Cik daudz naudas mēs katru gadu “izmetam laukā”?

Visiem aizdevumu izsniedzējiem, kas izvieto aizdevumus Mintos aizdevumu tirgū, tiek piemērota prasība paturēt noteiktu daļu no katra aizdevuma. Tāpēc ir iespējamas situācijas, kad aizņēmējs samaksā pēc paredzētā datuma, kas nozīmē, ka arī investors savu maksājumu saņems vēlāk. Auto Invest funkciju jebkurā laikā ir iespējams apstādināt vai atcelt. Šeit to, ko jūs patreiz rādāt, izraisa daudz, daudz jautājumu,” saka Nils Ušakovs. Rīgas Satiksmes Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Jānis Gailītis: “Arodbiedrībai LABA un Arodbiedrību koordinācijas centram tika lūgts sniegt informāciju par naudas līdzekļu precīzāku izlietojumu. Investoram jebkurā brīdī ir iespējams sekot līdzi Auto Invest darbībām, lai pārliecinātos, vai tas strādā atbilstoši viņa interesēm. Šī arodbiedrība dāsni atalgojusi arī “Saskaņas” politiķus. RD Satiksmes departamenta amatpersona Vitālijs Reinbahs, kurš šobrīd ir arī arodbiedrības LABA valdes loceklis, uz “de facto” jautājumu par šiem darījumiem atbild: “Es nevarēšu komentēt. Ja investīcijas ir vairākas, tad izmaksas notiek dažādās dienās, atkarībā no tā, kad aizņēmējs veic maksājumu. Raimonds Gailis apliecina, ka spriedumā minētie darījumi saistīti ar to pašu, ko izmeklējis KNAB. Ja netiek maksāts par aizdevumu bez ķīlas, naudas atgriešana investoriem notiks tikai no parādu piedziņas procesā saņemtajiem maksājumiem, kas var radīt lielākus zaudējumus, ja tādi būs, salīdzinot ar aizdevumu ar ķīlu.

Izdzīvošanas jautājums :: - Baltijas.

