Depozīts jeb noguldījums ir, visbiežāk, naudas noguldījums bankā, kuru veic privātpersona

. līmenis Latvijas Krājbankā…………………………………………….

Kursa darbi | RakstuPalīgs

. Īstermiņa noguldījums………………………………………………………………. Ievads…………………………………………………………………. Depozīts jeb noguldījums ir, visbiežāk, naudas noguldījums bankā, kuru veic privātpersona. Pilngadības depozīts jeb Bērna privātfonds………………………………….

Mūsdienu zemes banka – depozīts |

.

Kas ir depozīti? -

.

Svetlana Saksonova. Patērētāja loma ekonomikā (e-grāmata.

. Latvijas Krājbankas un SEB bankas atšķirīgo depozītu uzskaitījums…………. Akciju tirgus………………………………………………………………………………………. Noguldījums, izmantojot internetbanku………………………………………. Termiņnoguldījums uz nenoteiktu laiku ar noguldītāja iepriekšēju pieteikumu par izņemšanu - klientam ir tiesības izņemt savu noguldījumu no bankas iepriekš banku brīdinot. Finanza pārskats.

līmenis SEB bankā………………………………………………………. Noguldīto naudu uz noteiktu termiņu klients nevarēs izņemt ātrāk kā mēnesi no noguldījuma veikšanas

Komentāri