Apliecinot nozares vēlmi īstenot atbildīgu biznesa praksi, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri ir vienojušies ierobežot līgumsoda apmēru

tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumus.

Tiesa atzinusi "Tosmares kuģubūvētavu" par maksātnespējīgu.

. Šajā periodā kreditēšanas indekss uzņēmumiem kāpis vairāk nekā divas reizes straujāk nekā privātpersonām, apliecinot globālās ekonomiskās augšupejas pozitīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Lai gan asociācija ir nākusi ar virkni priekšlikumu nozares sakārtošanai, dialogs ar valsti rada izjūtu, ka atsevišķi politiķi nav ieinteresēti kvalitatīvā diskusijā, bet gan populistiskos uzsaukumos,” atzīst B. Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indekss uzņēmējdarbības segmentā ir unikāls un komplekss mērījums, kas raksturo Latvijas uzņēmēju spēju un vēlmi aizņemties, kā arī banku sektora spēju un vēlmi kreditēt. Lie kliedētu izskanējušos mītus, asociācijas biedri lēma līgumos skaidri ierakstīt maksimālo piemērojamo līgumsoda apmēru, tādejādi kliedējot jebkādas spekulācijas par šo tēmu.   “Latvijā šobrīd ir vērojami īpaši labvēlīgi apstākļi uzņēmumu attīstības plānu īstenošanai, jo valstī ilgstoši valda gan stabila, uz izaugsmi vērsta ekonomiskā situācija, gan plašais ārējo finanšu atbalsta instrumentu piedāvājums, kas pieejams uzņēmējiem. Organizācijas darbības principi un vērtības ir atvērtība, atbildība un sadarbība, veidojot vienotu platformu un kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem jautājumiem. “Šie rezultāti apliecina, ka vietējie uzņēmumi praksē banku veiktās risku samazināšanas ietekmi izjūt daudz mazāk, un kredītlīdzekļu pieejamību vērtē ar pozitīvu tendenci,” saka Santa Purgaile. Tiesa, tāpat kā Latvijas iedzīvotāji, arī uzņēmumi joprojām ir piesardzīgi optimistiski, un spēja aizņemties kopumā ir lielāka nekā vēlme izmantot aizņēmumu. jūlijā Asociācijas biedru sapulce apstiprināja nosaukuma maiņu no Latvijas Komercbanku asociācija uz Finanšu nozares asociāciju. Kraso pieaugumu uzņēmēju kredītspējai un vēlmei aizņemties veicinājusi gan valsts kopējā ekonomiskā attīstība, gan uzņēmumu peļņas palielināšanās, kas cieši saistīta ar gada sākumā īstenoto nodokļu reformu.

Plāno atlaist "Tosmares kuģubūvētavas" darbiniekus.

.

Ir īstais brīdis, lai kāpinātu uzņēmumu attīstības tempus un tam izmantotu ne vien pašu resursus, bet arī dažādus valsts un privātos finanšu atbalsta instrumentus.  To ietekmējis ēnu ekonomikas pieaugums valstī, kā arī izmaiņas banku sektora regulējumā gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, kas paredz vēl stingrākus nosacījumus un prasības bankām. Tāpat pozitīvas sekas atstājuši arī valsts īstenotie tiesiskās vides sakārtošanas pasākumi, kas ļāvuši sarukt, piemēram, ierosināto maksātnespējas procesu skaitam juridiskām personām. Tas apliecina, ka uz kopējo banku sektora situāciju zināmu ietekmi ir atstājusi šogad īstenotā mērķtiecīgā risku samazināšanas politika un nerezidentu noguldījumu apjoma samazināšanās. Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno lielāko daļu finanšu nozares uzņēmumu, t.sk. Diemžēl šo izdevību izaugsmei izmanto vien retais. gadā izmaiņas vērojamas arī finanšu sektorā. Apliecinot nozares vēlmi īstenot atbildīgu biznesa praksi, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri ir vienojušies ierobežot līgumsoda apmēru. Jaunās paaudzes kredītkartes. gadam būtiski augusi uzņēmumu spēja un vēlme aizņemties, liecina Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indekss uzņēmējdarbības segmentā. Tiesa, lielākajām komercbankām Latvijā spēja kreditēt uzņēmumus nav samazinājusies tik strauji kā sektorā kopumā. Finanšu nozares asociācija indeksu izstrādājusi, sadarbojoties ar virkni vadošo Latvijas speciālistu ekonomikas un kreditēšanas jomā, kā arī analizējot labākos starptautiskās prakses piemērus. Katrs izsniegtais kredīts, kas netiek atdots, rada uzņēmumiem zaudējumus,” norāda asociācijas vadītāja Baiba Fromane, skaidrojot pieņemto lēmumu. “Asociācijas biedri iestājas par samērīgu līgumsoda noteikšanu, jo tā mērķis ir panākt, lai pakalpojuma ņēmējs apzinīgi pildītu savas saistības. Finanšu nozares asociācijas vīzija - Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai

Komentāri