Kas ir parādu piedzinēji?

Tā kā tiesu izpildītāja darbu atbilstoši Civilprocesa likumam apmaksā parādnieks, parāda kopējās izmaksas būs lielākas. Taču drīz tuvojas termiņš, kad vairs nevarēs bankrotēt Lielbritānijā un šo procesu piemērot Latvijai. Jāvienojas ar kreditoru par soda procentu uzskaites apturēšanu Lielu parādsaistību gadījumā pret nebanku kreditoru iesakāmi trīs risinājumi. Ja vienošanās, ko piedāvā parādu piedzinējs, satur summu, kas ir dubultā apmērā pret parāda atlikumu vai pat lielāka, un uz tās pamata tiek rēķināti procenti – mēs vienmēr iesākam šādu vienošanos neslēgt, brīdina Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis. Lielākā daļa savu parādu atmaksā ar uzviju Ir divi veidi, kā nebanku kredītdevējs par laikus nenokārtotām kredītsaistībām aprēķina soda naudu – līgumsods un nokavējuma procenti. Tiesāšanās nekad nenozīmēs, ka parāds tiks atcelts, gala rezultātā lieta var nonākt pie tiesu izpildītāja, kura pienākums būs parādu piedzīt. Ātrais.lv ātrais kredīts EUR 650. Arvien biežāk parādu piedziņas kompānijas no Latvijas slēdz līgumus ar Lielbritānijā reģistrētiem pāradu piedzinējiem, kuri jau tālāk Latvijas valsts piederīgos iesūdz Lielbritānijas tiesās. Vienlaikus arī tiesāšanās iespējas A.Rudi iesaka izvērtēt kritiski. Iemesls – Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Vienā gadījumā var ieteikt nogaidīšanu un tiesvedību, bet citā tiesvedība beidzas ar to, ka tiek pazaudēts īpašums, kas reģistrēts uz sievas vārda. Jāsaprot, ka tiesvedība nav bezmaksas iespēja, tiesāšanās izdevumi Latvijā nav mazi. Daudzos gadījumos bankrotēšana ir vienīgā iespēja atbrīvoties no problēmām," skaidro "Insolbaltika eksperts.

Visbiežāk bankrotēt Lielbritānijā izvēlas tie latvieši, kuri nespēj atmaksāt hipotekāro kredītu vai arī banka atsavināja viņu māju, pārdeva to izsolē, bet joprojām palika parāds – starpība starp ņemto kredītu un izsoles summu. Šādā gadījumā vienošanās ar kreditoru fiziski nav iespējama. "Pat ja viena kompānija, ar kuru parādnieks vienosies, piedāvās izdevīgus nosacījumus, tie tādi būs tikai starp konkrēto klientu un kompāniju. Šī iemesla dēļ tāpēc arī apzināti emigrē uz turieni, jo privātpersonu maksātnespējas lēmums Eiropas Savienības vienā dalībvalstī ir saistošs arī citā. Kā skaidro Smoļenko, visbiežāk parādu piedzinēji no Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes iegūst datus, kur konkrētie parādnieki ir deklarējuši savu dzīvesvietu Lielbritānijā, un tad uz šīm adresēm tiek sūtītas aicinājuma vēstules nokārtot parādsaistības. "Piemēram, parādniekam ir  atjaunojušies ienākumi, viņš sāk kārtīgi maksāt un domā, ka parādsaistības mazinās. Turklāt, salīdzinot ar Latviju, šeit nav jāmaksā atlīdzība maksātnespējas administratoram. Taču šī kompānija nekad neizskatīs situāciju kopumā, kura, iespējams, ir tāda, ka parādnieks pat vienu vienošanos nevar izpildīt. Aivars Rudi norāda, ka diemžēl nav iespējams sagatavot vienu universālu ieteikumu shēmu par to, kā rīkoties, ja cilvēks ir parādu jūgā. Turklāt ir jābūt skaidri sastādītam grafikam – jābūt redzams, kādu summu maksājot, pēc cik mēnešiem parāds pilnībā tiks dzēsts," norāda A.Rudi. No Latvijā ņemto nenomaksāto kredītu parādiem vairs nevar paslēpties Lielbritānijā. Mēdz arī būt situācijas, ka parāds ir cedēts - to pārpirkusi kompānija, kura faktiski nav ne sazvanāma, ne atrodama, tai ir tikai nosaukums un pastkastīte. Jāsaprot, ka arī pārējie trīs kreditori ātrāk vai vēlāk vērsīsies tiesā un uzsāks parādu piedziņu, tāpēc cilvēks nevarēs izpildīt pat vienu noslēgto izlīgumu. Šo likuma normu var izmantot savā labā, piemēram, parādniekam pašam piedāvājot savu maksājuma saistību nokārtošanas kārtību un termiņu. Cilvēka, kas ir nonācis parādsaistībās, finanšu situācija visticamāk ir slikta. No jauna noslēgta vienošanās ar parādu piedzinēju var sadārdzināt parādu vairākas reizes. Cilvēki tiek aicināti tās arī neignorēt, jo pretējā gadījumā  par nelielām kredītu atlikumu summām, kuras būtu spējīgi atmaksāt, personas nonāk kredītu reģistra ''melnajā sarakstā". Ja parādnieks var slēgt izlīgumu ar vienu, bet ne pārējiem trim kreditoriem, tad no tā nav lielas jēgas. Lai arī Latvijā bankrotēšanas procedūra ir atvieglota, taču vienalga Lielbritānijā iziet personīgo maksātnespēju ir daudz vienkāršāk. Kāpēc ātrais kredīts internetā ir izdevīgi?. "Viņiem tiks atstāta pietiekam summa, lai maksātu īri, rēķinus, izdevumi automašīnai, ar kuru jābrauc uz darbu.

