Cik patiesībā vērtīgas ir labas atzīmes?

Tā tiek sagatavota reizi četros gados. SAB šajā gadījumā bija vienīgi koordinējoša loma. Daļā no šiem pasākumiem tika konstatēta arī ārvalstu specdienestu līdzdalība. Katrs dienests savās aktivitātēs parasti kombinē vairākas metodes, turklāt dažādu valstu dienesti atšķiras savā starpā pēc biežāk izmantotajām metodēm. Ziņojums par nacionālo drošību ir publisks, un tas būtiski atšķiras no Satversmes aizsardzības biroja gatavotā dokumenta – valsts apdraudējuma analīzes. Ja tā šķitīs par stipru vai par skābu, zināsiet, ka nākamreiz ūdens vajag vairāk vai arī sarkano ziedlapiņu – mazāk.Saistītie raksti Latvijas valsts drošības iestādes. Informācija pārpublicēta no SAB interneta vietnes – sadaļas “Par mums”. Informatīvās ietekmes centieni Valstis savu ārpolitikas mērķu sasniegšanai izmanto plašu instrumentu klāstu, sākot no klasiskās diplomātijas, beidzot ar specdienestiem. Savukārt parlamentāro kontroli realizē Saeimas Nacionālās drošības komisija. Izdevīgākie naudas aizdevumi internetā. Pēc pilnā ziņojuma izskatīšanas valdībā, ikvienam interesentam būs pieejama šī ziņojuma publiskā daļa. Informācijas vākšana par politiskajiem procesiem tradicionāli ir bijusi viena no ārpus NATO un ES esošo valstu dienestu prioritātēm Latvijā.

Kanēlis ar medu – veselībai un svara samazināšanai.

. Tehniski sarunu pārtveršanu nodrošina SAB, bet pārtvertie dati tiek automātiski nodoti tai iestādei, kas iniciējusi konkrēto telefonsarunu pārtveršanu un saņēmusi Augstākās tiesas tiesneša sankciju. Uzraudzību pār operatīvās sarunu noklausīšanās atbilstību likumiem veic ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori. Uzsākt kontaktus ar potenciāliem informācijas avotiem specdienestu virsnieki mēģina arī diplomātiem rīkotās pieņemšanās, kā arī veicot oficiālos pienākumus un sadarbojoties ar valsts institūciju amatpersonām. Par nacionālās drošības ziņojumu Satversmes aizsardzības birojs ziņojumu par nacionālo drošību sagatavojis atbilstoši ministru prezidenta rīkojumam, kura kompetencē ietilpst šis ziņojums. Tās visas ir vienlīdzīgas, un katrai ir sava kompetence. Latvijai CIC vadība tās pirmajā pastāvēšanas gadā ir iespēja nebijušā līmenī aktualizēt NATO dienestu dienaskārtībā Baltijas valstīm aktuālus drošības politikas jautājumus. Saņemtie dati tiek automātiski nosūtīti un ir pieejami vienīgi tai iestādei, kas iniciējusi konkrēto sarunu kontroli un kas saņēmusi Augstākās tiesas tiesneša sankciju. Retos gadījumos, ārpus NATO un ES valstu izlūkdienesti savā teritorijā izmanto visai agresīvas Latvijas iedzīvotāju vervēšanas un informācijas iegūšanas metodes. Šo instrumentu vidū var būt gan mērķtiecīgi realizēti pasākumi informācijas telpā, gan darbs ar ārvalstīs dzīvojošo diasporu. Tāpat sākotnējais kontakts ar Latvijas valsts piederīgajiem bieži tiek dibināts tieši izlūkdienesta pārstāvētās valsts teritorijā. Kādiem mērķiem izmantojams ātrais kredīts, un vai tas ir uzticams?. Ar īpaši vērtīgiem informācijas avotiem un kontaktpersonām, kuras izdevies iesaistīt sadarbībā, izlūkdienestu virsnieki parasti organizē tikšanās ārpus Latvijas. NDI arī pārbauda uzņēmumu spēju nodrošināt klasificētās informācijas aizsardzību un tiem izsniedz industriālās drošības sertifikātu. Industriālās drošības sertifikāts apliecina komersanta tiesības veikt darbu, kas satur klasificētu informāciju, un komersanta spēju nodrošināt šīs informācijas aizsardzību. Sekojot ārvalstu specdienestu aktivitātēm, aizvadītajā gadā SAB konstatējis šādas nozīmīgākās ārvalstu izlūkdienestu interešu jomas Latvijā: - Saeimas vēlēšanas – partiju izredzes vēlēšanās, iespējamie valdības koalīcijas modeļi u.c. Šāda veida intereses liecina ne tikai par pasīvu izlūkošanas informācijas vākšanu, bet arī par plānotām aktīvām darbībām, kas būtu vērstas uz politiskās situācijas ietekmēšanu. Lai īstenotu mērķi, ne vienmēr specdienestiem ir būtiski iegūt tieši klasificētu informāciju. Neklasificētais ziņojums gatavots, balstoties uz ministriju sniegto informāciju, un nesatur SAB operatīvā veidā iegūtu informāciju. Specdienestu pārstāvji monitorē arī dažādu valsts iestāžu publiski izplatīto informāciju un mājaslapu saturu.

