Ar šo jautājumu noteikti būs saskāries ne viens vien cilvēks, un, tā kā cilvēki, kuriem ir pāri 30 gadiem, visticamāk, ar šo jautājumu ir

Kur kredīts varētu patiešām noderēt?. Aicinām iepazīties ar šai e-konsultācijai pievienotajiem saistītajiem rakstiem.

10 mīti par diabētu: kā uzveikt šo „kluso slepkavu" -

. Kredīta lieguma saraksts ir Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas (LNKA) izstrādāts bezmaksas pakalpojums. Tajos Jūs atradīsiet sev noderīgu informāciju par dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanu, māju pārņemšanu valdījumā un apsaimniekošanu. Tie ir obligātie izdevumi, citi ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti izdevumi, kā arī atlīdzība par pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā.

Apsaimniekošanas līgums ar īpašniekiem noteikti jānoslēdz.

. Spriežot pēc jautājumā minētajām niansēm, I.Simanoviča izsaka bažas, ka biedrība ir nodibināta, tās darbības mērķis statūtos noteikts, taču, iespējams, māja no iepriekšējā apsaimniekotāja likumā noteiktajā kārtībā nemaz nav pārņemta. Tātad ir jāsasauc biedru sapulce un par statūtu maiņu jālemj balsojot. Šādai pozīcijai statūtos nevajadzētu būt, bet, lai to anulētu, ir vajadzīga visu biedru piekrišana. Mūsu mājas dzīvokļu īpašnieki nodibināja biedrību un tagad paši apsaimnieko māju. TIESĪBU AKTI © E-konsultācijai ir informatīvs raksturs. Ar šo jautājumu noteikti būs saskāries ne viens vien cilvēks, un, tā kā cilvēki, kuriem ir pāri 30 gadiem, visticamāk, ar šo jautājumu ir. Par minētajiem pakalpojumiem ir jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem un naudas aprite jākārto atbilstoši likumā „Par grāmatvedību” noteiktajam.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss -

. Pēc kopsapulces ar katru dzīvokļa īpašnieku tiek noslēgts līgums par katra konkrēta īpašuma apsaimniekošanu ar konkrētiem noteikumiem. Apsaimniekošanas līgumam, kas noslēgts ar dzīvokļu īpašniekiem, noteikti ir jābūt. Tālab grāmatvedim, kas par to visu ir atbildīgs, ir jābūt, ” uzskata I.Simanoviča.

Izmantot piedāvājumu. biedru sapulces protokola vai balsošanas protokola izraksts. Biedrības dibināšanas laikā bija maz priekšzināšanu, tāpēc statūti tika sastādīti par sarežģītu. Izņēmums varētu būt māja, kur ir tikai daži dzīvokļi un biedrības valdē ir cilvēks ar grāmatveža izglītību un aroda prasmēm. kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu.  Valsts nodeva ir seši lati un dokumentu izskatīšanas termiņš – sešas dienas. „Ja māja nav pārņemta valdījumā, tad ieteicams to darīt maijā vai jūnijā, kad nav maksājumu par siltumu, tādējādi vieglāk tikt skaidrībā par finansiālo situāciju,” iesaka I.Simanoviča.

Komentāri