Alternatīva elektroniskajai pieteikšanai pie Vivus

Šajā laikā skolēni paspēj gan iedziļināties mācību vielas saturā, gan patstāvīgi pētīt un izstrādāt dažādus projektus. Valdorfa skolas izglītība gandrīz nemaz nebalstās uz standarta mācību grāmatām.

Grīdas betonēšana. Octo Rebus - Betona grīdas Estrich tehnoloģijā.

. Valdorfa pedagoģijā ir uzskats, ka “skola kā izteiktas konkurences vieta ir viena no mūsdienu sabiedrības netaisnības izpausmēm”. Viņa radošais noskaņojums - "pasaule ir skaista". i., indivīda attīstība diktē mācību saturu un metodes. Visos mācību priekšmetos jādominē mākslinieciskajam elementam, mācībām jābūt kā skolotāja veidotam mākslas darbam. i., no dzimšanas līdz zobu maiņai visiem orgāniem ir intensīvs veidošanās posms, bet dvēseles spēja veidot priekšstatus vēl ir ļoti vāja. Strādājot bezatzīmju sistēmā, bērns nevar tikt atstāts otru gadu tajā pašā klasē, vienaudžu vidū viņš neizceļas ar sliktajām atzīmēm, netiek apsmiets un pazemots. Bundesvorstandsmitglied Dr. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai rastos vēlme mācīties, ir raisīt interesi ne tikai par katru konkrētu mācību priekšmetu, bet par pasauli un tās norisēm kopumā. Skolēni saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātas liecības, kā arī valstī noteiktas apliecības par pamatizglītības ieguvi un atestātu par vidējās izglītības ieguvi. Bērna vadošais noskaņojums šajā fāzē - "pasaule ir laba", valda pilnīga uzticēšanās cilvēkiem, pasaulei. Tāpēc netiek liktas zināšanu vērtējuma atzīmes. Tā parasti sākas ar ievadu, kurā var iekļaut dziedāšanu, instrumentālo mūziku. Autoritātes loma mazinās, pieaug skolotāja lietišķās kompetences loma. Darbībā izpaužas arī bērna patstāvība, un tai ir liela nozīme to mācību priekšmetu apguvē, kuros dominē bērna pasīvs vērojums. Šajā fāzē audzinātāja uzdevums ir attīstīt mīlestības spēku uz šo pasauli, jo mīlestība ir pārveidošanas spēks, spēja, kas dod iespēju attīstīties.. Bezug nehmend auf den vorläufigen Stopp des gesetzlichen Einbürgerungsverbots für Muslime mit mehreren Ehefrauen hinterfragt Bundesvorstandsmitglied Dr. Vadoties no šāda skatījuma uz bērna attīstību, valdorfa pedagoģijā attiecīgi tiek sakārtota un pasniegta mācāmā viela, t. Katra lieta jāatklāj kustībā-tapšanā un pārmaiņās. Katru rītu apmēram mēnesi galvenās stundas ietvaros tiek apgūts viens mācību priekšmets. Alternatīva elektroniskajai pieteikšanai pie Vivus. Galvenie mācību priekšmeti - tur neietilpst mākslu priekšmeti, svešvaloda un sports - ir sadalīti periodos. Visam jānotiek tieši tāpat kā dabā - tieši tad, kad cilvēks ir tam gatavs. Sistēmas pamatā ir ideja par cilvēka attīstības septiņgadu cikliem. Valdorfa pedagoģijā pilnīgi apzināta intelektuālā mācīšana tiek sākta, kad bērni ir dabiski nobrieduši skolas gaitām, līdz tam attīstoties personību ietekmējošām radošajām, vērtību un sevis izzināšanas sfērām. Audzināšana noris galvas un roku, priekšstatu un gribas kopdarbībā, mijietekmēs. Valdorfa skolās nav klasiskās hierarhijas un direktora, bet ir skolotāju kolēģija, kurā ietilpst visi skolotāji un katrs par kaut ko atbild. Kā visās pirmsskolas mācību iestādēs, Pedagogi rūpējas, lai caur dažādām spēlēm, dziesmām, rotaļām, dzejoļiem, dejām bērnos veicinātu fantāzijas un elastīgas domāšanas spējas. Latvijā darbojas divas skolas, kurās skolēni mācību vielu apgūst pēc Valdorfpedagoģijas principiem. Tā vietā, katrs bērns rada ilustrētu kopsavilkumu par noteiktu mācību kursu, grāmatu formātā. Tālāk ar to viņš saskaras tikai integrēti, šī priekšmeta konkrētajām zināšanām tiek likts miers. Ir ievēlēts skolotāju kolēģijas vadītājs. Pamatojoties uz savām idejām, Šteiners izveidoja speciālu mācību priekšmetu - eiritmiju: kur apvienota deja, pantomīma, vingrošana, mūzika un vārdi, kas arī Latvijas valdorfa skolās mācību plānā ieņem nozīmīgu vietu. Šajā fāzē bērniem vadošā ir jutekliskā atmiņa. Bērni kopā ar vecākiem mēdz doties piknikos dabā. Die Bundesvorstandsmitglieder Dr. Bigbank, viena no lielākajām privāto aizdevumu kompānijām Ziemeļeiropā, piedāvā patēriņa kredītu līdz pat 7000 latiem. Valdorfskolu mācību priekšmetus pedagogi ir izstrādājuši saskaņā ar Pasaules Valdorfpedagoģijas mācību plānu.

