Ikvienam ir iespēja izvēlēties kādu aizdevēju, kas piedāvā savus pakalpojumus internetā

Lietotājs nedrīkst veikt jebkādas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt Sistēmas drošību. Ikvienam ir iespēja izvēlēties kādu aizdevēju, kas piedāvā savus pakalpojumus internetā. Vingrošanas nodarbības vada sertificēts treneris Andris Vengra. Lietotājs nedrīkst veikt datu, Sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu. Ikvienam ir iespēja izvēlēties kādu aizdevēju, kas piedāvā savus pakalpojumus internetā. Lietotājs autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Sistēmā pieejamo e-grāmatu saturs ir autortiesību objekti, un autortiesību turētājs katras e-grāmatas gadījumā ir norādīts tās attiecīgajā sadaļā. Pārzinis patur tiesības izdarīt grozījumus Sistēmas lietošanas noteikumos. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Šie noteikumi nosaka Sistēmas lietotāju kontu izveidošanas, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Sistēmas lietotājiem.

OgresTV: satiec savu meistaru (05.04.2013)

. Pulcēšanās Ludzas pilsētas parka estrādē. Piekļuve ar autortiesībām aizsargātām e-grāmatām tiek nodrošināta pēc lasītāja veiksmīgas reģistrēšanās Sistēmā un e-pasta adreses apstiprināšanas. Aizdevums internetā bez liekām prasībām no uzticama aizdevēja jau pirmajā reizē līdz 200 Ls bez maksas. Pārzinis ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt lietotājam piekļuvi Sistēmai, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

Sistēmas lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Sistēmas lietošanas noteikumus. Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, tiek uzskatīta par Sistēmas darbības apzinātu bojājumu. Lai pabeigtu reģistrāciju, lietotājam jāievada derīga e- pasta adrese un jauna parole, ar kuru turpmāk notiks pieslēgšanās Sistēmai. Sistēmā publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana ir aizliegta.

Ikvienam ir iespēja attālināti mācīties rakstīt.

. Nodarbību apmeklētāji tiek nodrošināti ar nūjām, bet var izmantot savas nūjošanas nūjas. Tos drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs. Daļa no Sistēmas informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, bet iespēja saņemt lasīšanā ar autortiesībām aizsargātu e-grāmatu ir tikai reģistrētiem un publiskajās bibliotēkās apstiprinātiem Sistēmas lietotājiem. Lekciju lasa psiholoģe Alita Dukule. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Aizdevumiem vari pieteikties internetā vai uz vietas kādā no 100. Ondo pārskats. Pārzinis neuzņemas atbildību par datu apstrādi Sistēmā, ja lietotāja drošības pasākumu neievērošanas dēļ ir pieļauta datu nokļūšana trešo personu rīcībā. Ja lietotājs konstatē bibliotēkā reģistrēto personas datu neatbilstību, lietotājam ir jāvēršas bibliotēkā kļūdaino personas datu labošanai. Aktuālākā informācija par lekcijām tiek publicēta pašvaldības mājaslapā

Komentāri