Lai apstrādātu neparedzētus īstermiņa izdevumus, ātri kredīti internetā būs lielisks risinājums

Šajā laika posmā mēs jums naudu atpakaļ, ja jūs būsiet neapmierināts ar produktu. Datu subjektu kategorijas ietver Klienta darbiniekus, pārstāvjus un citus datu subjektus, kuri būs reģistrēti Klienta kontā. Lai noskaidrotu citus Politikā izmantoto terminu skaidrojumus, apmeklējiet mūsu Konfidencialitātes centru, kas atrodas vietnē spotify.com. Klients var izvēlēties integrēt trešo personu pakalpojumus attiecībā uz atsevišķiem Mapon Pakalpojuma aspektiem. Mapon apstrādātie personas dati var tikt nosūtīti Trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Lai izveidotu Jūsu kontu, ir vajadzīgi daži personas dati, kurus mēs Jums lūgsim sniegt. Mapon var būt nepieciešamība ieviest grozījumus šajā Vienošanās, piemēram, tad, ja tiek ieviesti jauni pakalpojumi vai funkcijas. Sīkāka informācija par iepriekš aprakstītajām VDAR tiesībām, un mūsu nodrošinātajām pārvaldības iespējām, kuras mēs nodrošinām visiem Spotify lietotājiem saistībā ar šīm tiesībām, ir sniegta Konfidencialitātes centra sadaļā „Jūsu tiesības”. Konfidencialitātes centrs ļauj Jums kontrolēt, kā Spotify apstrādā Jūsu personas datus. Lai to paveiktu, mums ir jāsaprot Jūsu klausīšanās paradumi, un tad mēs varēsim sniegt īpašu un tieši Jums personalizētu pakalpojumu. Šādas revīzijas atļauts veikt neatkarīgai trešajai personai ar labu reputāciju tirgū, pieņemot, ka tai ir pietiekama pieredze un tā ir kompetenta veikt datu apstrādes revīzijas, un par šāda revidenta iecelšanu savstarpēji jāvienojas Klientam un Mapon. Kredits365 aizdod ne tikai ātros, bet arī ilgtermiņa patēriņa kredītus - lielākas summas un garāki termiņi ar Kredits365 patēriņa kredītiem šeit. Revidents paraksta konfidencialitātes līgumu, kas ietver pienākumu neizpaust uzņēmējdarbības informāciju savos revīzijas ziņojumos, kas tiek izsniegti arī Mapon. AUGSTAS KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS Produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas nodrošina vienkāršu un drošu produkta lietošanu. Tas ietver Jūsu e-pasta adresi, dzimšanas datumu, dzimumu, pasta indeksu un valsti. Ja Klientam sniegtā informācija nesatur pietiekami daudz informācijas, lai apstiprinātu Mapon atbilstību šai Vienošanās, Mapon piekrīt atļaut veikt datu apstrādes revīzijas. Tas sniedz informāciju par to, kas notiek, ja Jūs pielāgojat sava konta iestatījumu lapā esošos iestatījumus, un par to, kā atteikties no konkrētu ziņojumu saņemšanas no Spotify. Attiecīgi mēs esam ieviesuši papildu pārredzamību un piekļuves kontroli mūsu Konfidencialitātes centrā un Konfidencialitātes iestatījumos, kas palīdz lietotājiem izmantot šo tiesību priekšrocības. Klients sniedz Mapon vispārēju atļauju Trešo personu pakalpojumu sniedzēju jeb apakšapstrādātāju piesaistei. Šajā Politikā ir izklāstīta būtiskā informācija par Jūsu personas datu attiecībām ar uzņēmumu Spotify AB. Pēc Klienta rakstiska pieprasījuma Mapon piekrīt sniegt Klientam pietiekami daudz informācijas, lai demonstrētu atbilstību pienākumiem, kas minēti šajā Vienošanās un piemērojamajos tiesību aktos.

