Aizdevuma pieteikums TF Bank

Datu apstrādi veiks Sabiedrība, kā arī saņemot Jūsu piekrišanu citi datu apstrādāji, bet tikai un vienīgi noteiktajam mērķim. Dažādi Lai uzdotu jautājumus saistībā ar šiem Noteikumiem vai Pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] Pakalpojumu var izmantot ar jebkuru interneta pārlūkprogrammu un nav nepieciešams uzstādīt speciālu programmatūru. Apstiprinat, ka esat iepazinies ar TF Bank AB Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Šie Noteikumi un jebkuri papildus noteikumi, kuriem Jūs piekritīsiet ar noteiktu apliecinājumu vai rīcību, veido nolīgumu starp Jums, t.i. Apstiprinat, ka esat iepazinies iepazinies ar SIA”AIZDEVUMS.LV” Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Informācija tiek apkopota atskaitē, ko Jūs nododat trešajām personām ar kurām Jūs esat piekritis dalīties izmantojot Pakalpojumu. Ja Jūs lietosiet Pakalpojumu pēc tam, kad stājušās spēkā jebkādas izmaiņas Noteikumos, mums būs pamats uzskatīt, ka piekrītat jaunajiem Noteikumiem. mājaslapā: www.ferratum.lv. Lietojot Pakalpojumu Jums netiek piešķirtas nekādas tiesības uz Sabiedrības intelektuālo īpašumu. Sabiedrībai ir tiesības vajadzības gadījumā mainīt tehniskās prasības. Apstiprinat, ka esat iepazinies ar Ferratum Bank p.l.c. Sabiedrība apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi personas identitātes un aizdevuma atmaksas spējas pārbaudei. Apstiprinat, ka esat iepazinies ar SIA ”Inbank līzings” Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā  ir saprotama. Jums nav nepieciešams nodrošināt Sabiedrību ar citu papildus informāciju. Aizdevuma pieteikums TF Bank.

Aizdevuma pieteikums TF Bank -

. Viasms.lv piedāvājumā pirmais kredīts bez maksas. Tiesību normas un strīdu izskatīšana Noteikumi un attiecības starp Jums un Sabiedrība tiek regulētas un interpretētas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Gadījumā, ja Jūs neapmierina mūsu Pakalpojums vai uzskatāt, ka radusies kļūda lietojot Pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums pēc iespējas ātrāk.

Sefinance - Auto līzings

.   Sazinoties ar mums, lūdzu neiekļaujiet e-pastā personīgo vai finanšu konta informāciju.

Aizdevuma pieteikums Biobank klientiem - TF Bank

. Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Jaunie Noteikumi tiks piemēroti turpmāk, nevis ar atpakaļejošu spēku.Ja jūs nepiekritīsiet izmaiņām Līgumā, Jūs varēsiet, pirms attiecīgās izmaiņas stājas spēkā, izbeigt Līgumu bez maksas un nekavējoties. Atteikties no Pakalpojuma var to nelietojot – šie noteikumi neuzliek pienākumu lietotājam Pakalpojumu lietot. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami.  Ar lietotāja iepriekšēju skaidru atļauju mēs no internetbankas iegūsim jūs identificējošo un finanšu informāciju, kas mums nepieciešama, lai sniegtu Pakalpojumu. Piekrītat, ka Ferratum Bank p.l.c.

Aizdevuma pieteikums Kimbi -

Komentāri