Kas ir parādu piedziņa

Kas ir parādu piedziņa. Parādu piedzinējam tiešām ir tiesības parādnieku iesūdzēt tiesā, taču ne vienmēr iznākums ir tik paredzams. Šai informācijai apakšā ar sīkiem burtiem ir pievienota neliela piebilde, ka tas viss tiks darīts, ja lieta nonāks tiesā. Tāpēc parādniekam piedzinējiem ir jāprasa rakstiski sniegt skaidrojumu par viņa iepriekš veiktajiem maksājumiem." Praksē šobrīd parādniekiem nosūtīto vēstuļu skaits ir samazinājies. "Piedzinēji piezvana uz parādnieka darbavietu, sāk zvanīt radiem un kaimiņiem, informējot, ka konkrētajam cilvēkam ir parāds un viņš tiek meklēts. Ja parāds netiek samaksāts, informāciju par parādnieka parādu glabā parādvēstures datubāzē līdz prasījuma tiesību noilguma izbeigšanās dienai. Tā kā šādas darbības ir aizliegtas ar likumu, tad ir cilvēki, kas nolemj ierakstīt telefonu zvanus un ar piedzinējiem tiesāties. "Lielā mērā piedzinēju vēstules satur pieprasījumus par nereālām summām. Turklāt ļoti bieži ārpustiesas piedziņu kompānijām nemaz nav precīzu datu par parādnieka veiktajiem maksājumiem. Šādā tiesā var uzvarēt arī parādnieks, uzsver A.Rudi. Tāpat zvani nedrīkst apgrūtināt parādnieka spēju izmantot ikdienas saziņai attiecīgus elektronisko sakaru līdzekļus.

Parādu piedziņa |

. Ja pēc līguma kreditoram bija tiesības uzrēķināt šādu procentu, tad viņš to bija tiesīgs ierakstīt, bet mēs vienmēr cilvēkiem paskaidrojam, ka faktiski šādu līgumsodu no kredītņēmēja nevar piedzīt. Pat ja pats parādnieks vai tā darbavieta ieraksta šīs sarunas, tad piedziņas kompānijas vienmēr atbild to pašu – mūsu kompānijā šāds telefons nav reģistrēts, un, ja kāds runā mūsu vārdā, tad vienkārši grib mūs diskreditēt. Šādas vēstules tiek rakstītas, lai parādnieku nobaidītu. Taču var pienākt brīdis, kad nespējat samaksāt savam kreditoram, tādejādi kļūstot par parādnieku un šajā gadījumā Jūs var uzmeklēt parādu piedzinējs. Ienāciet un saņemiet kredītu, kas piemērots visiem!. Ir kredīta izsniegšanas kompānijas, kurām ir pašām sava parādu piedziņas nodaļa, citi algo atsevišķas sabiedrības, kas specializējas parādu piedzīšanā. To rīcībā bieži ir tikai aptuveni aprēķini, kurus uzrāda kā faktu. Šajā laikā parāda piedzinējs nedrīkst veikt nekādas parāda atgūšanas darbības, piemēram, iekļaut informāciju par parādnieku parādvēstures datubāzē vai veicināt parāda atgūšanas izdevumu pieaugumu. Tādēļ nekādā gadījumā neuzticiet parādu piedziņu pazīstamiem juristiem, kuriem nav pieredzes un zināšanu šajā jautājumā. "Ir konstatēts, ka parādu piedzinēji mēdz maksāt zvērinātiem advokātiem, lai tie vēstules rakstītu uz savām veidlapām, tā cenšoties cilvēku psiholoģiski ietekmēt. Piemēram, ja parādniekam nosūtītās vēstules saturs ir tālu no patiesības. Tas ir ātrs naudas aizdevums no Ls 1 līdz Ls 1500 Ls. Tomēr tiesā atklājas, ka numuri, no kuriem tiek zvanīts, neatbilst kompānijas numuriem.  Parādniekam par šo cilvēku nekas nav zināms, un, ienākot mājās, tas var uzvesties neadekvāti. Tomēr parādu piedzinēji ir izdomājuši, kā likumu apiet. Ja parādnieks nav sasniedzams, izmantojot šos saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, tad parāda atguvējs ir tiesīgs izmantot kontaktinformāciju, kas ir kļuvusi zināma vai izmantota iepriekšējās saziņā ar parādnieku. Tā piedzinēji rada situāciju, kad parādnieks sāk kaut ko maksāt tikai tāpēc, lai piedzinēji pārtrauktu viņam zvanīt," stāsta A.Rudi. Savukārt ātro kredītu kompānijas reaģē ātrāk un lietu parādu piedzinējiem var nodot pat pēc pirmās nesamaksāšanas reizes. Tāpēc parādu piedziņas kompānijas pieķert melos ir teju neiespējami.

