Galvotājs vai līdzaizņēmējs?

Galvinieka/līdzaizņēmēja pieteikums - Swedbank

. Aizdevums var tikt atteikts gadījumos, kad potenciālajam klientam ir negatīva kredītvēsture vai aizdevumam neatbilstoša kredītspēja. Tāpēc iesakām ļoti rūpīgi izvērtēt visas piedāvātās vienošanās un, pirms atsaukties bankas piedāvājumam, apzināt visus iespējamos risinājumus,” norāda Kredītņēmēju konsultācijas centra pārstāvis Aivars Rudi. Esi mūsdienīgs - izvēlies. Galvotājs vai līdzaizņēmējs.

Vai MOGO ir tiesigs galvotājam uzlikt liegumu auto.

. Atbilde ir – nē, nepāriet. Galvotāja atbildība būtībā pārsniedz visas kredīta līgumā noteiktās saistības – galvojuma uzņemšanās ir morāli milzīgs solis, kas ir pa spēkam tikai nobriedušam, nopietnam un atbildīgam cilvēkam. Personas deklarēšanās izriet no citām tiesiskajām attiecībām, piemēram, visiem Latvijas pilsoņiem ir jābūt deklarētai dzīvesvietai, lai valsts institūcijas vai pārstāvji, izmantojot šo adresi, ar viņiem varētu sazināties. Gadījumā, ja jums nav radnieciskas vai juridiskas saistības ar mirušo, tad kā galvotājs Jūs nevarat pretendēt uz mirušā mantu. Galvošanas laikā galvotājam fiziski nepieder kredītņēmēja aizdevuma vai īpašuma daļa, par ko ir sniegts galvojums, tomēr galvotājs ir tiesīgs uz to pretendēt, vēršoties pret kredītņēmēju tiesā. Lai visas trīs kredīta līgumā iesaistītās puses viena par otru varētu justies droši, galvotājs ir jāizvēlas īpaši rūpīgi.

Jūs jautājāt, vai gadījumā, ja aizņēmējs nomirst, manta pāriet bankai. Attiecīgi, ņemot vērā mantojuma saņēmēju skaitu, radniecības pakāpi un vēlmi pieņemt mantojumu, mirušā mantojums tiks sadalīts starp mantiniekiem.

Galvinieka tiesības ir noteiktas Civillikumā - LV portāls

. Veidi kā atrast naudu savā budžetā. Aizdevuma refinansēšana.

Būs vieglāk saņemt studiju un studējošo kredītu.

. Vai esi nonācis situācijā, kad ar saņemto algu nepietiek, lai nokārtotu negaidīti radušos situāciju?. Proti, gadījumā, ja trešā persona kļūst maksātnespējīga jeb kredītnespējīga, parādsaistību nokārtošanu veic galvotājs. Bankas norāda, ka galvotājs ir tāds pats parādnieks kā aizņēmējs un pat, ja aizņēmējs ir uzsācis maksātnespējas procesu, tas tik un tā neatbrīvo galvotāju no viņa parādsaistībām.. Galvotājs no pienākumiem un līgumsaistībām ir atbrīvots tikai tad, kad aizdevums ir atmaksāts pilnā apmērā, neatkarīgi no tā, vai apmaksu ir veicis kredītņēmējs vai pats galvotājs. Galvojuma pamatā var būt finanšu līdzekļi var mantiskais īpašums. Par Jūsu norādi, ka dzīvoklī deklarēts ir tikai dzīvokļa īpašnieks, – tam nav būtiskas nozīmes, jo tas, ka kāds ir kaut kur deklarēts, nedod šai personai kādas priekšrocības attiecībā uz īpašumu. Ja neviens nebūs pieteicies mantojumam, mirušā manta kļūs par bezmantinieku mantu, kas paliek jeb piekrīt valstij. Zvērināts tiesu izpildītājs izsola jeb izsolē pārdod mirušā mantu, no izsolē iegūtajiem naudas līdzekļiem tiek apmierināti kreditoru prasījumi. “Mūsu pieredze rāda, ka tikai katram otrajam tas patiešām ir izdevīgi. © E-konsultācijai ir informatīvs raksturs. , ar kuru ir labas un pozitīvas attiecības. Šajā gadījumā jums ir iespēja pretendēt uz daļu mantojuma vai visu mantojumu

Komentāri