Finanšu mīti— Blogs

Kā piemērs gudrām un pārdomātām pārmaiņām tika minēta SEB ieviestā mašīnmācīšanās tehnoloģija, kas ievērojami ātrāk un vienlīdz kvalitatīvi veic ikdienas darbus bankā. Lielāki uzņēmumi komplicētākām atskaitēm izmanto specializētus biznesa inteliģences jeb BI rīkus. Scandic Fusion vadītājs arī sniedza savu ieskatu biznesa inteliģences risinājumu jomā, konkrētāk, par šī rīka lomu datu analīzē.  Par finanšu tehnoloģijām un prasmēm mainīt domāšanu pastāstīja SEB valdes loceklis Kārlis Danēvičs. SEB valdes loceklis arī norādīja, ka pārmaiņu procesā, ieviešot biznesa tehnoloģijas uzņēmumā, ir nepieciešamas divas būtiskas īpašības – taktika un stratēģija. Laikā, kad atbildes jāprot sniegt ātri un vienlaikus pārdomāti, talkā nāk biznesa inteliģences risinājums, kura spēja iedot laicīgus datus ir kļuvusi par ikdienu. Turklāt, ņemot vērā, ka ne visi uzņēmuma darbinieki lieto ERP programmu, lieliski, ka ar šo atskaiti var iepazīties un strādāt ar datiem, kas citādāk ir tikai ERP programmā, jebkurš kolēģis. Atskaites iespējams veidot arī katru reizi no jauna – atkal un atkal apvienojot dažādos datu avotus. Vērtīgi, ka, izmantojot spraudni, netiek zaudēts nekas no Excel iespējām – joprojām iespējams izmantot visus tā rīkus un vizualizācijas. Tā arī ir, ja tā ir atskaite, kam jāatspoguļo situācija tikai konkrētajā brīdī, vai ja tā nepieciešama reti, vien reizi mēnesī vai ceturksnī. Tālāk šīs atskaites nosūta ieinteresētajām pusēm – uzņēmuma vadītājiem, citiem vadītājiem, speciālistiem. Runājot par finansēm un datiem, viņš uzskaitīja astoņas atziņas, ko iespējams novērot datu analīzes jomā mūsdienās. Tas nozīmē, ka jūsu Excel izvēļņu joslā parādās jauna poga ar jūsu resussu vadības programmas nosaukumu, ar kuras palīdzību iespējams atskaitē ielasīt aktuālos datus. Šādu iespēju nodrošina labākās ERP programmas, piedāvājot speciālu Excel spraudni. Vairums uzņēmumu vēlēsies daļu datu iegūt no savas grāmatvedības vai resursu vadības programmas – parasti grāmatvedības atskaites no šīm programmām iespējams ērti eksportēt uz Excel. Kā alternatīva tiek ieteikti tā sauktie ilgtspējas pārskati. Šis process, kas šķiet neizbēgams, bieži ir laikietilpīgs un apnicīgs. Gatavojot grāmatvedības atskaites pirmajā reizē, ir jāveic datu atlase, kas iespējama no dažādiem grāmatvedības vai resursu vadības sistēmas sarakstiem, un jāizveido filtri, lai vajadzīgos datus eksportētu uz Excel. Pēc tam, filtrus, pēc kuriem dati tiek atlasīti, iespējams mainīt. Tomēr arvien vairāk uzņēmumu lūko pēc “zelta vidusceļa” – ātri izveidojamām un atjaunojamām atskaitēm ierastajā Excel vidē, kuru izveide neprasa finanšu ieguldījumus. Iepazīties ar Horizon Excel spraudni Jums ir jāņem daudz un lieli kredīti, lai vēlāk būtu iespējams saņemt lielākus aizdevumus, kā hipotekārie kredīti. Taču, turpinot piemēru par naudas plūsmas atskaiti, redzam problēmu: uzņēmuma