Faktorings ir kredīts uzņēmumiem pret debitoru parādiem

Mēneša beigās Jūs saņemsiet detalizētu atskaiti par veiktajām darbībām, kā arī ikdienā varēsiet sekot līdzi pircēju maksājumiem Internetbankā. Parādu SEB līzingam samaksās pircējs noteiktajā samaksas termiņā. Pircējam izrakstītā rēķina kopija tiek iesniegta Faktoram. Faktorings ir kredīts uzņēmumiem pret debitoru parādiem. Risku minimizēšana - SEB līzings, izmantojot savu datu bāzi un zināšanas, izanalizēs un sekos līdzi Jūsu pircēju maksātspējai, tādejādi samazinot risku sakarā ar nepamanītu pircēja maksātnespēju. Līdz ar to faktorings dod Jums iespēju bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā "ķīla" ir debitoru parāds jeb līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem.. Tā kā pārdevējs nekad nevar būt pilnīgi drošs par ārvalstīs esoša uzņēmuma maksātspēju, šajā gadījumā faktorings ar debitoru risku apdrošināšanu ir īpaši piemērots. Studējošie kredīti - ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti studenta ikdienas izdevumu segšanai – transporta izdevumiem, dienesta viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citu izdevumu segšanai. Svētki ir visiem, dāvanas no Credit24 – katram!. Hipotekārais kredīti galvenokārt paredzēti mājokļa iegādei, labiekārtošanai, remontam un būvniecībai, kā arī citu lielāku pirkumu apmaksai.

Rēķinu administrēšana - rēķinu-pavadzīmju uzskaiti un apmaksas termiņu kontroli veic SEB līzings. Pieteikties kredītam. Ja Jūsu uzņēmums eksportē savu produkciju ārvalstu uzņēmumiem, tad Jums piemērots ir eksporta faktorings. Tas ir labs risinājums, ja skaidri apzinieties, ka naudu atmaksāsiet. Ātrie kredīti ar negatīvu kredītvēsturi. Kā kredītu nodrošinājums var kalpot: uzņēmuma aktīvi, kapitāldaļas un pamatlīdzekļi, nekustamais īpašums, atsevišķos gadījumos papildu nodrošinājums ir uzņēmuma īpašnieku galvojumi, kā arī citi nodrošinājuma veidi. Faktorings ir pakalpojumu komplekts, ko veido: Finansējums - Jūs saņemat apgrozāmo līdzekļu finansējumu brīdī, kad esat pārdevis preci vai sniedzis pakalpojumu savam pircējam. Faktorings ir kredīts uzņēmumiem pret debitoru parādiem. Ja izvēlēsieties eksporta faktoringu ar debitoru risku apdrošināšanu, Jūs samazināsiet zaudējumu risku, ja pircējs ilgstoši nespēs norēķināties vai kļūs maksātnespējīgs. Ik gadu tiek rīkota arī izsole bankām par iespēju studiju kredītus izsniegt ar valsts galvojumu. Tas var būt atpūtas brauciens, sadzīves tehnikas iegāde, mācību vai medicīnisku pakalpojumu apmaksa, pirmās iemaksas veikšana jauna mājokļa vai automašīnas iegādē, mājokļa remonts, kā arī citi mērķi. Faktoringa finansējumam nav nepieciešams nodrošinājums. - ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti mācību maksas segšanai gan pilna, gan nepilna laika studentiem. Investīciju kredīti - ilgtermiņa aizdevumi uzņēmumiem jaunu biznesa projektu uzsākšanai, iekārtu un transporta līdzekļu iegādei, kā arī nekustamā īpašuma iegādei, celtniecībai un remontam. Jūs varat izvēlēties eksporta faktoringu ar regresa nosacījumiem, ja esat pārliecināts par sava pircēja maksātspēju un esat gatavs uzņemties pilnu atbildību par to. Par nodrošinājumu kalpo prasījuma tiesības pret Jūsu pircējiem. - īstermiņa aizdevumi, kas paredzēti gadījumiem, kad nepieciešami naudas līdzekļi kāda noteikta pakalpojuma vai pirkuma īstenošanai. Pārdevējs pārdod preci vai sniedz pakalpojumu Pircējam. Faktors samaksā pārdevējam atlikušo rezervi no rēķina summas. - apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem

Komentāri