Gadā izveidotais uzņēmums ir

Latvija arī piedalās šajā akcijā. Pagājušajā gadā tāpat nostiprināja Vidumupītes krastus no Durbes ielas līdz upītes ietekai Ventā. Daudzi no šiem pasākumiem jau ir īstenoti, pastāstīja Komunālās pārvaldes direktora vietnieks Edgars Puriņš. Līdz ar to arī Ventspilij ir savs Plūdu riska pārvaldības plāns, kurā ir iekļauti vesela virkne pasākumu. Pilsētas dome aicina iesaistīties konkursā ne tikai tos uzņēmumus, kuriem ir piesārņojošās darbības atļaujas, bet arī visus pārējos – viesu mājas, tirdzniecības uzņēmumus, veikalus, sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzējus.

/ Uzņēmums

. gada AS SPODRĪBA ir lielākais sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļu ražotājs LaSpodrība ir viens no tiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir izturējis pārmaiņu laikus, saglabājis uzņēmuma darbību un veiksmīgi uzsācis attīstības un izaugsmes procesu. Ikviens par palīdzēt Zemei:. Spodrības  ir kļūt par vienu no vadošajiem augstas kvalitātes sadzīves ķīmijas un kosmētikas ražotājiem Eiropas tirgū. Ventspils siltums ievieš progresīvas tehnoloģijas kurināmo resursu taupīšanai. Neviens no Spodrības ražotajiem produktiem nav testēts uz dzīvniekiem. Šogad tāpat izmainīta pieteikumu iesniegšanas kārtība ikgadējam konkursam Videi draudzīgs uzņēmums – pieteikumus var iesniegt arī elektroniski. Līdztekus citiem putniem ezera krastu iecienījuši jūras kraukļi, kas apmetas kokos un vij ligzdas no ūdenszālēm. No skolēna līdz uzņēmējam Ilga Zīlniece, Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja Pilsētvide un Zilais karogs. Gadā izveidotais uzņēmums ir. gadā kā svarīgākais pasākums bija Vidumupītes gultnes attīrīšana. Ūdens – visa sākums Ventspils ūdens bagātības. Šajā vietā Vides uzraudzības nodaļa tāpat reizi gadā ņem ūdeni kvalitātes analīzei, tādējādi kontrolējot notekūdeņu ietekmi uz Staldzenes pludmali.

Ūdens ņemšana vietā, kur attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti, notiek četrās vietās trīs dažādos dziļumos. Viena no tām – dūmgāzu kondensatoru uzstādīšana abās pilsētas katlumājās. Uzņēmums tiecas būt atbildīgs un kvalitāti izvirza kā svarīgāko priekšnosacījumu produktu ražošanā, ikdienas darbā, sadarbībā un savstarpējās attiecībās.

Mintos aizdevumu tirgum pievienojas Dineo no Spānijas.

. Svarīgs pasākums bija meliorācijas sistēmas atjaunošana pilsētas teritorijā: visi svarīgākie meliorācijas grāvji ir savienoti savā starpā un to ūdeņi nonāk Vidumupītē vai Ventā, tādējādi plūdu draudu situācijās ūdenim ir brīva izeja. gadā Spodrība ieviesa jaunu zīmola nosaukumu “Seal”, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē “ronis”, kas jau izsenis ir bijis ūdens, tīrības un neskartas dabas simbols. Nesen šeit izbūvēta gara laipa, kas iziet ezerā un noslēdzas ar putnu vērošanas platformu. Lieguma teritorijā konstatēti divi aizsargājami Eiropas nozīmes biotopi un divi nacionāli aizsargājamie biotopi, kuros sastopamas vairākas aizsargājamo augu sugas. gada Latvijas zaļākais zīmols – Seal Spodrība regulāri iesaistās sociālajos, sporta, izglītības un labdarības pasākumos, atbalstot bērnus, jauniešus un maznodrošinātās ģimenes dažādu projektu ietvaros. Produktus atzinusi arī Latvijas Astmas un alerģijas biedrība. Šai upītei ir ļoti nozīmīga loma, jo tā savāc un aiznes uz Ventu lietusūdeņus no ievērojamas pilsētas teritorijas.

EBV Finance -

. Par Atrais.lv. Ik gadu uzņēmums iesaistās akcijā „Eņģeļi pār Latviju”, kā arī piedalās vides un apkārtnes sakopšanā „Lielās talkas” ietvaros. Pagājušajā gadā tika pārbūvēts lietusūdens kanalizācijas kolektors Brīvības ielas un Sarkanmuižas dambja krustojumā un veikti citi svarīgi darbi, norādīja Puriņš. Aktīvi Zemes stundai gatavojas pilsētas Jauniešu māja. Tāpat uzņēmums Ventbunkers novada jūrā attīrītus rūpnieciskos notekūdeņus, kas piesārņoti ar naftas produktiem. Uzņēmumi sagatavojuši jautājumus par savām jomām un žūrijas sastāvā izvērtēs skolēnu atbildes. Turklāt olimpiādei piesaistīti pašvaldības uzņēmumi, kas gan ietekmē vidi, gan daudzējādā ziņā rūpējas par to, proti, , Ventspils siltums, Labiekārtošanas kombināts. Šajā vietā ūdens kvalitāti kontrolē gan pats uzņēmums, gan Ventspils reģionālā vides pārvalde. Otra “Seal” nozīme ir “zīmogs”, kas pauž vēsturisko zīmola nozīmi un simbolizē uzņēmuma produktu kvalitāti un pārbaudītas vērtības. Atdzelžošanas stacijā ūdens attīrīšana notiek dabiskā ceļā, neizmantojot ķīmiskās vielas. Ūdens kvalitāte jūrā Ventspils piekrastē atbilst normām, informē Vides uzraudzības nodaļa

Komentāri