. Tālākā informācijas izmantošanas likumības un pamatotības kontrole ir tieša konkrētā operatīvās darbības subjekta vadītāja atbildība. Iegūtā informācija tiek regulāri sniegta Latvijas augstākajām amatpersonām. Sākotnējos kontaktus ar personām, kuras raisa specdienestu interesi, izlūki nereti uzsāk semināros, konferencēs un citos publiskos pasākumos. NATO izlūkošanas reformas mērķi bija mazināt komiteju skaitu, uzlabot izlūkošanas informācijas apriti visaugstākajā līmenī, kā arī veicināt civilo un militāro struktūru sadarbību. Informācijas apmaiņa ar citu valstu dienestiem ļauj ātrāk un precīzāk identificēt potenciālo ārvalstu specdienestu apdraudējumu un to novērst. Informācija pārpublicēta no SAB interneta vietnes. Piemēram, izlūkdienestu virsnieki var doties īslaicīgos braucienos uz Latviju. Visos gadījumos Ģenerālprokurors ir atzinis SAB direktora lēmumu par pamatotu un atbilstošu likuma prasībām. Cik patiesībā vērtīgas ir labas atzīmes. Gan uzsākot sākotnējos kontaktos, gan attīstot tālāko sadarbību, izlūki visbiežāk slēpj savu piederību specdienestiem. Tajā nav informācijas, kas atbilstoši likuma Par valsts noslēpumu prasībām nav izpaužama. Ziņojums par aktualitātēm un par pērn paveikto SAB darba jomā, proti, izlūkošanas un pretizlūkošanas un klasificētās informācijas aizsardzības darbā ir atsevišķs dokuments, kas drīzumā tiks skatīts valdībā. Izlūkdienestu darba metodes Ārpus NATO un ES valstu izlūkdienestu mērķis ir iegūt pēc iespējas detalizētāku un izsmeļošāku informāciju par šo dienestu interešu lokā esošajiem jautājumiem, izmantojot dažādas metodes. Pilns teksts pieejams šeit. Ar šīs iekārtas palīdzību mobilo telefonu sarunu kontroli veic visas valsts drošības un tiesībsargājošās iestādes, kam to atļauj likums. Izlūkošanas interese tika izrādīta ne tikai par ietekmīgākajām politiskajām partijām, bet arī par jaunu politisku spēku veidošanos, kam tika sekots līdzi īpaši detalizēti. Izlūkošanas aktivitātes no teritorijas tiek īstenotas vairākos veidos. Reformas skāra arī izlūkošanas sistēmu. Tēja satur P vitamīnu, kas novērš kapilāru sausumu un stiprina asinsvadu sieniņas. Valsts noslēpuma aizsardzība Valsts noslēpuma aizsardzības jomā SAB veic personu pārbaudes, pirms tām izsniedz atļauju darbam ar valsts noslēpumu, kā arī pārbauda un akreditē darbā ar klasificētu informāciju izmantotās telpas. Vienlaikus SAB seko līdzi politiskajai, ekonomiskajai un drošības situācijai Latvijai stratēģiski svarīgās ārpus NATO un ES esošās valstīs, lai savlaicīgi identificētu iespējamos riskus un ārvalstu intereses Latvijā. Valsts apdraudējuma analīze ir visaptverošs