Kurš var pieteikties maksātnespējai ?

Tāpēc cilvēki ļoti bieži no NVA, kur jau uzrakstījuši iesniegumu, tik un tā nāk uz VSAA, lai noskaidrotu abas minētās viņiem aktuālās lietas. Uz šiem jautājumiem NVA nevar atbildēt. Protams, būtiska nozīme ir arī tam, ka vairums pirmspensijas vai pensijas vecuma klientu nav aktīvi datorlietotāji un drošāk jūtas, aprunājoties ar speciālistu klātienē. Prakse rāda, ka, šādi rīkojoties, viegli iespējams pieļaut dažādas kļūdas. Tie visi pieejami pilnībā elektroniski. Kurš var pieteikties maksātnespējai. Pati slimības lapa ir ārsta izrakstīts dokuments, kura oriģināls jānogādā VSAA. Pensijas – īpašs stāsts I.Muzikante atzīst, ka tīri teorētiski prasīt pensijas piešķiršanu vai pārrēķinu cilvēks var attālināti, izmantojot drošu e-parakstu. Personas iesniegums ir ļoti svarīgs dokuments visos VSAA pakalpojumu gadījumos, jo tajā cilvēks norāda savu bankas kontu naudas pārskaitīšanai. "Tas ir milzīgs solis, jo cilvēkam nav pašam jāskraida pa iestādēm, vācot izziņas - to izdara sociālā darba speciālists, pārbaudot klientu sniegto informāciju dažādās datubāzēs," viņa skaidro. L.Brice skaidro, ka, piesakoties Rīgas domes piešķirtajam jaundzimušā pabalstam, personai ir jāraksta iesniegums, bet to var izdarīt jau Dzemdību namā, kur pieejamas arī tam paredzētas speciālas veidlapas.

Viņa uzsver, ka Rīgas dome ļoti domā par to, kā, izmantojot tehnoloģijas, atvieglot cilvēkiem sociālās palīdzības saņemšanu. Tādēļ VSAA aicina iedzīvotājus šīs ziņas jau laikus – negaidot pensijas vecumu – iesniegt VSAA: to var izdarīt jebkurā laikā jebkurā nodaļā, bet tikai klātienē, jo jāuzrāda dokumentu oriģināli. "Otra ļoti būtiska lieta, ko iespējams noskaidrot tikai klātienē, – kāds risinājums cilvēkam viņa situācijā būtu visizdevīgākais. Piemēram, cilvēki nereti pat neiedomājas, ka diploms vai karaklausības apliecība var būt būtiski dokumenti, aprēķinot pensiju, jo gan augstskolas, gan armijas periods tiek ieskaitīts darba stāžā. "Ar tiem pabalstiem, kur nevajag papildu dokumentus, ar tiem šobrīd nav problēmu.. Tomēr jau nākamgad gaidāmas izmaiņas. Jaunu ātro kredītu veidi un iespējas. Šobrīd, pieprasot slimības pabalstu, elektroniski var iesniegt tikai iesniegumu. Sūtīt pa e-pastu ieskanētu slimības lapu nevar: tādā gadījumā tā būs tikai bildīte, nevis juridisks dokuments. Bezdarbnieka pabalsts – divas iespējas Iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu var iesniegt elektroniski.

Dzīvības apdrošināšana - Swedbank

. Taču te atkal parādās cita tendence: cilvēks, reģistrējoties par bezdarbnieku, grib zināt, cik liels viņam būs pabalsts un kurā datumā būs izmaksa. Slimības pabalsts – pārmaiņu priekšā Pārmaiņu priekšā ir slimības pabalsta pieejamības iespējas, izmantojot e-parakstu. Dzīvē tas nozīmēs: ārsts, izrakstot slimības lapu, datus ievadīs speciālā NVD sistēmā, no kuras dati tiks nosūtīti uz VSAA. Tomēr VSAA darbinieku pieredze liecina, ka šī iespēja tikai teorētiski izklausās jauka. Tomēr ne visos gadījumos ar e-iesniegumu – neizejot no mājas - ir iespējams situāciju atrisināt pilnībā. Tāpēc Rīgas Sociālajā dienestā ir jāvēršas jebkurā gadījumā," skaidro L.Brice. Piemēram, tikai veicot aprēķinus, ir iespējams pateikt, vai konkrētajā situācijā klientam labāk izvēlēties bezdarbnieka pabalstu vai priekšlaicīgu pensionēšanos. Pašvaldībai var iesniegt arī ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu. I.Muzikante uzsver, ka visi elektroniskā veidā VSAA iesniegtie un ar drošu e-parakstu parakstītie iesniegumi, kas saistās ar personas vēlmi iegūt pabalstu vai pensiju, aģentūrā tiek pieņemti un apstrādāti tieši tāpat kā iesniegumi papīra formātā. Visu to pabalstu gadījumos, kad pabalsta aprēķināšanai un izmaksai pietiek ar minētajos reģistros pieejamo informāciju, klientam nekāda papildu informācija VSAA nav jāsniedz: pabalsta saņemšanu iespējams organizēt, neizejot no mājas. Sarunas laikā parasti šādas lietas ātri atklājas, un klients saprot, kādi dokumenti viņam vēl jāmeklē, lai savu situāciju uzlabotu," atklāj I.Muzikante. "Mēs, lai cilvēkiem atvieglotu dzīvi un viņiem nebūtu jānāk speciāli uz VSAA, strādājam vienoti ar NVA. Piemēram, agrāk vajadzēja dzimšanas apliecības – šobrīd šo informāciju mēs saņemam no Iedzīvotāju reģistra,"  apliecina I.Muzikante.

Chris Cherry Uzaicinājums uz ROGE []

. Dokumentam, kuru persona iesniegusi elektroniski, parakstītu ar drošu e-parakstu, ir tāds pats juridiskais spēks kā iesniegumam papīra formātā, kurš parakstīts ar roku, izmantojot pildspalvu. Tāpat ir jāparaksta vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu vai jāaizpilda deklarācija. "Bērnu pabalsti" Vecākiem šobrīd der zināt, ka maternitātes pabalstu – gan pirmsdzemdību, gan pēcdzemdību periodam – elektroniski iespējams pieteikt pēc tiem pašiem nosacījumiem kā slimības lapu. Šāda un līdzīga satura konsultācijas mūsu klientiem ir ļoti svarīgas, un tās ir iespējamas tikai klātienē," situāciju skaidro I.Muzikante. Mēs iesniegumu pieņemsim, apstrādāsim un pensiju aprēķināsim," informē VSAA pārstāve.   Ar darba stāžu var iepazīties, izmantojot e-pakalpojumu "", par veiktajām iemaksām – izmantojot e-pakalpojumu  "". Taču tos veido vietnē www.latvija.lv, jo tam var piesaistīt ERAF līdzekļus, ko savukārt nevar piesaistīt, lai pilnveidotu VSAA iestādes e-komunikāciju, saziņā ar klientiem popularizējot e-paraksta sniegtās iespējas

Komentāri