Cik vērta patiesībā ir nauda?

Ja veltīsiet pietiekoši daudz laika gan teorijas, gans arī fiziskajiem treniņiem, kā arī pieveiksiet dažādas kalnu virsotnes pakāpeniski, pēc to sarežģītības līmeņa, vairums riska faktoru pilnībā izzudīs un pārējie ievērojami samazināsies. Partneru personības un attiecību attīstīšana, sekmīgi veicina kļūt par labiem tēviem un mātēm. Lietā tā, ka patiesību var sacīt ne tikai par to kas notiek dabā, ka tagad līst utt., bet arī par to, kas notiek cilvēka dvēselē, par to, ko otrs cilvēks dara vai darījis, kādas ir viņu vērtības, viņa raksturs. Bet cilvēku lielais vairums augstākās patiesības dēļ tikai ļoti reti ir ar mieru nest upurus. Bet viņu vidū bija tādi, kuri, neraugoties uz visām ciešanām, joprojām bija laimīgi, priecīgi cilvēki. Cik vērta patiesībā ir nauda. Sanāk, ka cilvēkam dažās lietās patiesība janoklusē, jo tās cena ir par daudz liela.Patiesības slēptās aizkulisēs dzīvo cilvēki gan vieni, gan ģimenēs. Atkarībā no laulības attiecību stipruma vai vājuma, vienam no abiem vecākiem pēkšņi var rasties sajūta, ka dzīve viņam  paiet garām. Arvien vairāk cilvēkiem sasniedzot pasaules augstākās virsotnes, rodas izpratne par to, kā pareizi kāpt, ar ko rēķināties un kad apstāties. Pat tad, ja kāpšanas tehnikas ir apgūtas perfekti, virsotnes ir jāpievar pakāpeniski. Sniega vētras, lavīnas un nogruvumi ir tikai daļa no briesmām ar kurām var nākties saskarties. Bieži valda pārliecība, ka ģimene galvenokārt vajadzīga bērnu dēļ, un kā tā ir vieta, kur aug bērni. Tur, kur tas neizdodas, par to būtu atklāti jārunā. Ticība, ka tās var izmainīt. Bet tik atšķirīgi cilvēki nezin un neizprot katra partnera ģimenes izcelsmi un audzināšanu, un to sabiedriskās nozīmes vērtību sistēmā.Ja kāds strīdas, nerunā, izvairās no saskarsmes, tad tas nevienam nevar palikt apslēpts. Bet, ja ģimenes paļaujas, un terapijas kabinets ir droša vide, un jūt, ka no terapeita puses ir atbalstītas katra ģimenes locekļa vajadzības, tad katra pašvērtība tiek celta un atbalstīta. Daudzi alpīnisti pārvērtē savas spējas un tāpēc arī notiek nelaimes. Vai nu alpīnists, saskaroties ar pirmajiem nopietnajiem šķēršļiem, dosies atpakaļ, vai arī pārvērtēs savas spējas un ies bojā kalnos. Bet kāpēc viņi tā dara, paliek apslēpts vairumā gadījumu, ja par to nerunā. Savukārt ģimenēm ir ļoti dažāda izpratne par laimi. Priekšnosacījumi sekmīgai šķiršanās konsultācijai ir stāvoklis, kad pāris noslēdzis ambvilances fāzi, un līdzstiesīgi, un par sevi atbildēt spējīgi, grib nonākt pie atrisinājuma. Daba tomēr ir neparedzama Tomēr, ne vienmēr varam vainot tikai alpīnistus pašus. Lai saprastu, kas notiek ar bērnu, jaunieti, vai pat kādu no pieaugušo ģimenes locekli, nevar to risināt atrauti no ģimenes sistēmas. Pirmkārt, tas nemaz nav atļauts un otrkārt, ir gandrīz garantēts, ka šādā veidā virsotne tāpat netiks sasniegta. Un pāris jūt, ka laulībā ienāk krīze.Partneru un ģimeņu problēmas, kas beidzas ar šķiršanos, sākas ilgi pirms šīs kulminācijas, dažreiz jau ar precībām. Patiess ir tas, kas īstenībā noticis vai atrodams. Lai kā Latviešu Tauta vēsturiski ir dzinusies pēc patiesības un laimes, tie bija cildeni un varonīgi ceļi. Katram kaut kas bija atgadījies - kāda nelaime, nasta vai sāpe. Un te ir visas šīs savādās patiesības sakne. Alpīnistiem ir jābūt gataviem jebkādām dabas stihijām un viņiem jāprot rīkoties arī ārkārtas situācijās. Priekš tam ir jāattīsta jauni nosacījumi un komunikācijas paraugi - tādi, ko visi dalībnieki spēj iekšēji akceptēt. Mūsu bērni, un es ar to domāju visus bērnus, ir pelnījuši laipnu nākotni. Visu to vecāki var panākt tikai tad, ja spēj norobežot pāra attiecības līmeni no vecāku pienākuma līmeņa. Sākt rīkoties, lai sasniegtu rezultātus. 88%, kopējā atmaksājamā summa 107. Kad Jūs sākat labāk izprast problēmas savā ģimenē, jūs sapratīsiet, ka viss notiekošais nebija patiesības vērts slēpt, vai vainot sevi, vai apkārtējos. Alpīnisms, kā jau daudz kas cits mūsdienās, kļūst arvien drošāks. Par laimi, alpīnisti arī kļūst gudrāki un mācās no savu priekšgājēju kļūdām billån trods rki. Ģimene ir psiholoģiska atbalsta sistēma, un nepieciešamības gadījumā tai jādarbojas par atbalstu saviem locekļiem. Esmu dzirdējusi viņu lielākos noslēpumus. Neviens no viņiem nebija izvilcis lielo lozi, lielo pilnīgo laimi. Labā ziņa ir tā, ka par nopietnām traumām vai bojā gājušajiem kalnos mēs dzirdam arvien retāk.