izvērtējums, kura rezultātā tiek noteikti esošie un potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi vai riska faktori. Darbs šajā jomā īpaši tiek aktivizēts nozīmīgu politisku notikumu laikā. Reformas ietvaros vairākas NATO komitejas tika likvidētas, samazinātas vai apvienotas. “Man uzdāvināja hibiska tēju. Apkopojot SAB operatīvā veidā iegūto informāciju, secināms, ka ārvalstu specdienestu aktivitātes, kas tika īstenotas vēlēšanu kontekstā, nav atstājušas ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem. MOBILO TELEFONU SARUNU KONTROLES IEKĀRTAS DARBĪBA SAB atrodas mobilo telefonu sarunu kontroles iekārta. To var iegādāties pārtikas veikalos, savukārt aptiekās šo tēju nepārdod. Savukārt ziņojuma par nacionālo drošību teksta formulējums un redakcija izriet no ministriju piedāvājuma. Tika vākti paraksti, dibināta “Biedrība par Džohara Dudajeva gatves pārdēvēšanu”, kā arī Krievijas ziņu aģentūrā “Regnum” izvērsta atbalsta kampaņa šai iniciatīvai. Šī ir ikgadējā ziņojuma par Satversmes aizsardzības biroja darbību publiskā daļa. Precīzi nošķirt un identificēt šādu apdraudējumu var, tikai īstenojot kompleksus pasākumus, kuros nozīmīga loma ir arī SAB izlūkošanas un pretizlūkošanas rezultātā iegūtai informācijai. Procedūra paredz, ka SAB lēmums par pielaides atteikšanu ir pārsūdzams Ģenerālprokuroram. SAB ir atbildīgs par iegūtās informācijas aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu līdz tās nodošanai kontroli iniciējušajai iestādei. Kā pirmais prezidējošais CIC dienests SAB ir atbildīgs par komitejas darba kārtības, pirmās darba programmas, informācijas aprites procesa un lēmumu pieņemšanas mehānisma izstrādi un saskaņošanu ar pārējiem dienestiem.

- Zemes Mežakuiļa 2019. gada prognozes

. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA Sadarbība ar citu valstu speciālajiem dienestiem ir nozīmīgs SAB darba aspekts. SAB nav pārtvertās informācijas kopijas. Šī lēmuma daļa nesatur informāciju par personu, kuras telefons tiek kontrolēts, un kontroles motivāciju. Ārvalstu izlūkdienestu uzdevums bija pēc iespējas savlaicīgāk identificēt nozīmīgu politisko spēku veidošanos, kā arī prognozēt partiju izredzes iekļūt Saeimā un valdošajā koalīcijā. Iegūto informāciju SAB regulāri ir nodevis atbildīgajām valsts amatpersonām un institūcijām. Bija vērojami centieni iegūt detalizētu informāciju gan par priekšvēlēšanu norisēm, gan koalīcijas veidošanas procesu pēc Saeimas vēlēšanām. Nereti ārvalstu specdienestiem daudz būtiskāk ir iegūt nevis klasificētu, bet publiski nepieejamu informāciju, speciālistu vērtējumu un aizkulišu informāciju

Komentāri