Eiro valūta kā bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis tikai izveidota

Franču valodas terminu "acquis communautaire", ko lieto, runājot par Eiropas Savienības tiesību mantojumu, arī tekstā vienmēr slīpina. VVC izklāsts par valūtas nosaukuma lietojamību latviešu valodā iezīmē nosacīti plašākas robežas. Kā skaidro M.Baltiņš, ja par normatīvajiem aktiem jārunā atstāstījumā, tad arī  jāraksta, piemēram, tiesību akti par eiro ieviešanu. Arī tekstā vietumis piesaukts euro, citviet - eiro. Proti, "eiro" lietosim ikdienā, kā arī publiskajā telpā. Savukārt ikdienā, mediju darbā un informatīvajos materiālos pierasts lietot "eiro", un tā tas būs arī turpmāk. M.Baltiņš zina teikt, ka valūtu saīsinājumu, kodu, simbolu lietojumā Eiropas Savienībā nav konsekvences. Tātad labi piemēri izpratnei ir mūzikas termini. Pieteikt ātros naudas kredītus. Tāpat, piemēram, ja kādā izteicienā lietojam tête à tête, uz e liekam jumtiņu, tāpēc ka franči tā dara, taču tam jau nav nekāda sakara ar latviešu valodu," piebilst valodas speciālists. Latvijas valūtas ārējais kods jeb ISO kods ir LVL, eiro valūtai – EUR. Uz naudaszīmes ir rakstīts un, lai izvairītos no juridiskām problēmām un pretrunām, tiesiskajos instrumentos lieto precīzu un faktam – nosaukumam uz banknotes – atbilstošu nosaukumu. M.Baltiņš uzskata, ka katru metaforu nevajadzētu slīpināt, jo tādi salīdzinājumi tiek radīti ik pa brīdim.. Galvenais arguments par labu diviem termina variantiem visbiežāk tika minēts tas, ka vārdu "eiro" gan patlaban lietojam, gan turpmāk lietosim sarunvalodā. Ar jau pieminētajiem valūtu simboliem un kodiem nevajadzētu būt problēmām, jo jau šobrīd arī citām valūtām ir gan kodi, gan simboli, ko lieto arī Latvijā, un izmaiņas šajā kārtībā pēc eiro ieviešanas nav paredzētas. Eirozona un citi darinājumi Latviešu valodā pieejamajos tekstos sastopami dažādi vārdu savienojumi ar "eiro". Viņaprāt, tānav gramatikas, drīzāk norunas lieta, lai izceltu, ka tie nav mūsu, bet citas valodas vārdi. Līdz ar to vajadzības grozīt Valsts valodas likumu, kas attiektos tikai uz latviešu literārās valodas normām, nav nepieciešams. Piemēram, Lielbritānijas mārciņas starptautiskais kods ir GBP, taču iekšzemē bieži lieto mārciņas zīmi £. M.Baltiņš atzīst, ka lietošanas obligātuma noteikšanai tikai normatīvajos aktos ir specifisks izņēmums, ar ko mēs ejam šādu, "mums varbūt ne gluži pieņemamu, bet tomēr varbūt ne galēji nepareizu ceļu". Protams, mums pastāv iespēja aprakstīt, ka tas ir ES tiesību mantojums, bet visbiežāk tekstā lieto tieši šo terminu. Publiskā telpa - ar izņēmumu Saeimas Budžeta komisijā, apspriežot likumprojektu par eiro, diskusijās skanēja gan aizstāvības, gan pēlēju argumenti. Saistībā ar eirozonas paplašināšanu parādās apzīmējumi, kurus pat korektori nezina, kā pareizi rakstīt – likt pēdiņās vai slīpināt, piemēram, eiro klubs. Un arī lata saīsinājums Ls ir paredzēts lietošanai iekšzemē. Pēc nacionālās valūtas koda var atpazīt valsti. VVC ieteikums ir lietot vārdu "eirozona", nevis apzīmējumu divos vārdos "eiro zona". LV portāls Valsts valodas centram lūdza papildu skaidrojumu par "eiro" un "lietošanu, minot piemērus, kur tehniskos terminus latviešu valodā raksta slīprakstā.

eiro

. M.Baltiņš norāda: jēdziens "literārā sarunvaloda" faktiski ietver gandrīz visu. M.Baltiņš bilst, ka, viņaprāt, nekāda nelaime nebūtu, ja mēs lietotu simbolu €, jo tas būtu visneitrālākais un arī visīsākais. Savukārt ikdienā sabiedrībā un publiskajā telpā joprojām tiek un arī pēc pievienošanās eirozonai tiks lietots termins "eiro". Taču var lūkot arī terminus citās jomās, piemēram, tiesību zinātnē. D.Kalsone piebilst, ka šo jautājumu ir izklāstījuši arī Valsts valodas centra eksperti. Eiro valūta kā bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis tikai izveidota.

Eiro valūta | CredPro

. Terminam noteiktais obligātais lietojums nozīmē tikai to, ka slīprakstā jāraksta tur, kur to prasa likums, tiesību akts, norma, kurā būtu jānodrošina nepārprotamība, bet visos citos gadījumos neviens nevar iespaidot mūsu pašu rakstību.

Eiro - Vikipēdija

. Par eiro pagaidām šajos noteikumos nekas nav teikts. Tas bija vienlīdz mulsinoši arī lasītājiem. Starp tradicionālajiem saīsinājumiem, kurus parasti lieto tekstā, nosaukts arī lata saīsinājums Ls.

Ekonomikas ABC: Kādas ir eiro kā pasaules valūtas priekšrocības?

. "Arī līdz šim lietojam citvalodu vārdus latviešu tekstos." Eiro projekta vadītāja Dace Kalsone piekrīt, ka noteiktība daudzās situācijās viestu vienveidību.

Ja jānorāda tieši, tad likuma nosaukums tiek citēts tāds, kāds tas ir: ieviešanas kārtības likums, un tad ir jāraksta slīprakstā. Eiro valūta kā bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis tikai izveidota. Valūtas ārējais kods iekšzemē svarīgs tad, ja norādāmas vairākas valūtas, kā tas ir valūtu sarakstos, maiņas punktos. Taču arī likums un citi normatīvie akti atrodas, tiek lietoti, izklāstīti publiskajā telpā. Saīsinājumi uzrakstos uz cenu zīmēm nav Valsts valodas centra kompetencē

Komentāri