*Aizņemoties 400,00€ uz 1 mēnesi

Taču SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” nav valsts un/vai pašvaldību ārstniecības iestāde, jo tās vienīgā kapitāldaļu turētāja nav valsts vai pašvaldība. Aizdevuma izsniedzējs piedāvā arī aizdevuma brīvdienas, kuras rada drošības sajūtu un var lieti noderēt, gadījumā ja radušas problēmas ar aizdevuma atmaksu. Tā dēvējamie “investori” Marģers Zeitmanis un Alīda Vāne neieguldīja nevienu eiro Apvienības budžetā, taču, radot sev labvēlīgus apstākļus un izmantojot pašas “uz bankrota sliekšņa esošas” Apvienības naudas līdzekļus, kļūst par tās īstenajiem īpašniekiem. Par LadyLoan. Kazinovskis, pieaicinot Marģeru Zeitmani un Alīdu Vāne kā krīzes menedžerus, jau tobrīd atradās interešu konflikta situācijā. Patēriņa kredīts ļauj iegādāto preču vai pakalpojumu apmaksu veikt pa daļām, gluži kā līzingā, tādā veidā, neradot lielu robu Jūsu budžetā un sedzot pirkumu vērtību pakāpeniski. Tādējādi Alīda Vāne un Marģers Zeitmanis, būdami Apvienības amatpersonas, pieņem sev labvēlīgus lēmumus, bet nodara kaitējumu pašvaldībām, kā Apvienības kapitāla daļu turētājam.

Tas nozīmē, ka valsts līdzekļi ir, iespējams, pretlikumīgi piešķirti privātai kapitālsabiedrībai, kuras līdzīpašniece ir par līdzekļu sadali atbildīgās Veselības ministrijas vadītājas padomniece Alīda Vāne. Nevar piekrist, ka tā ir valsts līdzekļu likumīga nozagšana, – patiesībā nekā likumīga te nav. Piesakoties aizdevumam, kredītdevējs izvērtēs Jūsu kredītinformāciju un, balstoties uz tam pieejamajiem datiem, noteiks Jums individuālu procentu likmi, tādā veidā nodrošinot drošu aizņemšanos un, ļaujot nepārmaksāt par aizdevumu.

Credit24 ātrais kredīts par 1 eiro -

.

Ātro Interneta SMS Kredītu Salīdzināšana - Izdevīgākais.

. Šis, tāpat kā jebkurš cits ātrais vai patēriņa kredīts paredzēts neparedzētu izdevumu segšanai, lielāku pirkumu vai pakalpojumu apmaksai, kā arī citu lielāku maksājumu veikšanai. Lūdzu, veicot operatīvo izstrādi un izmeklēšanu, pēc iespējas sadarboties ar citām tiesībsargājošām iestādēm. Veikt visas nepieciešamās procesuālās darbības vainīgo personu noskaidrošanai un nepieciešamo pierādījumu iegūšanai vainīgo personu saukšanai pie kriminālatbildības. Apvienības amatpersonas Marģers Zeitmanis un Alīda Vāne izdarījušas Krimināllikumā paredzētos noziedzīgo nodarījumus. Lūdzu pievērst uzmanību šim jautājumam, lai veselības joma netiktu pilnībā sagrauta un monopolizēta. *Aizņemoties 400,00€ uz 1 mēnesi. Balvu un Gulbenes slimnīca nav nedz pašvaldības, nedz valsts ārstniecības iestāde. Lūdzu Jūs nepieļaut turpmāku valsts un pašvaldības naudas līdzekļu patvaļīgu izsaimniekošanu. Kredits no 18 gadiem bez darba. Šis ir vien pamata situācijas izklāsts par apstākļiem, kā divu personu interesēs tiek izsaimniekota, izkrāpta un piesavināta valsts un pašvaldības manta. No minētā izriet – Apvienības valde ziņo Apvienības dalībniekiem, ka Apvienībai ir lielas parādsaistības, kuru segšanai nepieciešami finanšu līdzekli. SIA “Medicīnas sabiedrību vadība” amatpersonu saistību ar Apvienību un iesniegumā minēto uzņēmumu amatpersonām. Pēc likuma valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības ir tikai tās, kur valstij vai pašvaldībai pieder VISAS daļas, – bet Balvu un Gulbenes slimnīca, kuras īpašnieku vidū ir Vāne, tādas nav. Deviņi no desmit SMScredit klientiem SMScredit ātro kredītu iesaka arī saviem draugiem.. Pietiek šodien publicē vienu no iesniegumiem, kuri nosūtīti dažādām tiesībsargāšanas iestādēm. Sakarā ar to, ka Apvienības pamatkapitāls pēc SIA “Medicīnas sabiedrību vadība” amatpersonu ieteikuma tika samazināts, tad neilgā laika posmā palielināts, pārbaudīt pašvaldības amatpersonu ieinteresētību līdzekļu izkrāpšanā.

Virkne tiesībsargāšanas iestāžu saņēmušas iesniegumus par.

. Apvienības revīziju veikusi SIA “Nexia audit advice” zvērināta revidente Judīte Jakovina un SIA “Revidents” zvērināta revidente Antonija Spirina. Lūdzu, vadoties no judikatūrā, tiesību doktrīnās, tiesību teorētiķu un tiesu praksē nostiprinātajām atziņām, pieņemt lēmumus valsts un sabiedrības interesēs un nekavējoties pārtraukt noziedzīgo nodarījumu. *Aizņemoties 400,00€ uz 1 mēnesi. Kā izriet arī no žurnālistu veiktā pētījuma un, piemēram, radio sižetā dzirdamā, šādas nelikumīgas darbības, iespējams, ir atbalstījušas divas politiskās partijas. Pašvaldības amatpersonas pieņēmušas lēmumus konkrētu personu interesēs, tādējādi pārkāpušas viņu darbību regulējošos normatīvos aktus, kā arī izdarījuši Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus. Alīdas Vānes un Marģera Zeitmaņa saistību ar revīziju veicošajām uzņēmumu amatpersonām un citiem uzņēmumu darbiniekiem, tādējādi atklājot shēmu, kā minētās personas izkrāpušas un piesavinājušās valsts un pašvaldības līdzekļus lielā apmērā. Tādējādi SIA “Medicīnas sabiedrību vadība” investēja SIA “Balvu un Gulbenes slimnīca” pašas SIA “Balvu un Gulbenes slimnīca” naudas līdzekļus, kurai, pēc Alīdas Vānes un Marģera Zeitmaņa sniegtās informācijas pašvaldībām, esot zaudējumi. Vēl jo vairāk, ja šobrīd Alīda Vāne konsultē veselības ministri un, kā redzams no publiskajām aktivitātēm, tiek darīts viss, lai rūpētos par “konsultantes” un viņas partnera biznesu, nevis par sabiedrības labklājību. Tomēr jau vēlāk, Apvienības valdes locekļiem iegūstot Apvienībā daļu vairākumu, Apvienības valde nolemj mainīt atmaksas termiņu

Komentāri