Bezdarba līmenis Latvijā un tā izmaiņas pa gadiem

Parasti, jo ilgāk cilvēks ir bez darba, jo grūtāk viņam ir atrast darbu, tāpēc strukturālos bezdarbniekus ir visgrūtāk atgūt darba tirgū. Strukturālais bezdarbs var pastāvēt ne tikai pa nozarēm, bet arī ģeogrāfiski. Samazinoties ekonomiskai aktivitātei tautsaimniecības lejupslīdes periodā, pieaug bezdarba līmenis. Lai gan Latvijā tika pasludināti septiņi treknie gadi, nekādi uzkrājumi netika veidoti – valsts budžets visu trekno gadu periodā bija ar deficītu. Ja meklē aizdevumu, ienāc pie mums, lai varam piedāvāt lētāko.

2018. gadā bezdarba līmenis Latvijā bija 7,4 % -

. Strukturālais bezdarbs Tautsaimniecības strukturālo pārmaiņu ietekmē var rasties situācija, kad darba meklētāju prasmes neatbilst pieprasījumam no uzņēmēju puses. Tautsaimniecība attīstās cikliski – ekonomikas augšupejai un uzplaukumam seko lejupslīde un zemākais punkts, kam savukārt seko nākamā augšupeja. Bezdarba līmenis Latvijā un tā izmaiņas pa gadiem. Tātad var teikt – lai gan tērēt iespējams mazāk nekā pārkaršanas gados, joprojām valsts stimulē ekonomiku ar visai lielu budžeta deficītu uz aizņemšanās rēķina. Tas nav bezmaksas kredīts, bet bezmaksas kredīts komisijas maksai -. Tomēr ir skaidrs, ka viens no svarīgākajiem valdības uzdevumiem būtu mazināt tautsaimniecības cikla amplitūdu – tas ir, īstenot pretciklisko politiku: ierobežot ekonomisko aktivitāti tautsaimniecības cikla uzplaukuma fāzē un veicināt to lejupslīdes laikā. Latvijā nekustamā īpašuma burbuļa laikos, veicot zemi kvalificētus būvdarbus, varēja saņemt labu atalgojumu – līdz ar to daļai jauniešu trūka motivācijas attīstīt profesionālās zināšanas vai mācīties augstskolā. Ja norietu piedzīvojušās nozares koncentrējas kādā teritorijā un darba meklētāju mobilitāte ir zema, var veidoties situācija, ka vienā reģionos bezdarbs ir augsts, bet citos vērojams darbaspēka trūkums. Tas atspoguļojas vienlaicīgā darbaspēka trūkumā un augstā bezdarba līmenī. Aizvērt Piekrītu lietošanas noteikumiem. Otrkārt, strukturālais bezdarbs ir pamats fenomenam, ka augsts bezdarbs iet roku rokā ar darbaspēka trūkumu un no tā izrietošu algu pieaugumu. Iespējams, pirmā norāde uz valdības pretciklisko politiku ir atrodama Vecajā Derībā: Jāzeps aicināja faraonu uzkrāt ražu septiņu trekno gadu laikā, lai to varētu patērēt nākamo septiņu lieso gadu laikā – pateicoties šai politikai, Ēģipte tika pasargāta no bada. Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. No vienas puses, patlaban spriest par dažu NVA programmu rezultatīvajiem rādītājiem varētu būt pāragri, jo kopā ar strukturālo bezdarbu Latvijā joprojām ir plaši izplatīts cikliskais bezdarbs. Bezdarba līmenis Latvijā un tā izmaiņas pa gadiem. Tas var pastiprināt sabiedrības noslāņošanos ienākumu ziņā – ilgstošiem bezdarbniekiem trūkst iztikas līdzekļu, kamēr pārējās sabiedrības labklājība pakāpeniski pieaug.