Vija Beinerte: Patiesība ir apslēpta mūsos |

. Tas, ka Jūs neredzējāt savas nelaimes iemeslus, un kur tos meklēt, vai nevēlēšanās patiesībai skatīties tieši acīs, tas arī nedeva iespējas ieraudzīt acīmredzamas lietas. Citi salūza, kad kļuva grūti, kad piemeklēja neveiksmes. Bērniem ir bailes no pamestības, no viņu pasaules sašķeltības labajā un ļaunajā, un pašu nespēju izšķirt, kas ir kas. Lai kāda ir patiesība, vai tā ir sāpīga, vai tās dēļ var kādu sarūgtināt. Patiesība ir vārdos izteikta saskaņa ar īstenību. Protams, bīstamība vienalga pastāv, bet dzīve tāpat ir ļoti neparedzama ne tikai kalnos. Un galvenā problēma ietver sevī to, kas ir vajadzīgs - ģimenei jāatzīst savas grūtības. Nepieredzējis alpīnists uzreiz kritīs panikā un, visticamāk, ies bojā. Izdevīgi var aizņemties, ja potenciālais kreditors, ņemot vērā konkurences apstākļus, būtiski piestrādā pie sava mārketinga regulāras uzlabošanas ar sezonālu un. Cilvēks to bauda un saka – tas ir labi, es jūtos labi.Daudzi cilvēki domā – dzīve ir lotereja, viņi tikai neesot izvilkuši pareizo lozi. Tā ir kā apsolītā zeme, tapēc tā ir vērtība pati par sevi, tā ir vērtību vērtība. Kalnos dabas apstākļi ir ļoti skarbi un neparedzami.

Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski. - LU Dspace

. Cik daudz mātes un tēvi ir saviem bērniem vienmēr noguruši, nelaimīgi un nepiepildīti vecāki. Viņi ir pārliecināti, ka citiem, kuri priecājās un vairāk atpūšas, esot laimīgā dzīves loze.Taču tik dažādas šīs lozes nav. Protams, arī šeit var vilkt paralēles ar profesionalitātes trūkumu, jo pieredzējušam alpīnistam jābūt gatavam uz visu. Vīrietis vai sieviete cer, ka no otra sagaidīs savas personas ilgu piepildījumu.

Daudzi arī gūst smagas traumas, apsaldējumus un apdegumus. Daži cilvēki sevi identificē  ar vecāku lomu tik lielā mērā, ka nedomā par sevi, vai savu partneri kā indivīdu, un velta tam maz laika un uzmanības. Jo labāk vecāki tiek gala ar savām pašu bailēm un cerībām, jo labāk viņi var rūpēties par bērniem. Viņi nodarbojas ar cīņu par dzīvi, un pierādījumiem par saviem priekštatiem par bērnu audzināšanu. Slēdzot laulību, cilvēki cer nonākt laimes apsolītā zemē.. Daudzi alpīnisti no pāris tūkstošu metru augstiem kalniem uzreiz grib pievarēt Everestu, lai apliecinātu sevi. Un nav nekāda pārdrošība apgalvot, ka laimīgākajām ģimenēm ir daudz lielāka iespēja radīt veselus bērnus nekā nelaimīgajām. Daudzi alpīnisti noteikti teiks, ka ir gatavi iet bojā kalnos, taču jums nav jābūt vienam no viņiem. Ģimenes terapija un mediācijas konsultācijas var sniegt lielu palīdzību. Tai ir pat citu dzīves vērtību mērogs

Komentāri