Kāpēc būtu labi atdod aizdevumu pēc iespējas ātrāk?

Tāpat mēs nedrīkstam stāstīt tikai puspatiesību. Bet daudzi cilvēki domā, ka drīkst melot. Varbūt tev ir jāpilda mājasdarbi, bet tu izpildi tikai daļu uzdotā. Tā viņi kļuva par grēciniekiem, un visi viņu bērni piedzima grēcīgi. Savu tīrumu pārdeva arī Jeruzalemes kristiešu draudzes locekļi Ananija un Sapfira. Apustulis Pēteris svētku dienā teica ļoti labu runu, kurā viņš pastāstīja par Jēzu, ko Jehova bija piecēlis no mirušajiem. Bībelē rakstīts: ”Runājiet patiesību,” - un: ”Nemelojiet cits citam.” Jehova vienmēr saka taisnību, un viņš prasa, lai mēs darītu to pašu. Lai ko mēs būtu nodarījuši, ar meliem mēs visu tikai padarīsim vēl ļaunāku. Viņš gribēja teikt, ka mums jādara tas, ko mēs sakām. Tāpēc arī visi Ādama bērni savā dzīvē pieredzēja ciešanas un beigās nomira. Bībelē aprakstīts kāds notikums, kas liecina, cik svarīgi ir runāt patiesību. Mums jāsaprot, ka Dievam nepatīk meļi. Ananija atnāca pie apustuļiem un iedeva viņiem naudu. Ieva noticēja Velnam un ēda aizliegto augli. Tāpēc Dievs sodīja arī Sapfiru, un viņa pakrita un nomira. Kāpēc daži no mums neprot apieties ar kredītiem?. Jēzus pamācīja, kā ir pareizi rīkoties. Tas bija gadījums ar diviem cilvēkiem, kas sevi sauca par Jēzus mācekļiem. Neviens viņiem to nelika darīt, viņi paši izlēma pārdot savu īpašumu. Dievs, protams, zināja, ka Ananija neatdeva visu, tāpēc Dievs atklāja apustulim Pēterim, ka Ananija nav sacījis taisnību. Apustuļi pēc tam izdalīja naudu tiem, kam tā bija vajadzīga. Nepilnus divus mēnešus pēc Jēzus nāves Jeruzalemē ieradās daudz ļaužu no tuvienes un tālienes, lai svinētu nozīmīgus jūdu svētkus, ko sauca par Piecdesmitās dienas svētkiem. Kāpēc būtu labi atdod aizdevumu pēc iespējas ātrāk. Ir saprotams, kāpēc Jēzus Velnu nosauca par ”meli un melu tēvu”. Viņš nedarīja to, ko teica, bet tikai izlikās. Bībelē rakstīts, kas notika tālāk: ”Dzirdēdams šos vārdus, Ananija pakrita un nomira.” Dievs bija sodījis Ananiju! Pēc tam mirušais tika iznests ārā un apglabāts. Un pat pārdevis tu pats drīkstēji izlemt, ko darīt ar savu naudu. Viņi neteica taisnību, un Dievs lika saprast, cik tāda rīcība ir slikta, sodīdams abus ar nāvi. Pēc tam viņa pierunāja arī Ādamu izdarīt to pašu. Tomēr viņi to nedarīja vis tāpēc, ka būtu mīlējuši jaunos Jēzus mācekļus, bet tāpēc, ka gribēja, lai cilvēki uzskatītu viņus par labākiem, nekā viņi patiesībā bija. Viņš teica, ka Ieva nemiršot vis, ja nepaklausīšot Dievam un ēdīšot augli, ko Dievs bija aizliedzis ēst. Daudziem, kas bija ieradušies Jeruzalemē, tā bija pirmā reize, kad viņi dzirdēja par Jēzu, un viņi gribēja uzzināt vēl vairāk. Tādēļ viņi nosprieda paziņot, ka viņi atdod visu naudu, lai palīdzētu citiem, bet īstenībā atdot tikai daļu. Kāpēc būtu labi atdod aizdevumu pēc iespējas ātrāk.

Varbūt tu netīšām kaut ko esi saplēsis. Taču pēc kāda laika dažiem aptrūka naudas, un viņiem vairs nebija, par ko pirkt pārtiku. Mums tas jāatceras vienmēr, kad jūtam kārdinājumu samelot. Viņš grib, lai mēs vienmēr teiktu patiesību. Mācekļi, kas dzīvoja Jeruzalemē, vēlējās palīdzēt atbraucējiem, tāpēc daudzi no viņiem pārdeva to, kas viņiem piederēja, bet naudu atnesa Jēzus apustuļiem. Tavsaizdevums – Aizdevums līdz 350 €. Mums jāpatur prātā gadījums ar Ananiju un Sapfiru. Velns bija pirmais, kas meloja, un ikviens, kas melo, dara to pašu, ko pirmais ir izdarījis Velns. Pēc kādām trim stundām ienāca Sapfira

Komentāri