. Nauda, kas tālāk skaitīta uz Āzijā reģistrētām firmām, grāmatvedībā noformēta kā aizdevumi. Portāla lietotāji apzinās un saprot, ka, slēdzot darījumus Portālā, tie var zaudēt daļu vai visus Portālā iemaksātos naudas līdzekļus, un tāpēc uzņemas visu atbildību par šādu zaudējumu rašanos. Pašlaik procesa virzītājs veic uzraugošā prokurora norādījumu izpildi.” Gailis noliedz, ka uz Āziju būtu skaitīta tā nauda, ko arodbiedrība LABA saņēmusi no uzņēmuma “Rīgas Satiksme”. Procentu ienākumi nav redzami. Arodbiedrību apvienība, uz kuru plūdusi LABAs nauda, kā biedrība pastāvējusi formāli. Biedrība VID lēmumu pārsūdzēja tiesā, kas to atstāja spēkā. Aprēķinos nav ņemti vērā uzkrājumi vērtības samazinājumam vai paredzamie nākotnes zaudējumi.Investējot aizdevumā Mintos aizdevumu tirgū, Tu procentu maksājumus par aizdevumu saņemsi tik ilgi, kamēr būsi tajā investējis. Cik daudz naudas mēs katru gadu “izmetam laukā”. Abos gadījumos tai pašā dienā nauda no konta pārskaitīta tālāk uz divu dažādu Āzijā reģistrēto firmu kontiem. Kopējais maksājums ir sadalīts pamatsummas, procentu, kā arī soda naudu maksājumos, kas veidojas atkarībā no noslēgtā līguma. Pamatsummas maksājuma daļa samazina kopējo investīciju aizdevumā, bet procenti un soda naudas ir iekļautas investora peļņā. Laikā, kad VID veica auditu “Latvijas arodbiedrību apvienībā “LABA””, tā prasītos dokumentus dienestam nav sniegusi, norādot, ka dokumenti ir nozaudēti, bet atjaunot tos atteicās. Vai arodbiedrība LABA, vai tās biedri ir saņēmuši procentus no aizdevumiem, un cik daudz, atbilde neskan pārliecinoši. VIA Credit – patēriņa kredīts. Tomēr investoram ir jārēķinās arī ar risku sakarā ar kredīta izsniedzēja maksātnespēju, kas nozīmēs nespēju izpildīt uzņemtās atpirkšanas garantijas saistības. Vai man ir piemērota kredītu apvienošana ?. Tomēr ir iespēja izmantot otrreizējo tirgu, lai šo investīciju pārdotu.Tāpat kā ar citām investīcijām, arī, investējot Mintos platformā, ir jārēķinās ar zināmu risku. No paralēlās biedrības aizdevumos uz Āziju aizceļojis vismaz pusmiljons eiro, rāda tās iesniegtie gada pārskati. Arodbiedrības LABA valdes loceklis Raimonds Gailis, vaicāts, kas bija naudas gala saņēmēji un patiesā labuma guvēji no šiem darījumiem, saka: “Tas jums jāvaicā “Latvijas Arodbiedrību apvienības LABA” valdes priekšsēdētājam. Investora maksājuma daļa tiek pieskaitīta Mintos kontam pēc tam, kad tiek apstrādāts aizņēmēja maksājums. Zaudējuma apmērs, ja tāds būs, ir atkarīgs no aizdevuma veida. Pēc tam Auto Invest turpinās automātiski pārbaudīt jaunus aizdevumus, kas atbilst nosacījumiem, un investēs tajos, tiklīdz tie parādīsies. Situācijā, ja investīcija ir veikta ar prēmiju, neamortizētā prēmijas daļa būs zaudēta. Ienākusī nauda noformēta kā dalības vai biedra nauda. Vairāk par Auto Invest lūdzam lasīt jautājumu sadaļā "Auto Invest". Jā, protams, es biju dzirdējis par šo, es esmu lietas kursā, bet es neesmu gatavs jums tieši atbildēt. Precīzas summas, cik no “Rīgas Satiksmes” pārskaitītās naudas nonākusi LABAs kontos, no gada pārskatiem izsecināt nevar.. Bet, kur nauda aizceļojusi un kurš no tās pelnījis, neviens tieši neatbild. Pēc tam, kad investors ir ievadījis savus investīciju kritērijus, Auto Invest automātiski investēs brīvos līdzekļus atbilstošos aizdevumos. Saistību neizpildes risks var tikt samazināts, investējot aizdevumos ar aizdevuma atpirkšanas garantiju, kas noņem zaudējuma risku no katras veiktās investīcijas, jo aizdevumu atpirks tā izsniedzējs par iepriekš noteiktu cenu. Investoram ir iespēja izvēlēties: investēt saņemtos maksājumus citos aizdevumos vai pieprasīt to izmaksu uz bankas kontu. Tāpēc arī tika izdarīti tādi secinājumi,” atzīst VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane. Mēs par atbildīgu aizņemšanos!. “Šī biedrība mums nevarēja sniegt nekādus pierādījumus par savu darbību, kas atbilst biedrības mērķiem un uzdevumiem. Tomēr neizsekojamās finanšu plūsmas dēļ nav iespējams pateikt, cik daudz no naudas, ko LABA pārskaitījusi starpniekam, nākusi no pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Satiksme”, cik - no citu personu iemaksātā. LAA LABA aizvien ir nodokļu parādnieks un pēdējos piecus gadus nav iesniegusi arī gada pārskatus. Es kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis esmu veicis kontroli par uzņēmumu atbilstoši tām tiesībām un rāmim, kas ir bijis un ir mana kompetencē. Mums ir prasījuma tiesības. Tas ir iespējams šādās situācijās: - pārdevējs grib nopelnīt, pārdodot savu investīciju; - pircējam piedāvātā investīcija šķiet saistoša, un samaksātā prēmija – pieļaujama, rēķinot nākotnē paredzamo peļņu. Paredzamo naudas plūsmas datumu risks Visi maksājumi par investīcijām aizdevumos ir tieši saistīti ar reālajiem aizņēmēja maksājumiem par aizdevumiem. SMScredit ātrais kredīts EUR 15 no 1 līdz 30 dienām. Līdzekļi, kurus investors ieskaitījis savā Mintos kontā, bet nav investējis aizdevumos, aprēķinā netiek iekļauti. Valūtas risks Investīcija ir veikta katra aizdevuma norādītajā valūtā, un visi maksājumi par šo aizdevumu arī tiks veikti šajā valūtā. Vienā mēnesī ieskaitītie desmit tūkstoši tālāk aizgājuši LAA LABA valdes loceklei Jeļenai Šalajevai. Tad daļēji tie procentu maksājumi pārtrūka, un šobrīd stāv gaisā. KNAB šobrīd šīs krimināllietas izmeklēšanu plaši nekomentē: “Jūsu minētajā kriminālprocesā joprojām notiek izmeklēšana. Šiem nolūkiem “Rīgas Satiksme” savulaik tērējusi pat vairāk nekā miljonu eiro gadā. Pāris dienu vēlāk LABAs iemaksātā nauda jau ceļojusi tālāk uz firmām Āzijā. “Rīgas Satiksme” par dīvainajiem pārskaitījumiem uzzināja no “de facto” un solīja apsvērt, vai un kā varētu vērsties pret bijušajiem sadarbības partneriem - arodbiedrību LABA.   NGA ir aprēķināts tikai par to līdzekļu apmēru, kurus investors ir investējis aizdevumos. Auto Invest ir ļoti efektīvs laika taupīšanas rīks, turklāt tas dod iespēju investēt aizdevumos, pirms tie parādās investēšanai manuāli. Grāmatvedībā pie tiem bijis komentārs “nokrita nauda”. Tā kļuva redzama un klātesoša virknē pasākumu, kas bija saistīti ar Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova aktivitātēm un ar partiju “Saskaņa”. Katrs investors ir atbildīgs par iespējamo risku izskatīšanu pirms investīcijas veikšanas. Tās vadītājs un “Rīgas Satiksmes” kapitāldaļu turētājs Nils Ušakovs par šādiem pārskaitījumiem dzirdot pirmoreiz. Atkarībā no aizdevuma līguma nosacījumiem, aizņēmējs var saņemt arī soda naudas vai papildu procentus par maksājuma kavēšanu. Nākotnē ir plānoti citi investoriem ērti rīki, kas palīdzēs aprēķināt plānotos maksājumus.Visus darījumus ar investora Mintos kontu var apskatīt sadaļā "Konta pārskats". Atbildes pilnībā netika saņemtas, līdz ar ko naudas līdzekļu pārskaitījumi tika pārtraukti, bet LABA iesūdzēja “Rīgas Satiksmi” tiesā par koplīguma punktu nepildīšanu.” Pārtrūkusi arī arodbiedrības LABA sadarbība ar “Saskaņu”. Neglaimojošās detaļas atklāj kāds nesen spēkā stājies tiesas spriedums. Brīdī, kad Auto Invest nosacījumi ir apstiprināti, Auto Invest pārbaudīs, vai patlaban ir pieejami atbilstoši aizdevumi, un investēs tajos. Savukārt pati arodbiedrība pastarpināti saņēma finansējumu no pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Satiksme” - tā līdzekļus pārskaitīja Arodbiedrību koordinācijas centram, no turienes tālāk daļa nonāca arodbiedrībā LABA.