Privātuma noteikumi | Mapon

. Klients kā pārzinis instruē un uzdod Mapon apstrādāt personas datus, lai sniegtu Klientam Pakalpojumu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Klientu un Mapon. Ja konta izveidei Jūs izmantojat trešās puses pakalpojumu, mēs saņemsim personas datus, izmantojot šo trešās puses pakalpojumu, bet tikai tad, ja Jūsu dosiet savu piekrišanu, ka Trešā puse drīkst kopīgot Jūsu personas datus. Informāciju par to, kā ar mums sazināties, ja Jums rodas kādi jautājumi vai bažas, skatiet turpmāk sniegtajā. Ja šo jauno vai papildu pakalpojumu ieviešana izraisa izmaiņas veidos, kā mēs apkopojam vai apstrādājam Jūsu personas datus, mēs nodrošināsim papildu informāciju un noteikumus vai politikas. Klients apliecina, ka tas ir ieguvis visas nepieciešamās piekrišanas un/vai paļaujas uz citu juridisko pamatu, lai apstrādātu datu subjektu personas datus. Revīzija tiek veikta standarta darba laikā Mapon darba dienās, netraucējot Mapon uzņēmējdarbību. Ja šādi apakšapstrādātāji nespēj nodrošināt tiem uzlikto datu aizsardzības pienākumu izpildi, Mapon par to ir atbildīgs Klienta priekšā. Mēs varam laiku pa laikam izstrādāt jaunus vai piedāvāt papildu pakalpojumus. Turpinot lietot Mapon Pakalpojumu vai citādi sniedzot Mapon personas datus, pēc tam, kad šīs Vienošanās grozījumi ir stājušies spēkā, Klients piekrīt atjauninātajiem Vienošanās noteikumiem. Ceram, ka šis Jums palīdzēs saprast mūsu konfidencialitātes saistības pret Jums. Ja nav norādīts citādi, kad mēs ieviešam jaunus vai papildu pakalpojumus, uz tiem attieksies šī Politika. UZTICAMA PIEGĀDE Mēs esam atbildīgi par drošu produkta piegādi uz jūsu adresi pareizā stāvoklī. Mapon apstrādā personas datus, lai sniegtu Pakalpojumu, uzlabotu to, risinātu jebkādas ar Pakalpojumu saistītas problēmas, kas Klientam varētu rasties, un nodrošinās, ka Klients saņem vislabāko iespējamo klientu apkalpošanas pieredzi. Tātad mēs vēlamies skaidri izskaidrot, kā un kādēļ mēs vācam, glabājam un izplatām Jūsu personas datus, kā arī aprakstīt Jūsu kontroles un izvēles attiecībā uz to, kā un kad Jūs varat izvēlēties un kopīgot savus personas datus. Mēs izmantosim šos personas datus tikai tad, ja ir izteikta Jūsu piekrišana trešai pusei vai arī Spotify, lai šī datu apmaiņa notiktu vai, lai nodrošinātu Jūs ar Spotify pakalpojumu, ja uzņēmumam Spotify ir likumīga interese izmantot personas datus. Daļa šīs informācijas satur personas datus. Jebkādas ar šādu revīziju saistītās izmaksas sedz Klients. Klientam Mapon kontā ir pieejama informācija par Mapon Trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, iespēja pierakstīties paziņojumu saņemšanai par izmaiņām attiecībā uz apakšapstrādātāju piesaisti, kā arī informācija par tiesībām iebilst pret šādām izmaiņām. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu saprātīgā laika periodā pēc Jūsu identitātes apstiprināšanas. Šī informācija jāsniedz tādā apmērā, kāda ir Mapon rīcībā un ciktāl piemērojamie tiesību akti, konfidencialitātes pienākums vai jebkurš cits pienākums trešās personas priekšā neierobežo Mapon atklāt šādu informāciju. Ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, Mapon nav pienākuma glabāt Klienta datus pēc līguma izbeigšanas ar Klientu. Tā sakot, Jūsu konfidencialitāte un personas datu drošība ir un vienmēr būs mums ārkārtīgi svarīga. Jums vienmēr ir iespēja mainīt savu viedokli un jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Ja gadījumā Jūs nepiekrītat šīs Politikas saturam, atcerieties, ka Spotify pakalpojuma izmantošana ir Jūsu izvēle. Attiecībā uz personas datiem, kas Pakalpojuma izmantošanas laikā iegūti no Klienta vai Mapon sistēmas, Klients rīkojas kā datu pārzinis, Mapon kā datu apstrādātājs. Mapon apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr Mapon sniegs Pakalpojumu Klientam un kamēr Klientam būs aktīvs Mapon konts, taču pēc Klienta pieprasījuma personas dati var tikt dzēsti jebkurā laikā. Izmantojot Spotify pakalpojumu – ja lietojat Spotify pakalpojumu, mēs apkopojam personas datus par to, kā Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu, piemēram, kādas dziesmas ir atskaņotas un kādi atskaņošanas saraksti ir izveidoti.

Atsevišķās situācijās Mapon ir juridisks pienākums nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti, vai informāciju likumā noteiktajā kārtībā pieprasa valsts iestādes. DROŠA IEPIRKŠANĀS Lai apstrādātu pasūtījumu, mēs izmantojam labākos drošības pasākumus, tāpēc mēs pārliecināmies, ka jūsu pasūtījuma laikā ievadītā informācija saglabājas droši. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Jūsu datu konfidencialitāti, Jūsu tiesībām vai to, kā tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, izmantojot Konfidencialitātes centra veidlapu „Sazinieties ar mums”. Mapon izmanto saprātīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Šādā gadījumā Mapon nosūtīs personas datus tikai tādiem saņēmējiem, kas nodrošina atbilstību datu apstrādes un aizsardzības prasībām un kas spēj nodrošināt pietiekamu aizsardzības līmeni vai ir snieguši atbilstošas garantijas. Trešo personu pakalpojums ir programmatūra, kas tiek integrēta Pakalpojumā un Klients var iespējot vai atspējot šādu integrāciju savā Mapon kontā. Šīs Vienošanās grozījumu gadījumā Mapon Klientu savlaicīgi informēs, elektroniski nosūtot Klienta pārstāvim grozītās Vienošanās tekstu ar norādēm uz veiktajām izmaiņām. Lai apstrādātu neparedzētus īstermiņa izdevumus, ātri kredīti internetā būs lielisks risinājums. Pastāv vien divi veidi, kā rīkoties - sākt. Mapon vāc, apkopo un saņem informāciju dažādās formās, kad Klients izmanto Pakalpojumu vai veic pasūtījumu. Šīs Vienošanās grozījumi stājas spēkā no brīža, kas norādīts mājas lapā kā Vienošanās spēkā stāšanās brīdis. Klientam ir jāpārbauda šo trešo personu privātuma iestatījumi, lai saprastu, kādi dati var tikt atklāti Mapon. Jums ir iespēja arī sniegt mums papildu personas datus, kas palīdzētu padarīt Jūsu kontu personalizētāku. Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu pieprasīto pakalpojumu.

Privātuma politika - Viada

.

Komentāri