Gadu stājušies spēkā daudz jaunu ierobežojumu ātrajiem kredītiem - piemēram, kredītdevējiem labāk jāvērtē klientu maksātspēja, kā arī līgumsods (bet ne

oktobrī tika apstiprinātas izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kurām Latvija ievieš Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas transfertcenu dokumentācijas formātu. Šis standarts ir īpaši nozīmīgs nomniekiem, jo tas faktiski pielīdzina operatīvo nomu finanšu nomai, tātad praktiski visas nomas būs jāuzrāda bilancē.

gada decembra iFinanses pie lasītājiem dodas arī papīra formātā, aptverot vēl lielāku lasītāju un žurnāla cienītāju loku.

Mainās akcīzes nodokļa atmaksa par dīzeļdegvielu.

. Tādējādi tiek mazināts laika un cilvēkresursu patēriņš, kā arī izmaksas, kas nepieciešamas nodokļu maksājumu sagatavošanai un veikšanai.

Pārdodot personiskās mantas par vairāk nekā 4000 eiro gadā.

.

2017. gada 1. janvārī stājušies spēkā jauni nosacījumi.

. Svarīgākās izmaiņas ir šādas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors.  SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Attiecīgi grozījumi veikti arī likumā par IIN. MK grozījumi precizēs tiesību normas, noteiktas atkāpes no noteikumu prasībām dažādu dienestu transportlīdzekļiem, kas paredzēti speciālu funkciju veikšanai, kā arī prasības dažādu konstrukciju un lietojuma lukturiem. Gadu stājušies spēkā daudz jaunu ierobežojumu ātrajiem kredītiem - piemēram, kredītdevējiem labāk jāvērtē klientu maksātspēja, kā arī līgumsods (bet ne. Ātrais kredīts uz 720 dienām. gadā tiks saglabāta iepriekšējā apmērā. Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli.

Komentāri