Kā radās makroekonomika?

Dzīvē var pienākt brīdis, kad Tev negaidīti ir nepieciešams ātrs naudas aizdevums. Tačusengrieķiem vēl neizdodas radīt ekonomikas teoriju kā zinātni. Aristotelis ekonomikas teorijas vēsturē parasti tiek uzskatīts par pirmo ekonomistu. Makroekonomika pēta cēloņsakarības tautsaimniecības līmenī. Aristotelim ekonomika ir dabiska saimnieciska darbība, kura ir saistīta ar dzīvei nepieciešamo produktu ražošanu un maiņu. Terminus mikroekonomika un makroekonomika neviens no ievērojamajiem ekonomistiem nelietoja. Toreizējā izpratnē bagāta grieķa māja atspoguļoja pastāvošās verdzības iekārtas attiecības. Makroekonomika – ir mācība par visu ekonomikas subjektu – mājsaimniecību, uzņēmumu, valdības un ārzemnieku – kopdarbību tautsaimniecības līmenī.

DOC Makroekonomiskais līdzsvars -

.

Keinsa ekonomikas teorija jeb keinisms | Blogs.

. Tās ir tādas parādības kā kopprodukts, nacionālais ienākums, nodarbinātība tautsaimniecībā, kopējais cenu līmenis, inflācija, bezdarbs u.c. Mikroekonomika pēta individuālas saimnieciskas vienības rīcību: tā ir atsevišķa nozare, firma, mājsaimniecība, lokāls tirgus, konkrētas preces un pakalpojuma cena, ieņēmumi un izdevumi, nodarbināto skaits uzņēmumā vai nozarē u.tml. To tulko arī kā “māku pārvaldīt mājas saimniecību”.

Makroekonomika

. Keinsa darbi radīja viņa uzskatu sekotājus, izveidojot ekonomiskās domas virzienu, kuru sauc par keinsismu. Termins “ekonomika” ir aizgūts no grieķu valodas vārda “oikonomia”, kas savukārt sastāv no diviem vārdiem: oikos – māja, mājsaimniecība un nomos – likums. Cilvēku vajadzības ir ļoti daudzveidīgas. Makroekonomika ir samērā jauna zinātne. Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir starptautiska finanšu institūcija, kas uzrauga pasaules makroekonomiskos rādītājus ar mērķi nodrošināt stabilitāti. Ko darīt, ja draugs nevar atdot parādu?. Ekonomikas funkcionēšanas izejas punkts – ir cilvēku vajadzības un nepieciešamība tās apmierināt. Viņš bija ļoti ietekmīgs tā laika ekonomists. Tad strauji samazinājās ražošana, radās liels bezdarbs un ierobežotie resursi tika neefektīvi izmantoti.

Latvija - nemākulīgas makroekonomikas attīstības.

.

Kā radās makroekonomika. Cilvēki tiecas vispirms apmierināt savas primārās vajadzības un tikai pēc tam sekundārās. Makroekonomikas teorijas pamatlicējs ir britu ekonomists Džons Meinards Keinss. Primārās vajadzības ir saistītas ar izsalkuma un slāpju apmierināšanu, cilvēkam nepieviešamā siltuma nodrošināšanu. Makroekonomika parāda, kā funkcionē ekonomiskā sistēma kopumā: kāds ir ražošanas apjoms; vidējais cenu līmenis; nodarbinātība; iedzīvotāju reālie ienākumi noteiktā laika periodā

Komentāri