Nodarbinātības Valsts Aģentūra

. gada sākumā un kopš tā laika pakāpeniski samazinās. Frikcionālais bezdarbs No pirmā skatiena varētu šķist – valstij ir jāpanāk, ka bezdarba nav nemaz, sasniedzot nulles bezdarba rādītāju. gadā nodarbināto skaits būvniecībā divkāršojies pamatā uz vidējo izglītību ieguvušo jauniešu rēķina. Tāpēc daļa šo bez darba palikušo izvēlējās meklēt darbu ārzemēs, bet tiem, kas palika uz vietas, nākas mainīt vai uzlabot savu kvalifikāciju. To ekonomikā sauc par frikcionālo bezdarbu. Arī tautsaimniecības efektivitāte šajā gadījumā mēdz būt augstāka, jo vairāk cilvēku strādās tajās profesijās, kas atbilst viņu kvalifikācijai. Ar ko ir bīstams strukturālais bezdarbs un vai ar to var efektīvi cīnīties – par to šoreiz diskutēsim "Delfi" slejās. Piemēram, tautsaimniecības cikla dinamikas ietekme uz automobiļu tirdzniecību ir ievērojami lielāka nekā uz pārtikas preču ražošanu. Tomēr nevar teikt, ka bezdarba problēmas ir atrisinātas. Tomēr katrā tautsaimniecībā daļa cilvēku atrodas starp divām darba vietām – atstājot vienu darba vietu, viņi atrodas cita darba meklējumos.

Bezdarba līmenis Latvijā marta beigās samazinājies līdz 6.

. Turpini lasīt "DELFI plus" ziņas līdz abonementa termiņa beigām, kā arī izmanto DELFI kontu ērtākai DELFI satura patērēšanai bez ierobežojumiem arī turpmāk..

Averss un Reverss - Bezdarba attīstība un to ietekmējošie.

. Pat pēc perfektu kvalifikācijas pilnveides semināru beigšanas cilvēks var neatrast darbu, jo darbaspēka pieprasījums pagaidām vēl ir zemāks par piedāvājumu. Latvijā atlaišanas vilni būvniecības nozarē izsauca arī iepriekšējos gados uzkrātā nekustamā īpašuma burbuļa plīšana. Piemēram, sašaurinoties ogļu ieguves sektoram Polijā, atlaisto ogļraču nodarbināšana uz ilgu laiku kļuva par aktuālu problēmu. Kopš seniem laikiem valdības tiecas uzkrāt labajos laikos, lai grūtajos laikos varētu patērēt vairāk nekā nopelna. Var likties, ka, jo zemāks ir frikcionālais bezdarbs, jo efektīvāka ir tautsaimniecības darbība, t.i., ar pieejamiem darba resursiem tiek saražota lielāka pievienotā vērtība jeb augstāks ir darba ražīgums. Latvijā šāda problēma nav visai izteikta. Bezdarba līmenis joprojām ir augsts, turklāt arvien vairāk attiecībā uz Latviju tiek pieminēts strukturālā bezdarba jēdziens. Moneza – Tavi lielie pirkumi mazos maksājumos. Tomēr skaidrs, ka arī meklēt darbu neierobežoti ilgi ir neizdevīgi, jo papildus finansiāliem apsvērumiem darba pavadītais laiks var negatīvi ietekmēt darba meklētāja kvalifikāciju.

Visvairāk atlaišana skar nekvalificētu darbaspēku, ka arī nozares, kuras stiprāk pakļautas tautsaimniecības ciklam. Tomēr frikcionālā bezdarba rādītājs nav vienīgais tautsaimniecības efektivitātes rādītājs – ir svarīgi nevis tikai tas, cik ātri tiek atrasts darbs, bet arī kādas kvalitātes darbs tiek atrasts. Šo programmu rezultativitātes rādītājs var būt tikai viens – kāds ir to cilvēku īpatsvars, kas pēc programmu pabeigšanas atraduši pastāvīgu darbu un ir noturējusies šajā darba vietā vismaz vienu gadu

Komentāri