Aplokšņu algas Latvijā

Zināms, ka vairāk nekā puse darbinieku Latvijā saņem mazāk par minimālo mēnešalgu, un tas rada aizdomas, ka pārējais atalgojums tiek maksāts nelegāli. Pastāv iespēja, ka uzņēmēji VID spēju viņus pieķert likumpārkāpumā novērtēs par zemu, kā arī uzskatīs, ka viņi spēs apiet šo bargo sodu ar laba advokāta nolīgšanu un naudassodu. Un pērn šādā nelegālā veidā kopumā atlīdzībās izmaksāts nepilns miljards eiro. Ir noskaidrots sabiedrības viedoklis šajā jautājumā. Uzņēmums pirms inspekcijas ierašānās jau ir sagatvojis citus dokumentus, darbinieki ir informēti, līdz ar to samazinās stress kolektīvā un jebkādas aizdomīgas darbības vai sarunas. VID joprojām būtu nepieciešams veikt pārbaudes uzņēmumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Šāds, ekspertu skatījumā, pārsteidzošs secinājums izriet no jaunākā Rīgas Ekonomikas augstskolas pētījuma par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Tādējādi pārkāpums netiks konstatēts un uzņēmums turpinās darboties nelikumīgi, taču atbilstošās instances to nedrīkst pieļaut. Kas ir bezmaksas jeb bezprocentu kredīts?. Bez Tabu atmasko naudas saņemšanu aploksnē. Ēdināšanas jomā bijuši atklāti skandāli, kā tas notiek un kā tiek ignorēti likumi. Tāpat samazinās arī nereģistrētā saimnieciskā darbība, taču tai ir tendence pieaugt tieši internetā, piebilda VID vadītāja.

VID vadītāja: Aplokšņu algas Latvijā veido 18% no ēnu.

. Pirmos rezultātus varēs novērot sākot jau ar pirmajiem mēnešiem. Jaunzeme atzīmēja, ka šis skaitlis samazinās, taču ne tik strauji kā VID vēlētos. Otra lielākā problēma ir aplokšņu algas. Pērn noformēti aptuveni 1,5 miljoni ātro kredītu, kas ir gandrīz piecas reizes vairāk, nekā 2011. Par to liecina gan jaunākās iedzīvotāju aptaujas, gan arī pašu uzņēmēju ziņojumi.

Aplokšņu algas Latvijā / Referāts / Ekonomika / ID: 211877

. Aplokšņu algas Latvijā. Taču arī pašiem neoficiāli nodarbinātajiem vajadzētu iestāties par savām tiesībām un uzstāt uz oficiālu darba samaksu.

Aplokšņu algas Latvijā -

. Pārbaudes, pirms kurām VID uzņēmumu informē,vajadzētu likvidēt, jo tās ir bezjēdzīgas. Pārbaudes jāveic, lai pārliecinātos, ka saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar valstī noteikto likumdošanu un darba likumdošanas ievērošanu, kurā dokumentāli atspoguļota grāmatvedības veikšana.

Kā rezultātā valsts budžets netiek papildināts ar sociālo nodokli. Šo naudas summu būtu nepieciešams ieguldīt veselības nozarei, izglītības uzlabošanai, infrastruktūrai u.c., bet tā vietā valsts budžets tiek tērēts uz personām, kas pirms apcietinājuma ir rīkojušās pretēji likumam un izvairījušās no nodokļu maksāšanas. Valsts budžets tiks vairāk papildināts, jo uzņēmumi vairs nevēlēsies riskēt un izmaksāt algu neoficiāli, bet gan to darīs saskaņā ar noslēgto darba līgumu. Ēnu ekonomikas Latvijā būtiskākās komponentes ir aplokšņu algas, neuzrādītie ienākumi, kā arī neuzrādītie darbinieki. Joprojām lielākā problēma, ar ko visgrūtāk cīnīties, ir tā saukto “aplokšņu algu” maksāšana

Komentāri