“Sajūta, ka mani atkal grib apčakarēt!” Parādu piedzinēji.

. Tādējādi parādnieks var prasīt piedzinējam informāciju par iepriekšējiem maksājumiem un parāda atlikumu, parāda dzēšanas grafiku. "Kompānija kavējumus pieskaita pamatparādam, kas nozīmē, ka tā ir no jauna izsniegta summa, ko pats cilvēks nemaz dzīvē nav redzējis. Rezultātā samaksātā summa, kas ir pietiekami liela, nemaz nesamazināja pamatparādu, jo tā tika novirzīta, lai dzēstu soda procentus. Parādu ārpustiesas piedziņas likums uzliek ārpustiesas piedzinējam pienākumu pamatot parādu ar nepieciešamiem dokumentiem, ja parādnieks to prasa.

Kas ir parādu piedzinēji? -

. Gatavas shēmas Latvijā nedarbojas, pat ja ir līdzīgas situācijas, atšķiras nianses, piemēram, cilvēks aizmirst pateikt, ka viņam šajā situācijā bija galvotājs," atgādina Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis. Šādos gadījumos tieši tiesvedības vai fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšana, kas aptur turpmāku parādu pieaugumu, ir labākais risinājums." Līdz ar to parādniekam ir svarīgi saprast savu kopējo situāciju. Viens no risinājumiem varētu būt doties pie konsultanta, kas izskaidrotu visus parādsaistību finansiālos aspektus,  palīdzētu sastādīt rīcības plānu un izstāstīt tiesiskās iespējas sevi aizstāvēt. Taču ne vienmēr Latvijas parādu piedzinēji izvēlas tik kardinālas metodes, kā Latvijas valsts piederīgo iesūdzēšanu britu tiesās, kas tālāk jau noved līdz personas maksātnespējas procesam. Katra situācija ir individuāla. Tas parasti noved pie tā, ka cilvēks šo vienošanos nespēj izpildīt, jo šādā situācijā reti nonāk cilvēks ar parādsaistībām tikai pret vienu kreditoru. Tomēr, ja vienošanās ir parakstīta, tad cilvēks ar savu parakstu ir apliecinājis, ka pamatparāda summa ir daudz lielāka un šādā gadījumā tiesa vienošanos ņems vērā, piedzenot no parādnieka reāli  neizsniegto summu pilnā apmērā. "Ar samērīgumu saprot to, ka soda naudas summa nevar būt lielāka nekā dubults apmērs pret parāda pamatsummu. Cilvēki bieži nezina vispārējo situāciju ar īpašuma tiesībām, ar kopīpašuma tiesībām. Tomēr, uzzinot šo cilvēku ienākumus, jāsecina, ka viņu iespējas izpildīt izlīgumus nav reālas, pat ja izlīgumi būtu viņiem izdevīgi. Vienlaikus soda procentu piemērošana netika apturēta, un summa tikai turpināja augt. Īstermiņa kredītu Jūs formēsiet tādā gadījumā, ja nepieciešamā aizņēmuma summa nav liela, vien daži simti eiro, kaut gan tagad Jau ir