Kredīta jēdziens un veidi

Selekcionāra tiesību pārkāpšanaPar selekcionāra tiesību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss -

. Sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanaPar sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu -uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit. Kredīta jēdziens un veidi. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanaPar dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš četrsimt.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz piekļuves kontroles vai drošības pārbaudes nodrošināšanu civilās aviācijas objektam - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš piecsimt. Ātrais kredīts tiek izsniegts sākot no 18 gadu vecuma bez apgrūtinošām prasībām. Par zemes sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu bojāšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt , bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt. Par izpletņlēcēja desantēšanu bez desantējamās personas atbilstošas iepriekšējas sagatavošanas - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt , bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz divtūkstoš.

Krimināllikums - Latvijas Republikas tiesību akti

. Piespiešana izdarīt abortu Par grūtnieces piespiešanu izdarīt abortu, ja rezultātā aborts izdarīts, -soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Slepkavība, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas Par slepkavību, kas izdarīta, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, -soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu. Aeronavigācijas noteikumu pārkāpšana Par gaisa satiksmes pārvaldību un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš. Ja Tu to vēl nezināji, tad iegaumē, ka Tagad pieteikties Ondo. Adopcijas noslēpuma izpaušana Par adopcijas noslēpuma izpaušanu pret adoptētāja gribu -soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Nepilngadīgā iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā Par nepilngadīgā iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā -soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Aizbildņa tiesību ļaunprātīga izmantošana Par aizbildnības vai aizgādnības izmantošanu, kaitējot aizbilstamajam vai aizgādnībā esošajam, -soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Pirmais kredīts ir bez maksas. Miesas bojājums aiz neuzmanības Par smaga vai vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu aiz neuzmanības -soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšana Par ļaunprātīgu nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu - soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Par citiem pārkāpumiem pārtikas apritē - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt piecdesmit , konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no divdesmit līdz septiņsimt , konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas

Komentāri