam, tomēr tikai ~31% šobrīd uzkrāj.

Kaut kas, kas Tevi atbrīvo! Ir dažādi īssceļi uz laimi. Skolotāja uzrīkoja konkursu un noteica, ka mums vajadzētu izdomāt kolektīva nosaukumu. Iepirkums tika sadalīts divās lotēs, katrai upei atseviški.       Taiga Ludborža reiz teica: ”Vislielākais prieks ir par atnākušajiem puišiem - sportistiem un datoristiem - kuri līdz šim bija tikai smējušies par tiem, kuri dejo. Aizraujošu manevru, skaistu tiltu balstu un jauku ainavu posms. Krasti noauguši ar vecu jauktu koku mežu, upe salīdzinoši stipri aizaugusi, bieži sastopamas doņu audzes. Sirdslieta, kura spēj apņemt mūs visus. Īsti dejotāji dejo, jo viņi paši to vēlas, nevis kāds cits to grib.       Jā, mēs esam tauta kurai deja ir kā sirdslieta. vadītāja Liene Gailāne un DK ” Vizmiņa” vadītāja Ineta Tālzeme. Svinēt deju, kas, to pat kā sieviete, iemieso un izstaro pasaules skaistumu, maigumu, spēku un pašatdevi vienlaikus. "Serviss RJ" IK abām upēm ir iesnieguši savus upes vērojumus un ieteikumus, kas noder visiem interesentiem, bet īpaši laivotājiem.Patreiz tīrīšanas darbi abām upēm tiek pārtraukti sakarā ar liegumu, kas noteikts zivju nārsta laikā. Ir liels gandarījums redzēt, ka viņiem ne tikai sanāk, bet arī patīk. SIA "VARTEH" par Atpūtas vietu aprīkojuma izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu. Deja tā pat kā sieviete ir noslēpums, kas mudina nepārtraukti kustēties un mīlēt

Komentāri