Atlaides piemērs: 20% atlaide

Lai katrs no vecākiem saņemtu savu karti, katram ir jāaizpilda iesniegums. Šobrīd, kartes var saņemt tikai abi vecāki, ja vien katrs no vecākiem ir aizpildījis savu iesniegumu, bērniem tās vēl netiek izdotas. Citi uzticami Latvijas aizdevēji.. Eiropas Bagātākās Valstis.

jaunumi 2017. gada martā

. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim gan biļetes iegādes brīdī, gan visa brauciena laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja pasažieris nevēlas pirkt biļeti, kontrolieris ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā. Ja attiecīgais pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties jaunu braukšanas biļeti, veicot pilnu biļetes cenas apmaksu. Ieviešot sistēmu, tiktu nodrošināta racionālāka iesniegto iesniegumu apstrāde, izsniegto karšu uzraudzība un anulēšana, paziņojumu par karšu derīguma termiņa beigām nosūtīšanu kartes īpašniekiem un citi uzlabojumi.

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis -

. Atlaides piemērs: 20% atlaide. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības. Atlaides piemērs: 20% atlaide. Patēriņa kredītu ne vienmēr iespējams saņemt no bankām.

Par braukšanu sabiedriskā transportā bez braukšanai derīgas biļetes pārvadātāja kontroles dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas sodu.

Mācies valodas ar 20% atlaidi - ISIC Latvia

. Kredīts jaungada svinībām. Sākotēji tika plānots, ka bērnu karšu izdošana varētu sākt ar nākamo gadu, taču šobrīd tiek darīts viss, lai vēl līdz gada beigām, šis process varētu tikt uzsākts, lūdzu sekot līdzi informācijai mūsu mājas lapā

Komentāri