Kā visveiksmīgāk sadalīt izmaksas ar savu partneri

Mūsu valodu kuplinājis arī Andrejs Upīts. Taču visveiksmīgāk valodniekiem klājies jaunu vārdu ieviešanā informāciju tehnoloģiju jomā.

Aktualitātes -

. gadsimtā jaunus vārdus latviešu valodā atvasināja mācītājs un apgaismības darbinieks Vecais Stenders, piemēram, , ,. Ikvienas tautas valodā ir vārdi vai jēdzieni, kas aizgūti no citām, visbiežāk kaimiņu tautu valodām. Veidojoties latviešu literārajai valodai, daudzi vārdi, jēdzieni un izteicieni vispirms tika aizgūti no to baltu tautu valodām, kuru saplūšanas rezultātā izveidojās latviešu etnoss. Kā visveiksmīgāk sadalīt izmaksas ar savu partneri. Tas gan nenozīmē, ka krievu valodas vārdus un izteicienus lietotu mazāk - iebildumi drīzāk saistīti ar padomju okupācijas laikā īstenoto pārkrievošanas politiku, kā dēļ krievu valoda dominēja teju visās dzīves jomās. Populārākais viņa jaunvārds, kas nu jau stabili iesakņojies latviešu valodā, ir vārds , taču visai bieži tiek lietots arī jēdziens - televīzija, televizors. Bet mūsdienās viens no ievērojamākiem jaunvārdu darinātājiem ir Zigmunds Skujiņš. Gandrīz katrā Skujiņa sacerējumā vērojama vārdu jaunrade. CreditON aizdevums Ls 5 CreditON aizdevums Ls 10 CreditON aizdevums Ls 20 CreditON aizdevums Ls 30 CreditON aizdevums Ls 40 CreditON aizdevums Ls 50 CreditON. , , , , , , , , , , , , , , , , un daudzus citus.

, kas apzīmē varas pārstāvi - deputātu, ministru, ierēdni. Tomēr vislielākais jaunvārdu daudzums latviešu valodā ienāca reizē ar pirmo tautisko atmodu un jaunlatviešu kustību. Spīdola, un nu šis vārds šajās valodās kļuvis par sugasvārdu, tā dēvējot jebkuru radioaparātu. Tomēr visvairāk aizguvumu latviešu valodā ienākuši no vācu un krievu, bet modernajā laikmetā arī no angļu valodas. Jauns apzīmējums parādījās arī tā dēvētajām laimētavām jeb spēļu zālēm -. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni  Līdzīgie raksti: Nekas nav atrasts. Piemēram, no kuršu valodas esam aizguvuši vārdus , , , , ; no līvu valodas - , , , , , , , , , , un daudzus citus. Tomēr neviens no šiem vārdiem un jēdzieniem nav uzskatāms par latviešu literārās valodas daļu, bet gan barbarismu un žargonu. Arī latviešu valoda nav izņēmums.

Valoda, valodiņa… ļa - Aizguvumi un jaunvārdi.

Komentāri