Cukers vairākus gadus vienlaikus bijis abu biedrību vadībā. Kredīta risks/saistību neizpildes risks Pastāv iespēja, ka aizņēmējs var nemaksāt paredzētos aizdevuma maksājumus, kā rezultātā investors var zaudēt daļu savu investīciju vai arī visas. Cik daudz naudas mēs katru gadu “izmetam laukā”. Priekšapmaksas risks Aizņēmējam parasti ir iespēja apmaksāt aizdevumu ātrāk, kas nozīmē, ka aizņēmējs jebkurā laikā var samaksāt visu atlikušo aizņemto pamatsummu, kā arī līdz šai dienai uzkrātos procentus. Kad Mintos aizdevumu tirgū tiek izmantots termins "līdzdalība aizdevumā", tas tiek attiecināts gan uz tiešo, gan netiešo struktūru.Portāla lietotāji slēdz darījumus Mintos Portālā tieši un uz savu atbildību. Pareizāk sakot - mēs varam prasīt un prasām arodbiedrību apvienībai par šīs te naudas stāvokli šobrīd un viņiem savukārt pēc būtības ir prasījuma tiesības šo naudu atdabūt atpakaļ,” saka Raimonds Gailis. “Mēs par šo naudas plūsmu arī esam informējuši citas kontrolējošās institūcijas, kuru pienākumos būtu arī tālāk pārbaudīt, kas ar to naudu ir noticis,” saka VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietniece Bindemane. Valsts ieņēmumu dienests LAA LABA par aizdevuma darījumiem lika samaksāt uzņēmuma ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka biedrība nebija pildījusi uzdevumus, kas saistīti ar tās noteiktajiem mērķiem.

Ceļa meklētāji

. Bet es varu sazināties ar tiem cilvēkiem, kuri vadīja arodbiedrību tolaik un viņi sazināsies ar jums.” Ar Vladimiru Cukeru “de facto” neizdevās sazināties. Lietā aizdomās tika turēti Satiksmes departamenta amatpersona Vitālijs Reinbahs un Raimonds Gailis. Ja Tu nolem pārdot savu aizdevumu otrreizējā tirgū, līdzko tas būs pārdots, Tu par šo aizdevumu vairs nesaņemsi procentu maksājumus.Ja Tu iegādājies aizdevumu otrreizējā tirgū, Tu procentu maksājumus par aizdevumu sāksi saņemt no tā iegādes brīža. “Uzņēmums ir veicis kontroli atbilstoši savai kompetencei. Investora daļa no maksājuma, kas ir aprēķināta atkarībā no investīcijas lieluma aizdevumā, tiek pārskaitīta investora kontā pēc tam, kad aizņēmējs veic maksājumu par savu aizdevumu. Tas nodrošina aktīvu izsniedzēja un investoru interešu sasaisti, jo abas puses ir investējušas līdzekļus konkrētajā aktīvā.Mintos aizdevumu tirgū līdzdalība aizdevumā izpaužas šādi.

Jēkabpilī pirmo reizi norisinās “Atbalsta gadatirgus biznesa uzsācējiem”

. Lai samazinātu iepriekš minētos riskus, investors var diversificēt savu investīciju portfeli, investējot dažādu izsniedzēju dažādos aizdevumos

Komentāri