finanšu upe turpinās plūst, bet sagatavotā atskaite būs sastingusi, jo tajā jauna informācija neienāks. Piemēram, pielietojot to finanšu nozarē, iespējams iegūt pievilcīgi atspoguļotus datus, plašas vizualizācijas un datu apstrādes iespējas. Pie lielām pārmaiņām nepieciešams arī piesaistīt divu veidu cilvēkus un. Turklāt šādi ir grūti iegūt aktuālas atskaites – dati noveco jau atskaites veidošanas laikā. Turklāt, ņemot vērā cilvēcisko faktoru, pieaugs kļūdu risks vienkārši pārrakstīties. Piemēram, ja uzņēmuma vadītājs ikdienā grāmatvedības programmu nelieto, finanšu vadītājs var sagatavot Excel atskaiti, kur pats vadītājs var ērti atjaunot un apskatīt sev interesējošos datus. novembrī viesnīcā Islande Hotel Riga norisinājās nozares konference “Finanses”. Tāpat tika noskaidrots, kādas izmaiņas sagaidāmas finanšu vadībā un kas ir jaunā digitālā finanšu vadības pasaule – kā tā izskatīsies un kā funkcionēs.    Corporate Solutions vadošais ERP un analītikas risinājumu konsultants Lauris Prikulis tuvāk pastāstīja par biznesa inteliģences risinājumu, tā funkcijām un sniegtajām priekšrocībām lēmumu pieņemšanā un finanšu jomā kopumā. VID ģenerāldirektora vietniece norādīja, ka lielie dati palīdz pieņemt lieliskus lēmumus un sniedz ievērojamu pievienoto vērtību biznesam. Finanšu mīti- Blogs. Tāpat tika pastāstīts par faktoriem un kritērijiem, kas ir būtiski, ieviešot biznesa inteliģences risinājumus savā uzņēmumā. Viņa sniedza ieskatu par uzņēmumos visbiežāk izmantotajiem finanšu pārskatiem, to trūkumiem un iespējamajām alternatīvām. Bet patiesība ir tāda, ka ja šāds kredīts jums ir bijis pirms vairākiem gadiem, tad iespējams, ka parādu piedzinēja laiks jau ir iztecējis un viņš vairs ar likumā noteiktajām metodēm parādu nedīkt no jums pieprasīt. Excel ļauj šo informāciju viegli un ātri vizualizēt, kas atvieglo pārskatāmību un līdz ar to arī datu analīzi. Var būt, ka uzņēmuma finanšu pieskatītājam tie jau būs pilnībā vai daļēji pieejami citos Excel dokumentos, ko tikai vajadzēs apvienot un papildināt. To veidošanā izmanto informāciju no dažādām finanšu jomas perspektīvām, piemēram, mērķi, plāni, arī  nodarbinātība, sociālie aspekti, uzņēmuma vide un citi. Finanšu mīti- Blogs. Manuālais risinājums Viena iespēja būs jaunos datus ierakstīt jau esošajās Excel tabulās. Ikvienam uzņēmumam svarīga atskaite – naudas plūsmas pārskats Lai labāk izprastu atskaišu veidošanas izaicinājumus, izmantosim piemēru par naudas plūsmas prognozi, kas ir pazīstama un būtiska atskaite ikvienam uzņēmumam. Ar to palīdzību iespējams apvienot datus no ļoti dažādiem datu avotiem un veidot pārskatāmas vizualizācijas. Zem tās izvēlieties norādi: “Pārlasīt.” Klik! Šajā brīdī sistēma pēc jūsu iepriekš noteiktiem filtriem, no jūsu izvēlētiem sarakstiem, automātiski nosūta visus vajadzīgos datus uz Excel, kurš tos apstrādā, un tiek iegūta atjaunota un aktuāla atskaite.

