Ekonomikas jēdzieni

Skatoties savu mīļāko televīzijas pārraidi, mēs pamanām reklāmas par izdevīgiem aizdevumiem, arī klausoties radio. Akorddarbs – darbs, par kuru maksā pēc padarītā darba. Ekonomikas jēdzieni. Akciju kurs – cena, par kādu akcijas pērk un pārdod.

Prezidenta Gunta Ulmaņa uzruna Lībiešu svētkos

. Akcijas nominālā vērtība – summa, kas uzrādīta akcijas sertifikāta priekšpusē. Aizvietotāji - preces, kuras apmierina līdzīgas vajadzības. Akcionārs – akciju īpašnieks, fiziska vai juridiska persona, kas noteiktā kartība ir iegādājušies akciju sabiedrības akcijas. Aizņēmums – finansiāls darījums – naudas līdzekļu saņemšana ar zināmiem noteikumiem.

Akciju sabiedrības – uzņēmēj sabiedrības ar juridiskas personas tiesībām, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. Akreditīvs – kādas kredītiestādes dokumentārs rīkojums citai kredītiestādei par naudas izmaksu. Kredits ar nenokartotam paradsaistibam. Akcija – vērtspapīrs, kas apliecina tās īpašnieka piedalīšanos attiecīgajā akciju sabiedrības pamatkapitālā, dod tiesības piedalīties tās pārvaldē un saņemt attiecīgu peļņas daļu – dividendi.

"VTV ceturtdaļgadsimts" 11.martā plkst. 19:30

.

Prezidenta Gunta Ulmaņa uzruna 1998.gada Lībiešu svētkos

. Akciju kontrolpakete – akciju pakete, kas nodrošina tās īpašniekam kontroli pār uzņēmumu. Alternatīva – viena no divām iespējām, kas viena otru izslēdz.

"VTV ceturtdaļgadsimts" ā plkst. 19:30

. Naudas līdzeklis ko iegūst kā aizdevumu. Ļoti noder mācoties exāmenam un arī paša exāmena laikā. Ekonomikas jēdzieni. Kredītu nedienas. Jaunie klienti pirmo ieceri joprojām var. Alga ir strādnieka ienākumi par viņa darbu. Augstskolas Literatūras saraksts: Absolūtā priekšrocība – ja kāda valstī var ražot kādu preci daudz efektīvāk nekā citā. Alga – cena, ko nosaka par darbu. Aktīvi – uzņēmuma resursi, kas jau iegūti dažādu darījumu ceļā un var tikt izlietoti peļņas gūšanai

Komentāri