Tagad parādu piedzinēji atgādinājuma vēstules izmanto nelabprāt, jo tās tiesā var izmantot pret viņiem pašiem. Draudu vēstules likuma ietvaros Lai gan Parādu ārpustiesas atgūšanas likums skaidri nosaka, ko parādu piedzinējs drīkst un nedrīkst darīt, tomēr dzīvē viss nav tik vienkārši. Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis uzsver: lai gan šīm kompānijām ir tiesības informēt par reālām sekām, tomēr lielākoties kredītņēmēja pārkāpums – parāda laikus nesamaksāšana – nav nekas tāds, lai par to rosinātu kriminālprocesu. "Ja mēs paskatāmies kopējo parādnieku skaitu, tas Latvijā ir milzīgs. "Ir ļoti dīvaini, ja kreditoram vai parādu piedziņas kompānijai nav savu telpu, kur tikties ar klientu. Tas, kā informēšana notiek, ir regulēts Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā. Tāpat ir aizliegts sazinoties aizskart parādnieka cieņu un godu. Šādu piemēru ir ļoti daudz," informē A.Rudi. Lai veidotu godīgu parāda atgūšanas procesu un veiksmīgu dialogu starp parādnieku un parāda piedzinēju, Latvijā ir pieņemts Parādu ārpustiesas atgūšanas likums.Ir svarīgi, lai parādu piedzinējs rīkojas godīgi un izmanto taisnīgas metodes parāda atgūšanai. "Piedzinēju var apsūdzēt agresīvā komercpraksē, nevēlēšanās risināt situāciju - parādnieks pēc tam tiesā var teikt, ka vēlējies vienoties, bet piedzinēji turpinājuši uzskaitīt līgumsodu, kas ir pārsniedzis jebkuras saprāta robežas. Un parāda piedzinēja pienākums ir iepazīties ar parādnieka priekšlikumiem un uz tiem atbildēt. Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Aivars Rudi skaidro:"Piedzinējs ir tiesīgs atsūtīt brīdinājuma vēstuli par to, ka cilvēks ir parādā, turklāt likums stingri reglamentē, cik parādu piedzinējs var prasīt naudas par šo pakalpojumu. Parādu ārpustiesas piedziņas likums paredz vairākus mehānismus patērētāju aizsardzībā saistībā ar telefona zvaniem. Nereti tiesa to ņem vērā, secinot, ka līgumsodi un procenti ir nepamatoti uzrēķināti, un pieņem lēmumu, ka cilvēks var atdot tikai pamatsummu," skaidro A.Rudi. Tomēr jāatceras – parādu piedzīšanas kompānijas un arī nebanku kreditors nekādas aktīvas darbības pret parādnieka mantu un līdzekļiem nedrīkst veikt.

Parādu ārpustiesas atgūšanas likums

. Tomēr atcerieties, ka parāds Jums ir jāatdod jebkurā gadījumā.Nonākot parādu piedziņas procesā, rodas dažādi jautājumi, kas saistīti ar Jūsu tiesībām un parāda atgūšanas procesu. Kas ir parādu piedziņa. Taču šajā reģistrā nebūt nav visi, kam ir parādsaistības.

Parādu piedziņa no privātpersonām - STARCRED

. Vēstulēs piedzinēji arī min, ka, ja parāds netiks atmaksāts, tad parādniekam atņems īpašumu.

Kas parādniekam jāzina par parāda piespiedu piedziņu

. Parādniekam ir jāatceras, ka parādu piedzinējs nav valsts ierēdnis vai policijas darbinieks, kam ir pilnvaras apmeklēt cilvēku. Zvanu skaits tikai pieaug – grūti pierādīt draudus Ja vēstuļu skaits kopumā ir samazinājies, tad zvanu skaits, ko parādu piedzinēji veic, tikai pieaug. Vispirms kreditors vai parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs jeb piedzinējs parādniekam rakstveidā paziņo par parāda esamību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības. Vēstulēs, kuras parādnieks saņem ārpustiesas piedziņas procesā, bieži tiek ietverti sarkani, biedējoši virsraksti un pat draudi par to, ka piedzinēji pret parādnieku ierosinās kriminālprocesu. Ātrie aizdevumi internetā bez liekām prasībām un jau pirmajā reizē līdz Ls 200 bez maksas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau iepriekš LV portālam ir norādījis, ka parādnieks var piekrist apmeklējumam, bet šāda piekrišana drīkst būt tikai rakstiska. Jā, šīs sekas ir reālas, bet piedzinēji, vienlīdz darbojoties likuma ietvaros, cer uz to, ka parādnieks neizlasīs ar smalkiem burtiem rakstīto piebildi," stāsta A.Rudi.. Parasti līgumā, kas noslēgts starp kredītņēmēju un nebanku kreditoru, ir norādīts, cik ilgam periodam jāpaiet, lai kreditors aizņēmuma neatdošanas gadījumā vērstos pie parādu piedzinējiem. Piedzinējiem nav iemesla apmeklēt parādnieku dzīvesvietā Parādu piedzinējs nedrīkst parādnieku apmeklēt dzīvesvietā. "Zvani ir viskaitinošākais un ātrāk apnīkošais veids. Uzticiet šī jautājuma atrisināšanu mums un mes atradīsim pareizāko risinājumu tieši Jūsu gadījumā. Vairāk par to, kā parādu piedzinējs var veicināt parādu pārmaksu un kādi ir iespējamie risinājumi parādsaistību slēgšanai ar nebanku kreditoru lasiet LV portāla skaidrojumā. Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis A.Rudi gan apšauba šādu nepieciešamību.

Komentāri