Kredīts degvielas iegādei

Auto kredīts | Auto līzings. – P, kur P – faktiski atskaitītā priekšnodokļa daļa; P – atskaitāmais priekšnodoklis. Reģistrēts nodokļa maksātājs kā priekšnodokli atskaita arī nodokli par nodokļa rēķinā norādītajām precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, par kuriem samaksa veikta avansā.

Savukārt jaunizveidotā vai esoša iegūstošā komercsabiedrība, ņemot vērā minētajā sarakstā apstiprināto informāciju, pārreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā šos nekustamos īpašumus savā vārdā. Par šādiem dokumentiem uzskatāma muitas deklarācija un nodokļa samaksu apliecinošs dokuments ar muitas deklarācijas identifikācijas datiem. Kredīts degvielas iegādei

Komentāri