Kas jāpārdomā, pirms izlemjat kļūt par pilna laika mājsaimnieci?

Ja tas attiektos tikai uz salīdzināmiem priekšlaicīgās pensijas gadījumiem, indeksa ietekme būtu saprotamāka. No mazas algas un nelielām iemaksām arī pieaugums būs pieticīgs. Deviņdesmitajos gados daudziem algas bija ļoti mazas. "Priekšlaicīgā pensija tiek piešķirta uz mūžu." Tiesa, zudībā gadi līdz pilnajam pensijas vecumam neiet, ja cilvēks pēc pensijas pieprasīšanas, to nesaņemot, turpina strādāt, ir veiktas sociālās iemaksas, viņam papildinās pensijas kapitāls. Tāpat likums arī dod tiesības pieprasīt pensiju, arī priekšlaicīgo, ar atpakaļejošu datumu – gadu iepriekš. Tātad, ja tiesības uz pensiju pirms gada ir bijušas, tās var izmantot šogad. Kas jāpārdomā, pirms izlemjat kļūt par pilna laika mājsaimnieci. Līdz ar to piemaksa ir vēl viens lielums naudas izteiksmē, par kuru domā tie, kam jāizšķiras, vai pieprasīt priekšlaicīgo pensiju. Taču, ja cilvēks nolēmis pieprasīt priekšlaicīgo pensiju, jāzina, ka tā tiek aprēķināta un piešķirta uz mūžu. Savukārt pieprasot priekšlaicīgo pensiju un izmantojot tiesības to noformēt gadu iepriekš, daudzi mēģina "izbēgt" no negatīvā indeksa ietekmes viņu pensijas aprēķinā. VSAA speciālisti cilvēkam sniegs konsultāciju, izrēķinās iespējamos variantus, pamatojoties uz aģentūras rīcībā esošo informāciju. Līdz ar valsts ekonomiskās lejupslīdes izraisīto sociālo maksājumu apjoma samazināšanos samazinājās arī indekss. Samazināta likme ir tiem, kas sasnieguši pensijas vecumu, un tiem, kas pieprasījuši pensiju, tai skaitā priekšlaicīgo. Ja pensiju pieprasa ar atpakaļejošu datumu, piemaksa tiek piešķirta. Šie nosacījumi ir iekļauti arī likumā "Par valsts pensijām" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un citos saistošos normatīvajos aktos. Un katrā konkrētā gadījumā ir vērtējams, kuram no lielumiem ir lielāka ietekme uz itin drīz gaidāmo pensiju. Tas nozīmē, ka viņš nevarēs saņemt invaliditātes un bezdarbnieka pabalstu, ja šāda vajadzība rastos. Taču pensijas gala summu veido trīs lielumi pensijas aprēķina formulā: G, uzkrātais kapitāls un indekss. Pagājušajā gadā cilvēki, kuri devās priekšlaicīgā pensijā, bija satraukti, ka viņiem aprēķināta mazāka pensija nekā pie līdzīgiem nosacījumiem tiem, kas devušies pensijā gadu, divus agrāk. Arguments šai normai ir tas, ka cilvēks ir izvēlējies pensiju, tā viņam ir garantēta, tas jau ir cilvēka sociālais nodrošinājums. Kad algas un sociālās iemaksas strauji auga, turklāt iemaksas visi veica apzinīgi, to kopējā summa valstī palielinājās, indekss bija pozitīvs. Vēl jāzina, ka, veicot pensijas pārrēķinu, indeksus nepiemēro kapitālam, kas uzkrāts kārtējā gadā un iepriekšējā gadā. Protams, pensijas kapitāla pieaugums un papildu nauda, pārrēķinot pensiju, būs atkarīga no algas un sociālajām iemaksām, kādas būs bijušas pēc priekšlaicīgās vecuma pensijas piešķiršanas. Taču lēmums par pensijas pieprasīšanu priekšlaikus, tāpat arī lēmums par šādas pensijas pieprasīšanu ar atpakaļejošu datumu katram ir jāpieņem pašam. Indeksu sāk piemērot tikai ar aizpērno gadu. Ja indekss ir pozitīvs, tas palielina pensijas kapitālu. Privātpersonu kreditēšana.

Latvijā veikta aptauja pauž sekojošo: lai gan 48% domā, ka uzkrājumi ir jāveido, cerot uz labāko, bet gatavojoties sliktākajam, tomēr tikai ~31% šobrīd uzkrāj. Vai vajadzētu pilnībā atteikties no kredītiem?. Otrs iemesls – ilgāk strādājot, cilvēkam uzkrājas lielāks pensijas kapitāls. Indeksu nākamajam gadam nosaka iepriekšējā gada nogalē. Tas ir vēl viens jautājums, par ko jādomā, izvēloties pensiju priekšlaicīgi – ja gadījumā atbrīvos no darba, nesaņems bezdarbnieka pabalstu. Pensiju likumā nav normas, kas paredzētu iespēju piešķirt pensiju no jauna, uzsver B.Felsberga. Tad, kad indekss bija pozitīvs, šie principi darbojās pilnā mērā. Indeksu nosaka ekonomiskā situācija valstī. Ja pirms tam bijuši valsts ekonomiskās krīzes gadi, jārēķinās ar negatīvā indeksa ietekmi, proti, pensijas kapitāla samazinājumu. Ja piešķirta priekšlaicīgā pensija, nav apdrošinājuma bezdarbam un invaliditātei Šogad ir mainīta obligātā iemaksu likme darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirta priekšlaicīgā pensija. Vispārzināmais skaidrojums tam ir - uzkrāto pensijas kapitālu samazina indekss, kas pēdējos gados ir negatīvs. Indeksa mērķis ir aktualizēt pensijas kapitālu atbilstoši reālajai situācijai valstī, kad cilvēks dodas pensijā. Iepriekšējos gados daudzi pieprasīja priekšlaicīgo pensiju, bet turpināja strādāt. Ar indeksu toreiz uzkrātais pensijas kapitāls ir aktualizēts, tātad pensijas palielinātas. VSAA speciālisti neņemas apgalvot, ka tas noteikti ir tikai izdevīgi

Komentāri