SMScredit pieredze un apspriešana.

Mīti par sievietēm un naudu | Blogs | primefinance

. Izmantojot lielos datus, var nākties saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, tāpēc tika sniegti vairāki padomi to gudrākā un pārdomātākā izmantošanā. Dati var glabāties arī citviet – specializētās pārdošanas uzskaites programmās jeb CRM sistēmās, citās sistēmās un atsevišķās Excel tabulās. Rezultātā tiks izšķērdēts laiks un cilvēkresursi, jo finanšu speciālists, kamēr vadīs datus vai tos manuāli atlasīs no ERP programmas, varētu nodarboties ar uzdevumiem, kur tiešām ir vajadzīgs cilvēka prāts un ko dators nevar atrisināt. Turklāt to var ērti pārsūtīt ieinteresētajām pusēm – uzņēmuma vadībai, finanšu direktoram un citiem iesaistītajiem.

Ikviena uzņēmuma pievienotā vērtība - gudri pārvaldītas.

.   partneris Jānis Ozoliņš konferences skatītājiem pastāstīja par digitalizāciju un mākslīgā intelekta lomu finanšu nozarē, kā arī to, kādā veidā un uz kuru pusi transformējas finanšu industrija. Datus no dažadām sistēmām eksportē vai ievada Excel tabulās, kur veic dažādus aprēķinus un veido vizualizācijas. Viņa arī  norādīja, ka pašreiz lielākoties tiek veidoti tādi finanšu pārskati, kuros ir daudz terminoloģijas, grūti lasāmi un ne vienmēr baudāmi. Corporate Solutions pārstāvis arī sniedza vairākus praktiskus piemērus biznesa inteliģences risinājuma izmantošanai. Taču lielos datus biznesā jāprot integrēt gudri – to par iespējamu padara organizācijas briedums un datu zinātnieki. Tomēr patiesība ir tāda, ka maksātnespēja ir rezerves variants, kas ļauj ikvienam, kurš nonācis kredītu slazdā atgūt savu finansiālo neatkarību un dažu gadu laikā tikt vaļā no pilnīgi visiem parādiem. partneris atklāja lielākos izaicinājumus finanšu jomā mūsdienās, kas saistās, piemēram, ar datu bāzēm. BI rīki ļauj iegūt reāllaika atskaites, jo atskaitēm izmantotie dati tiek regulāri un automātiski atjaunoti. Tāpēc labāko resursu vadības sistēmu piedāvājumā parādās risinājumi, kas šīs vēlmes spēj apmierināt.  Scandic Fusion vadītājs Kārlis Vītols pastāstīja par gudru finanšu plānošanu, mērīšanu un paredzēšanu. Runājot par lielo datu priekšrocībām un potenciālu, viņa par piemēru ņēma VID pieredzi darbā ar datiem.. Tehnoloģijas ērtākam risinājumam Daudz ērtāks risinājums ir resursu vadības vai grāmatvedības sistēmas datus izveidotajā Excel atskaitē atjaunot ar viena datorpeles klikšķa palīdzību. Vai, sekojot noliktavu darbam, lai redzētu peļņas atskaiti, piemēram, pa klientiem. Viņš norādīja, ka - Biznesa inteliģence ir veids, kā no dažādiem datu avotiem paņemt informāciju un atspoguļot to saprotamā veidā. Īpaši svarīgi tas ir, ja grāmatvedības atskaites lietotājs nav grāmatvedības sistēmas lietotājs. Tika uzsvērts, ka šobrīd datu analīzes risinājumi klientiem ir palikuši pieejamāki, taču arī laiks, kas ir pieejams, lai izdarītu lēmumus, kļūst aizvien īsāks. Rezultātā tiks iegūta prognoze, cik uzņēmumam būs naudas tuvākajās nedēļās vai pēc mēneša. Tas ir vienkārši izdarāms un aizņem pāris minūtes. Viņš uzsvēra to, ka tehnoloģijas pasaulē rada fundamentālas pārmaiņas un tā iespaidā būtu jāmainās arī pašai domāšanai, lai tehnoloģiju radītās priekšrocības spētu izmantot pēc iespējas gudrāk. Ikvienā uzņēmumā regulāri tiek gatavotas dažādas atskaites. Tas var noderēt, analizējot preču realizācijas datus, piemēram, pa preču kategorijām, pa datumiem. Nekādu problēmu, ja tie ir vien daži skaitļi. revīzijas vecākā vadītāja uzsvēra, ka gala variantā tiek izveidots viegli lasāms ziņojums, kas aptver dažādas uzņēmumā esošās finanšu jomas perspektīvas jeb tas ir stāsts par uzņēmuma iecerēm, uzņēmuma nākotni. Konferences skatītāji arī tika iepazīstināti ar piedāvāto risinājumu, kas ir lielisks palīgs grāmatvedībā un finanšu plānošanā. Izaicinājums ir tos apvienot tā, lai iegūtā informācija būtu jēgpilna un atspoguļotu reālo situāciju. Tas ir finanšu analītikas risinājums, kas darbojas kopā ar mašīnmācīšanās algoritmu, par kuru Scandic Fusion vadītājs pastāstīja sīkāk. Bieži šis process ir laikietilpīgs un ar augstu kļūdu risku

Komentāri