firmas, kuras piedāvā. Līdz ar to ir vai nu jāvienojas ar parādu piedzinēju, vai jātiesājas. Ja cilvēks ir pārmaksājis kreditoram vai parādu piedziņas kompānijai, bet nav noslēdzis nekādas papildu vienošanās, tad tiesa var būt iespēja situāciju atrisināt. Tiesu izpildītājiem ir plašas pilnvaras šeit un ar viņiem negribētos jokot!" Daļa mūsu tautiešu Lielbritānijā jau savlaicīgi izvēlas citu ceļu – sākt privātpersonas maksātnespējas bankrota procedūru Lielbritānijā. Jautājumus uzdod par kredītiem, neskaidrībām un tamlīdzīgi. "Diemžēl bieži nākas cilvēkiem ieteikt uzsākt tiesvedību ar parādu piedzinējiem, jo tiesas lēmums rezultātā var izrādīties trīs reizes izdevīgāks nekā vienošanās ar kreditoru," atzīst A.Rudi. Šādus līgumus ar britu parādu piedzinējiem lielākoties slēdzot bankas par desmitos tūkstošos eiro mērāmiem parādiem, savukārt kā LNT Ziņām skaidro Latvijas Alternatīvo Finanšu Pakalpojumu Asociācijā, ātro kredītu devējiem tas nav izdevīgi. Tāpēc nevajag ieslīgt biežās telefonsarunās, mēģinot parādu piedzinējiem kaut ko pierādīt." Risinājumi – tiesa un maksātnespēja Lai gan vislabākais risinājums ir vienošanās par parāda atmaksu ar kreditoru, tomēr ne vienmēr tas ir izdarāms.

Kas ir parādu piedzinējs? -

. Piedzinēji sastāda jaunu atmaksas grafiku, bet nevis uz trīs gadiem, bet uz pieciem, astoņiem, desmit. Parāds tika kapitalizēts – soda nauda pievienota pamatparāda summai, un tad uz šīs summas vēl pa virsu rēķināti jauni procenti un līgumsods," tā parādu piedziņu kompāniju shēmas raksturo A.Rudi. Cilvēks var teikt – man nekas nepieder! Bet izrādās, ka uz viņa sievas vārda reģistrēts īpašums, kas iegādāts laulības laikā, nav norādīts kā laulātā atsevišķā manta, tādējādi abiem laulātajiem pieder puse no tā. Kas ir parādu piedzinēji. Cilvēki pārvērtē spējas atmaksāt A.Rudi neslēpj, ka Latvijas Kredītņēmēju asociācijā bieži vēršas cilvēki, kam ir saistības ar vairākiem kreditoriem, un viņi vēlas ar visiem noslēgt izlīgumu. "Šādi zaudējumi ir mērāmi ne tikai tūkstošos, bet desmitos tūkstošu. Taču izrādās, ka pa šo laiku, kad parādnieks ir kārtīgi maksājis, parāds ir tikai pieaudzis. Tomēr ne vienmēr summas, ko cilvēks maksā piedzinējiem, tiešām atbilst likumiskajiem procentiem. Tāpēc, ja cilvēks grib konkrētu rīcības plānu, viņam ir nepieciešama konsultācija. Pēc laika parādnieks piedzinējiem nosūta vēstuli ar lūgumu rakstiski sniegt informāciju par to, kāds ir parāda atlikums

Komentāri