PAR ALTERNATĪVU Edvīns Puķe #edvin #AlternativA zvaniet, jautājiet, atbidēšu

. Nav labo un slikto - visi ir vienādi. Vai iespējams samazināt kredīta procentu likmes?. gadā tika izveidota jaunā skola ar jaunu apmācības sistēmu. Visas pamatskolas gados pirmo reizi jēdziens apgūst, izmantojot stāstus un attēlus, kas akadēmiskās mācības ir integrēta ar redzes un plastiskās mākslas, mūzikas un kustību palīdzību. Izglītības alternatīvās teorijas. Mācību pirmsskolas, pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības programmas licencējusi. Katru dienu bērni dodas pastaigās, rotaļās svaigā gaisā, veido pīnītes no dzijas, zīmē un spēlējas, kā arī skatās un klausās pasaku pirms gulētiešanas, kuru pavada darbojošās personas leļļu teātra veidā. Nozīmīgi ir vidusskolas laikā ļaut skolēniem saprast, kā viņi savas gaitas turpinās - mācīsies vai strādās un kura būs viņam interesējošā un spējām atbilstošā joma. Vēl neder teorētiska mācīšana ar abstraktu jēdzienu palīdzību, jo bērns tos vēl neizprot. Šo sevis izzināšanas procesu veicina prakses un gadadarba izstrādāšana. Šajā posmā skolotājs veido tēlus, jo vadošais atmiņas tips ir tēlainā atmiņa. Bērna audzināšana no garazinātnes viedokļa. Atbilstoši koncepcijai, katrai audzināmo klasei jābūt vienam skolotājam klasei visus pamatskolas gados, mācot vismaz galvenās stundas. Bērns šajā laikā ir atdarinātājs. Bērnudārzā arī īpaši atzīmē katra bērna jubileju. Rīgas Valdorfskola ir pašvaldības finasēta pirmskolas mācību iestāde un pamatskola, bet Ādažu Brīvā Valdorfa skola ir privāta vidusskola. Šādu mācību priekšmetu apguvi valdorfa skolā sauc par "cikliem". Apgūst ne tikai pirmās iemaņas latviešu valodā, aritmētikā, dabaszinībās, bet arī glezno, zīmē, veido, mīca mīkliņu un cep maizīti, palīdz brokastu un launaga tapšanā, galda klāšanā un daudzu citu praktisku un ikdienā tik nepieciešamu darbu veikšanā.

Galvenais uzdevums šajā laika posmā, balstoties uz bērna gribu, attīstīt pēc iespējas visas maņās

Komentāri